KLICKA HÄR FÖR ATT UPPDATERA! . .

blandat index.php index.htm

SYRIEN

Syrien förstörs på grund av USA-Israel-Saudiarabien-intressen
Huvudsaken för axeln USA-Israel-Saudiarabien är:
(1) att Syrien försvagas så att Syriens stöd till palestinska befrielserörelsen Hezbolla upphör
(2) att Iran isoleras eftersom Syrien är en stödnation till Iran som hotar Israels kärnvapen
(3) att ytterligare randstater till Ryssland kan besättas med USA-missiler destination Ryssland
(4) att Saudiarabien-ledda sunni-islam sedan lättare kan krossa Iran och därmed shia-islam
(5) att Syriens olja kommer USA till del och inte Kina
(6) att kolonialmakterna släpps in i Syrien och kan köpa upp, ställa till kaos, söndra och härska
(7) att Obama inför sponsorer kan stötta aktivist-terrorister inför presidentvalet

Den nuvarande regeringen i Syrien har kunnat styra ett multi-religiöst multi-etniskt land
liksom Tito gjorde i Jugoslavien. Låt inte kolonialmakter som Israel, USA, Frankrike o.s.v. byta ut denna stabila samexistens mot ett kaos som passar dessa kolonialmakter,
och som de försöker uppnå genom sponsring av legosoldater utgörande den "fria syriska armén" ! "Fria syriska armén" är ett vilseledande namn. Friheten är inte särskilt stor i Saudiarabien,
som bland annat blodigt krossade ett folkligt uppror i Bahrain genom att skicka trupper dit.
Grova övergrepp av rebeller i Syrien http://www.svt.se/nyhetsklipp/nyheter/article215280.svt

Jimmy Carter about Palestine http://www.youtube.com/watch?v=uvtC_qzHVM4

Kadaffi about Israel etc. http://www.youtube.com/watch?v=I4STmiZZn3c

ej sommartids-just. 2011-08-14 21:29:12 som 1

KLICKA PÅ LÄNKEN TILL HÖGER OCH VÄLJ "Spara som" FÖR ATT FÅ JAVASCRIPTSIDA SOM FUNGERAR UTAN KOPPLING TILL INTERNET. I YOUTUBEFILMEN FÖREKOMMER PAUSER, MEN FORTSÄTTER AUTOMATISKT OCH ÄR INTE SLUT FÖRRÄN EN MASSA TEXTRADER VISAS. handcryp Enkel OKNÄCKBAR (!) kryptering för hand (utan dator, men jag har även implementerat det hela i javascript på annan plats på Internet, Även med tillägg som möjliggör kryptering av alla ascii-tecken, t.ex. även arabiska) handcryp Easy uncrackable hand crypto system, that can be used even without computer or any similar maschinery. You can figure ut its function from the film even if you don't understand swedish. Don't think the film ends without also telling you how to decrypt! Curiously the decryption method is the same as the cryption method. I have invented the self-inverse two-dimensional way the combine symbols using a minute schema. The key should be at least as long as the message. Each key should only be used once. Several keys should be delivered beforehand to the future receiver of messages, for instance om a computer diskette delivered by personal physical contact, and used om a computer without Internet access (or on a piece of paper!). The keys should be biologically - not mathematically - generates, for example by randomly manually pressing keys om a computer keyboard. False keys can be generated to make the cryptogram mean something different - of own choice! Alternatively can a wider range of characters be transformed inte combinations from the restricted character set, and back. I have constructed a javascript program to do all this - without Internet contact! Use SAVE AS : http://www.cogninova.com/new/crp.htm* cn
* Dabrowski intervjuar Kadaffi
* Muammar Gaddafi on swedish television
* blädderblocksintervju
* debatt
* övrigt
* blandat
Klicka & skriv meddelande! 2012-10-30 11:02:37 18

http://www.cogninova.com/

http://www.youtube.com/watch?v=Te_4Puxey0U


http://www.cogninova.com/new/crp.htm