Förslag till besparingar av allmänna medel för att uppnå kostnadstäckning vid budgetering: - Alla 'moderna muséet' kan läggas ner, och lokalerna säljas. - All så kallad 'pedagogisk forskning' kan läggas ner, med fördel för skolan. - Alla pengar till 'friår' och liknande kan dras tillbaka från miljöpartister. - Alla extra pengar till löner till 'förstelärare' kan tas bort. hellre mindre klasser.