"Stort misstag att lyfta sanktionerna från Burma" http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5219365

Tusentals muslimer fångade i Burma http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3304&grupp=6240&artikel=6059305 I Burma hålls hundratusentals muslimer fångna i läger sedan två år. Förutom mat från World food program släpps ingen in i lägren, inte heller ut.

In Burma hundreds of thousands of Muslims are held imprisoned in camps since two years. None is let into the camps, nor out - just food from the World Food Programme.