. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z AKTIVISM ../links/wrap.php?u=aktivism.htm
info om Telefonavlyssning:
http://sverigesradio.se/api/radio/radio.aspx?type=db&id=3610549&codingformat=.m4a&metafile=asx
http://sverigesradio.se/api/radio/radio.aspx?type=db&id=3610606&codingformat=.m4a&metafile=asx
http://sverigesradio.se/api/radio/radio.aspx?type=db&id=3610623&codingformat=.m4a&metafile=asx
http://sverigesradio.se/api/radio/radio.aspx?type=db&id=3610644&codingformat=.m4a&metafile=asx
källa http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=4188&sida=2

Så här hanterar du djurrättsaktivister under kosläppet | Land Lantbruk https://www.landlantbruk.se/lantbruk/djurrattsaktivister-uppmanar-att-sla-annu-hardare-mot-koslapp/?_ga=2.72176403.1678833247.1554161991-469901448.1554161991

Amnesty: Polis skjuter tårgas direkt på människor https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7493824

... Tårgas – i Wikipedia https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Tårgas

Rör inte SJÖVÄDER- RAPPORTEN i radion! Den som använder en mobiltelefon för att få en väderöversikt, eller vad som helst överhuvudtaget, avslöjar samtidigt sin egen position, vilket i vissa situationer kan vara icke önskvärt; Inget säger att det i framtiden alltid är "the good guys" som har tillgång till dessa data. Även lagrad information om platser som brukar besökas kan i framtiden "sätta käppar i hjulet". En radio kan man använda utan stt samtidigt avslöja var man sjäöv befinner sig. Det skyddar INTEGRITETEN. Militära enheter som inte ska kunna spåras kan i radion nås av dolda meddelanden, vilket kan vara viktigt ifall världsläget skulle försämras. Ett sådant dolt meddelande kan till exempel förmedlas med hjälp av en avsiktlig felsägning eller en annorlunda formulering. Internet kan ha stängts av utav en av parterna i en framtida konflikt. Jag kan tänka mig att det kan uppstå nödsituationer nãr personer på sjön inte kan anvãnda smartphones för att fã sjöväderinformation. Mobilen kan ha slutat fungera. Laddningen i den kan ha tagit slut utan att det finns laddmöjlighet, medan batterierna i radion kanskr fortfarande fungerar. Mobilen kan ha ramlat överbord. Det kan vara dålig mobiltäckning. I viktiga situationer bör (läs: ska) det finnas ALTERNATIVA SYSTEM.. Att lyssna på sjöväderrapoorten gör mig stolt över mitt land. Det skapar SAMHÖRIGHETS-KÄNSLA. Jag blir påmind om och stolt över Sveriges lãnga kust med dess många öar som nog till stor del är obebodda och skulle kunna utforskas. Jag blir inspirerad till att öka min allmãnbildning när det gäller Sveriges geografi genom stt kolla upp de namn som nämns i Wikipedia. Kanske någon ibland skulle kunna ha nytta av stt åtminstone känns igen ett namn såsom ett varande ett geografiskt namn och därmed bättre kunna tolka en viss information. Man vet inte om det KAN finnas outtalade syften hos en del av dem som vill få bort sjöväderrapporten från radion.

#a UPPDATERA ..... 1675111639
http://www.cogninova.com