. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z ASK ../links/wrap.php?u=ask.htm
Vilken expeeomentell grund finns det för uppfattningen att universum innehller mer materia än antimateria?

Om positroner är elektroner som rör sig bakåt i tiden borde de 'falla uppåt', vilket en elekron i film som körs baklänges skulle se ut att göra. Antimateria och materia borde alltså repellera varandra.

... Antimateria borde också repellera antimateroa gravitationellt, eftersom materia attraherar materia gravitationellt och man kan tänka sig att man tittar på en film av det sistnämnda scenariot baklänges.

Att de inre delarna av en galax ser ut att röra sig långsammare brukar förklaras med mörk materia, men det kan kanske istället förklaras med att tiden går långsammare i de inre delarna av galaxen på grund av det starkare gravitationsfältet där.

Vilken är formeln för förhållandet mellan tidens hastigheter på olika platser med olika.starkt gravitationsfält?

Att universums expansionshastighet ökar borde strida mot relativitetsteorin eftersom på grund av samtidighetens relativitet.

När man tar emot information från avlägsnare objekt i universum tar man emot information från tillbaka i tiden då universums expansionshasighet var mindre om det är så att universums expansionshastighet ökar. När man här talar om skillnaden mellan olika expansionshastigheter jämför man avlägsnandefarten på samma avstånd från betraktaren. Vid samma expansionshastighet är avlägsnandefarten proportionell mot avståndet.

Universums vid en viss tidpunkt av betraktaren mottagna information om dess omkrets borde minska med avståndet från betraktaren. Avlägsnare objekt borde se större ut än vad som i annat fall motsvarar avståmdet.

Eftersom avlägsnandefarten vid samma expansionshastighet ökar proportionellt mot avståndet och avståndet till samma galax ökar med tiden får galaxen ett större avstånd och därmed en större avlägsnandehastighet fastän universums expansionshastighet inte ökat. Försvann med detta resonomang den mörka energin som skulle öka universums expansionshastighet?

- - -

Tankeexperimenten med antimateria och gravitation fungerar inte, ty när tiden går baklänges består Jorden av antimateria.

#a UPPDATERA ..... 1675491676
http://www.cogninova.com