. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z ATTENDO ../links/wrap.php?u=attendo.htm
Funcke: All anledning att inleda förundersökning mot Attendo https://sverigesradio.se/artikel/funcke-all-anledning-att-inleda-forundersokning-mot-attendo

Attendo ber om ursäkt och ska utbilda sina chefer. Efter Ekots granskning. Utbildas i uppförandekod och meddelarskydd - ”Det illojala vårdbiträdet” får en ursäkt. https://sverigesradio.se/artikel/attendo-ber-om-ursakt-och-ska-utbilda-sina-chefer

PRIVATISERING ../links/wrap.php?u=privatisering.htm

VÅRDEN ../links/wrap.php?u=vården.htm

Krav på stärkt visselblåsarskydd får stöd av V. https://sverigesradio.se/artikel/krav-pa-starkt-visselblasarskydd-far-stod-av-v

Krav på stärkt visselblåsarskydd får stöd av V. https://sverigesradio.se/artikel/krav-pa-starkt-visselblasarskydd-far-stod-av-v

Attendo-fallet överlämnat till polisen – ska granskas av åklagare. https://sverigesradio.se/artikel/attendo-fallet-overlamnat-till-polisen-ska-granskas-av-aklagare

Attendo-fallet överlämnat till polisen – ska granskas av åklagare. https://sverigesradio.se/artikel/attendo-fallet-overlamnat-till-polisen-ska-granskas-av-aklagare

Miljonförlust för Attendo. Delårsrapport. Gick med 10 miljoner i förlust. https://sverigesradio.se/artikel/miljonforlust-for-attendo.

#a UPPDATERA ..... 1674910867
http://www.cogninova.com