. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z BRAIN ../links/wrap.php?u=brain.htm
Your brain, just brighter. http://www.lumosity.com/

Essän som förändrar ditt liv för alltid (Johan_Norberg) http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=503&artikel=5278305
Hjärnan som internet. (Johan Norbergs text) http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=503&artikel=5278383

Religiösa ej grundlurade, enligt historiker Och vi inleder en ny serie om framtidshopp http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/105170?programid=503

Medvetandet är det mest svårförklarade som finns.
Medvetandet är (enligt min uppfattning) mer fundamentalt än själva rummet och tiden. Vetenskapen kan idag (enligt min uppfattning) inte förklara medvetandet.
Är medvetandet ett indicium på förekomsten av verkligt fri vilja? Utan fri vilja vore väl medvetandet bara en onödig, passiv åskådarmekanism - som borde tillbakabildats liksom allt annat onödigt genom naturligt urval. Eller kanske medvetandet ingår i grundförutsättningarna, och då behöver medvetandet inte göra nytta för att undvika att tillbakabildas.
Finns alltså medvetanden för att de uppstått genom naturligt urval, eller ingår medvetandena i tillvarons grundförutsättningar och har alltså inte frammejslats genom naturligt urval genom att det tillfört någon form av nytta?
Forskning påstår att hjärnans omedvetana delar vet vilket beslut personen kommer att fatta redan innan personen är medveten om det. Det skulle tyda på att beslut egentligen tas omedvetet och att medvetandet bara är en passiv iakttagare i efterhand. Men kanske medvetandet inte styr de beslut som måste fattas snabbt, utan istället styr långtidsprogrammeringen av hjärnan, d.v.s. uppbyggnaden (programmeringen) av det program som omedvetet träder ikraft när det gäller att fatta snabba beslut.
g.eriksson,2012-10-15 23:18

HJÄRNAN sr http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=406&grupp=5013

Hjärnans begränsningar http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=406&grupp=5013&artikel=2074002

Att bygga en hjärna Tisdag 05 mars 2013 kl 10:03 (kropp och själ) http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/162175?programid=1272

DARPA working on brain implants to help restore memory http://rt.com/news/156412-brain-memory-research-darpa/

Darpa busy creating the controllable SUPER SOLDIER Living drones. Flying drones are now obsolete.

There's no need for brain implants - coconut oil, amongst other natural remedies, has been proven to restore memory in Alzheimer's patients

Yes the US military have no ulterior motive whatsoever , say overcoming a humans freewill.

https://www.neuronation.com/landingpage/method-makes-smarter-se-03/nn-opt/0?lang=en&lp-c=taboola&lp-m=method-makes-smarter-se-03&lp-a=brain02&utm_source=taboola&utm_medium=article&utm_campaign=method-makes-smarter-se-03&utm_content=brain02&lang=en&lp-c=taboola&lp-m=method-makes-smarter-se-05&lp-a=http%3A%2F%2Fcdn.taboolasyndication.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Fc4b2f82e0b1d7d3e65cf119f2aa83493.png&lp-k=gatewaymedia-suggest&utm_source=taboola&utm_medium=Unik+metod+g%C3%B6r+dig+smartare+%28G%C3%B6r+detta+dagligen!%29&utm_campaign=method-makes-smarter-se-05&utm_content=http%3A%2F%2Fcdn.taboolasyndication.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Fc4b2f82e0b1d7d3e65cf119f2aa83493.png&utm_term=gatewaymedia-suggest

= #1 Brain Challenge to keep your Mind healthy

com suggest http://www.suggest.com/

Så bildar orden en karta i ditt huvud http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=406&grupp=12718&artikel=6420495

= The brain dictionary https://www.youtube.com/watch?v=k61nJkx5aDQ

... http://www.gallantlab.org/huth2016

com neuroscapelab http://neuroscapelab.com/

... glass brain http://neuroscapelab.com/projects/glass-brain/

= Glass brain flythrough - Gazzaleylab / SCCN / Neuroscapelab https://www.youtube.com/watch?v=dAIQeTeMJ-I

How Does the Brain Work? - Human Cognition | PSYCHOLOGY & BRAIN SCIENCE VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=JQEiux-AOzs

How the human brain works https://www.youtube.com/watch?v=9UukcdU258A

Secrets of The Human Brain - Flash Documentary https://www.youtube.com/watch?v=Y_KXX0dLjg8

Inside the living body https://www.youtube.com/watch?v=HBIYwiktPsQ

The most detailed scan of the wiring of the human brain - BBC News https://www.youtube.com/watch?v=Bjd8nPKKIU4

Luktforskning – bland mormormolekyler och motorvägar i hjärnans inre http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/963624?programid=412 Varför är våra starkaste och mest livfulla minnen ofta kopplade till en speciell doft? Vi besöker forskare vid Karolinska institutet för att få svaret. Dofter och lukter påverkar oss mer än man kan tro - i bland annat partnerval och för att undvika faror. Men vad är egentligen en lukt, och hur kan en speciell doft vara så viktig för att framkalla ett minne?

Spiritual feeling: Study locates part of brain that deals with the supernatural https://www.rt.com/usa/428717-supernatural-brain-area-parietal-yale/

MEDVETANDET ../links/wrap.php?u=medvetandet.htm

wp Striatum https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Striatum

Swedenborg's view of the brain https://www.researchgate.net/publication/228703386_Swedenborg%27s_view_of_the_brain

Excessive screen time irreversibly affects kids’ brains https://www.rt.com/usa/446130-screen-time-kids-study/

the brain is more than chemicals https://pc.tedcdn.com/talk/podcast/2013X/None/DavidAnderson_2013X.mp4

Neural network reconstructs human thoughts from brain waves in real time https://m.techxplore.com/news/2019-10-neural-network-reconstructs-human-thoughts.html

‘Eureka moment’: Scientists discover new neural activity suggesting our brains are even more powerful than we think https://www.rt.com/news/477585-brain-processing-power-neural-dendrites/

Härifrån styrs faderskänslorna – i alla fall hos gnagare - Vetenskapsradion https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=7528237

Scientists Connect Human Brain to Computer With Wire in Vein. https://www.newsmax.com/scitech/brain-computer-neuralink-study/2020/11/03/id/995053/

‘Zombie gene’ causes brain cells to come alive & grow appendages HOURS after death, researchers find. https://www.rt.com/news/519138-brain-zombie-gene-cells/

Scientists discover node in brain closely linked to dysfunctional social behavior. https://www.rt.com/news/519817-brain-node-dysfunctional-behavior/

Swiss scientists discover two new cell types in mouse brains, giving insight on brain repair mechanisms https://www.rt.com/news/526830-mice-brain-stem-cells/

#a UPPDATERA ..... 1675117236
http://www.cogninova.com