. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z BREIVIK ../links/wrap.php?u=breivik.htm
Om Breiviks tankevärld http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=793&artikel=5241352

Både Breivik och Taimour Adulwahab hade vistats tid i London vilket tycks vara en miljö där extremister från olika läger "eldas upp" av agitatorers överdrivna beskivningar av tillståndet i diverse andra länder. Därför borde kanske "säkerhets"-polisen titta närmare på ensamma personer som vistats längre perioder i just London.

Sv:Breiviks herostratiska rykbarjetssyndrom Jag tror inte att strävn efter ryktbarhet är det som främst driver den verklige fanatikern, det vill säga en person som så starkt verkligen tror på en idé att han/hon åsidosätter vissa normala hänsyn. Däremot tror jag att ryktbarhetsfantasier kan användas av fanatiker som ett medel för att uppnå ökad eget engagemang med syfte att uppnå det redan uppsatta målet. Storhetsvansinne kan man inte tala om i det fallet då personen verkligen genomför stora delar av det projekt han/hon tror sig vara kapabel till.

Bland ungdomarna på Utöya fanns plakat och engagemang för att Norge skulle erkänna Palestina som stat. Breivik lär ha en åsikt på tvärs med detta. Kan detta ha spelat in i hans val att också slå till på Utöya?

Eskil Pedersen sommarpratare 2012-07-22 kl 13 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2071&artikel=5128197

Anders Breivik döms till 21 års fängelse http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5243767

Domen mot Breivik http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5243071

Tvivel som livshållning http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=793&artikel=5250896#srcomments
Narcissismen hos Breivik tror jag är feltolkning. För Breivik är målet det viktiga. Det som ser ut som narcissism tror jag istället handlar om att Breivik är mycket angelägen om att hindra att en föraktfull utmålning av honom förminskar effekten av hans mission. För hans missions skull är det viktigt att han framstår som beundransvärd. Breivik är helt enkelt en privatkrigare, och han borde jämföras med andra krigare som sympatisrar med sitt dödsbringande beteende. Vilka aktuella krigs-"insatser" är lika etiskt förkastliga som Breiviks? När kommer aktuella krig att analyseras i Filosofiska rummet? Personligen är min egen personliga politiska uppfattning motsatt Breiviks. Men programmets analys av Breivik tycker jag var dålig. Han HAR faktiskt åstadkommit stor effekt av sitt handlande. Har han då storhetsvansinne? Nej. Snarare tror jag hans handlande beror på Israel-Palestina-problemet, men det ligger i Breiviks intresse att dölja detta. Ungdomarna på ön höll bland annat på med med pro-palestinska aktiviteter, vilket framgår i slutet av ett i sommar sänt gemensamnordiskt sommarpratarprogram. (Norge hade också uttalat planer på att erkänna Palestina som stat.) Jag tror att Breivik gärna tillsammans med Vilks skulle vilja ha besökt den nyligen i USA hållna konferensen hos den antimuslimska organisationen SION.

Om Breiviks tankevärld http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=793&artikel=5241352

Breivik är inte nazist utan zionist, som därför vill nu kasta skit mot nazismen genom att framställa sig som nazist för att förknippa nazismen med den massmördare han är.

Samma sak gäller den unge killen som klädd som Darth Vader som på en svensk skola mördade ungdomer med afrikansk bakgrund. Darth Vaders klädsel är ämnad att föra tankarna till nazismen.

When USA and France destroy countries to steal natural assets - and to help Israel and Saudi Arabia - it is natural that Europe will receive lots of refugees.

#a UPPDATERA ..... 1674914848
http://www.cogninova.com