. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z CASUSBELLI ../links/wrap.php?u=casusbelli.htm
wpe Casus belli https://en.wikipedia.org/wiki/Casus_belli

Casus belli is a Latin expression meaning "an act or event that provokes or is used to justify war" (literally, "a case of war")

US has a long history of lying to start wars https://www.rt.com/op-ed/424298-false-flag-syria-attack/

Casus belli (latin för "krigstillfälle") är en folkrättslig term med betydelsen "den händelse som ger anledning till krigsförklaring". Vad som utgör ett casus belli har varierat genom historiens gång. Enligt folkrättslig sedvänja är det numera endast beslut i FN:s säkerhetsråd om militär aktion eller självförsvar mot väpnat angrepp från annan suverän stat som utgör ett legitimt casus belli.

wp Casus belli https://sv.wikipedia.org/wiki/Casus_belli

#a UPPDATERA ..... 1675489920
http://www.cogninova.com