. . http://www.cogninova.com
../links/citat.htm ../links/wrap.php?u=citat.htm&t=1519457766 #z

There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy. - Hamlet (1.5.167-8), Hamlet to Horatio

Eartha Kitt: Jag har ingen ras, trosbekännelse eller färg. Jag tillhör alla! http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/680700?programid=4886

Gunnar Sträng: Man bör inte använda utländska låneord i det det fall det finns en adekvat inhemsk vokabulär disponibel.

#a
http://www.cogninova.com