. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z DIABETES ../links/wrap.php?u=diabetes.htm
svt.se Sökresultat för "diabetes" http://www.svt.se/search/?q=diabetes

MEDICIN ../links/wrap.php?u=medicin.htm

wp diabetes http://sv.wikipedia.org/wiki/Diabetes

wpe diabetes_mellitus http://en.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus

Typ 1-diabetes (tidigare kallad insulinkrävande diabetes, juvenil diabetes, ungdomsdiabetes

Typ 2-diabetes (tidigare kallad icke-insulinkrävande diabetes och åldersdiabetes) är ett tillstånd då kroppens känslighet för insulin är nedsatt.

Förändrad tarmflora kan orsaka diabetes http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastnytt/forandrad-tarmflora-kan-orsaka-diabetes Forskare i Göteborg har funnit att en förändrad tarmflora kan orsaka typ 2- diabetes.

Kaffe kan förebygga diabetes http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/kaffe-kan-forebygga-diabetes Typ 2- diabetes kännetecknas av insulinresistens vilket betyder att kroppens olika celler reagerar allt sämre på insulin

Nytt hopp om bot mot diabetes typ 2 http://www.svt.se/nyheter/sverige/nytt-hopp-om-bot-mot-diabetes Diabetespatienter tillfrisknar snabbt från sin sjukdom efter fetmaoperationer.

Svenska forskare kan ha hittat bot mot diabetes http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/svenskt-forskare-kan-ha-hittat-bot-mot-diabetes Forskarna har hittat en mekanism inne i kärlväggarna som påverkar var fettet lagras i kroppen. För det är fettet inne i kroppen, i organ som muskler, hjärta och lever, som är det farliga fettet och som gör att blodsockret höjs och vi blir sjuka. I djurförsök har forskarna nu lyckats påverka det här transportsystemet i kärlväggarna genom att tillsätta en viss antikropp. Detta har lett till att fettet börjat flytta på sig, från organen inne i kroppen till det vita fettet under huden, där det inte alls gör samma skada. Den här behandlingen har ökat insulinkänsligheten hos försöksdjuren och de har blivit friskare igen.

Ny behandling mot diabetes http://www.svt.se/nyheter/regionalt/hallandsnytt/ny-behandling-mot-diabetes 18 sep 2013 ... Ny studie vid Sahlgrenska Många personer med typ 1- diabetes får besvärliga följdsjukdomar som ofta drabbar ögon, njurar eller nervfunktioner ...

D-vitaminbrist kan ge diabetes http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/d-vitaminbrist-kan-ge-diabetes 5 dec 2011 ... Att ha för låga nivåer av vitamin D i kroppen kan öka risken att utveckla diabetes typ 2, så kallad vuxendiabetes.

Ställ dig upp, slipp diabetes http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/undvik-stillasittande-slipp-diabetes 28 feb 2013 ... Gäller sjuka som friska Svenska forskare har länge hävdat att det är stillasittande – inte brist på motion – som är ...

Många har diabetes - utan att veta om det http://www.svt.se/nyheter/sverige/manga-ovetande-om-sin-diabetes

betes skyddar mot prostatacancer http://www.svt.se/nyheter/regionalt/tvarsnytt/diabetes-skyddar-mot-prostatacancer "En skyddande effekt" Män med diabetes får inte prostatacancer lika ofta som andra män.

På offensiven mot diabetes – trio tilldelas Nobelpriset http://www.svt.se/nobel/nobelpriset-i-medicin-2013-tilldelas-james-e-rothman-randy-w-schekman-och-thomas-c-sudhof "för deras upptäckter rörande maskineriet som reglerar vesikeltrafik, ett viktigt transportsystem i våra celler". Årets medicinpris handlar om trafiksignaler inuti våra celler. Det får betydande konsekvenser i forskningen kring sjukdomar som diabetes, epilepsi och infektionssjukdomar.

Ställ om kroppens klocka - slipp diabetes http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/stall-om-kroppens-klocka-slipp-diabetes Vår dygnsrytm styrs av en inre biologisk klocka. Den sitter inne i hjärnan, strax ovanför den så kallade synnervskorsningen. Nu har en grupp amerikanska och japanska forskare för första gången hittat en substans som kan användas för att styra den här inbyggda klockan i kroppen. Den nya substansen kan bli en medicin mot diabetes. När hjärnan utsätts för den nya medicinen så säger nämligen hjärnan i sin tur åt levern att bromsa upp utsöndringen av blodsocker i blodet.

Salt ökar risken för MS och diabetes. http://www.svt.se/nyheter/varlden/salt-okar-risk-for-ms-och-diabetes

Diabetesmedicin kan vara livsfarlig http://www.svt.se/nyheter/sverige/diabetesmedicin-kan-vara-livsfarlig 27 jun 2013 ... 158 fall har konstaterats det senaste året Det vanligaste läkemedlet mot typ 2- diabetes, metformin, kan orsaka förgiftning. Publicerad 27 juni ...

Vattenkur mot diabetes http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sydnytt/vattenkur-mot-diabetes 18 dec 2012 ... Förutom att förebygga diabetes tror forskarna att sänkta halter av hormonet kan ha effekter mot övervikt och hjärt- kärlsjukdomar. Tre liter extra per dag Vanligt vatten skulle kunna förebygga diabetes. Det tror forskare i Lund som nu låter ett antal försökspersoner dricka tre extraliter vatten per dag. Syftet är att späda ut halterna av hormonet vasopressin i blodet. Förutom att förebygga diabetes tror forskarna att sänkta halter av hormonet kan ha effekter mot övervikt och hjärt- kärlsjukdomar.

Barkbröd minskar fetma och diabetes http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/barkbrod-minskar-fetma-och-diabetes Betulin som det finns gott om i björken och rödalens bark kan både minska fetma och högt kolesterol. Och det är bara några av problemen som björkbark kan avhjälpa visar en ny studie. En grupp möss fick betulin från björkar, en annan grupp fick statiner, alltså ett vanligt läkemedlet mot högt kolesterol. En tredje grupp behandlades inte alls. Mössen som fått statiner eller betulin gick inte alls upp i vikt lika mycket som de obehandlade mössen, men av helt olika skäl. Mössen som fått betulin förbrände fler kalorier medan mössen som behandlats med statiner istället minskade upptaget av fett ur dieten. En fortsatt granskning av mössen visade också att betulinet sänkte fettnivåerna i blodet, lever och i vävnaderna hos mössen. Betulinet gjorde även att mössens insulinkänslighet ökade vilket minskar risken för diabetes. Hos vissa möss minskade även risken för förkalkning av blodkärlen. Man vet att indianer har använt betulin för att behandla olika hudutslag och insektsbett. Det finns även nyare studier som visar att ämnet har en antiinflammatorisk effekt. Nu handlar det förstås i första hand inte om att själv gå ut och gnaga på björkens bark, eller mala ner den till mjöl för att baka bröd av. Betulin kan till viss del vara giftigt, och därför krävs fortsatta studier för att ta reda på hur denna substans kan förädlas.

ta dig frisk http://www.svt.se/plus/artiklar/eira-fick-diabetes-men-inga-forsakringspengar 25 mar 2013 ... Slipp cancer och diabetes Kan verkligen en faste-diet hjälpa till att skydda mot åldersrelaterade sjukdomar? Ny forskning tyder faktiskt på det.

Kostråd kan göra svenskarna feta http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/kostrad-kan-gora-svenskarna-feta Kostråden om lite fett i maten kan ha bidragit till fetma-och diabetesepidemin i världen. Sedan lågfettskosten spreds över världen har forskare satsat mycket pengar på att bekräfta det mättade fettets farlighet. Men egentligen utan framgång. 2009 gjorde Världshälsoorganisationen, WHO en genomgång av forskningen på området och hittade då inget samband mellan mängden mättat fett i kosten och hjärtsjukdom. Den amerikanska studien från 1960 höll för dålig kvalité för att räknas i genomgången.

Trubbiga nålar skadar diabetiker http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/trubbiga-nalar-skadar-diabetiker

Män kan odla sitt eget insulin - Nyheter | SVT.se http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/man-kan-odla-sitt-eget-insulin 13 dec 2010 ... Vävnad från testiklarna kan förvandlas till insulinproducerande celler. Magi? Nej, forskningsframsteg som kan leda till botemedlet mot diabetes.

Ur arkivet: Tvåfaldig pristagare | SVT.se http://www.svt.se/nobel/nobelshistoria/ur-arkivet-tvafaldig-pristagare Ett fåtal personer kan titulera sig som "tvåfaldig Nobelpristagare". Frederick Sanger är en av dem. Idag finns det många som lever ett bra liv trots att de har diabetes. Detta kan de tacka den brittiska forskaren Frederick Sanger för. * 1958 tilldelades Sanger Nobelpriset i kemi för "för hans arbete med struktur av proteiner, särskilt det på insulin". Sangers arbete lade grunden för syntetiskt insulin. * 1980 tilldelades Sanger återigen Nobelpriset i kemi. Detta året gick ena halvan till amerikanen Paul Berg och Sanger fick dela den andra halvan med amerikanen Walter Gilbert "för deras bidrag om fastställande av bassekvenser i nukleinsyror".

Lightläsk lika onyttig som vanlig läsk http://www.svt.se/nyheter/sverige/lightlask-lika-onyttig-som-vanlig-laskhur-ofta-dricker-du-lightlask Lightläsk ökar risken för övervikt och diabetes lika mycket som vanlig läsk. Det visar en studie i USA som redovisas i tidskriften Circulation. Publicerad 25 juli ...

Vår renlighet kan orsaka stroke - Nyheter | SVT.se http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/var-renlighet-kan-orsaka-stroke 12 feb 2010 ... Allergier, ms, reumatism, diabetes typ 1 och många andra sjukdomar finns framförallt i den rika delen av världen.

Så viktig är en extra timmes sömn http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/sa-viktig-ar-en-extra-timmes-somn 9 okt 2013 ... Påverkar diabetes och cancerrisk. När försökspersonerna minskade nattsömnen från sju och en halv till sex och en halv timmes sömn blev ...

Kostråd till diabetiker omtvistade – En sked smör istället för godis ... http://www.svt.se/nyheter/sverige/kostrad-till-diabetiker-omtvistade-en-sked-smor-istallet-for-godis 12 sep 2011 ... Hittills har sjukvården rekommenderat att dra ner på mättat fett och istället äta mer grönsaker och kolhydrater, men Vetenskapens Värld visar att dessa råd har svag vetenskaplig grund. Nu påstår en växande skara att ökat intag av fett och mindre av kolhydrater och socker är den rätta medicinen mot åldersdiabetes. Man ska äta stora mängder fett som t.ex. smör, grädde och ost.

Att skippa frukosten ökar risk för hjärtsjukdom http://www.svt.se/nyheter/sverige/ingen-frukost-okar-risk-for-hjartsjukdom 23 jul 2013 ... Det kan orsaka höga kolesterolvärden, diabetes och högt blodtryck, vilket i sin tur kan ge hjärtsjukdomar, säger Leah E Cahill.

Blodförtunnande ger ingen effekt http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastnytt/blodfortunnande-ger-ingen-effekt 15 maj 2013 ... För patienter med diabetes typ 2 som har haft en hjärtinfarkt eller annan hjärt- kärlsjukdom är det dock väldokumenterat att det är en klart ...

Skiftarbete hot mot folkhälsan http://www.svt.se/nyheter/sverige/skiftarbete-ar-daligt-for-halsan 25 jun 2012 ... 5 av 5 studier visar att riskökningen för typ 2 diabetes är 70%. 8 av 10 studier har visat att nattarbete ökar risken för bröstcancer med i snitt 50%.

Farmors matvanor kan avgöra hälsan 15 apr 2013 ... Flera färska forskningsstudier visar nämligen att våra gener påverkas även genom den så kallade epigenetiken. Det här kan förklara bland annat en del av de olika risker vi löper att råka ut för fetma, diabetes och förhöjd blodtryck senare i livet. Forskning på ...

= http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/farmors-matvanor-kan-avgora-livet Forskare har visat att pappors matvanor i samband med pubertet kan ha stora effekter på epigenetik i mannens spermier.

= Överkonsumtion av mat, med fetma, kan ge metaboliska störningar. Man har också kunnat se att det här sedan kan ärvas vidare också till nästa generation.

Varning för kassakvitton http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/varning-for-kassakvitton 11 aug 2010 ... Man har tidigare varnat för bisfenol A i bland annat nappflaskor och matlådor. Nu slår forskare larm om en ny källa till att få i sig den farliga kemikalien: kvitton. Ämnet är skadligt även i låga doser och att det kan störa fortplantningen och öka risken för fetma, cancer, hjärt- kärlsjukdom och diabetes.

Virus bakom många fall av typ-1 diabetes http://diabetesportalen.se/arkiv-foer-nyheter/virus-bakom-maanga-fall-av-typ-1-diabetes/ Många fall av typ-1-diabetes orsakas av virus. Därför kan det bli vanligt framöver att vaccinera mammor för att förebygga att deras barn får diabetes.

Amerikanska forskare har lyckats bota diabetessjuka möss med egentillverkade bukspottkörtelceller. http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/nytt-hopp-om-bot-for-diabetiker

Diabetes breakthrough: Human stem cells altered to make insulin http://rt.com/usa/194708-diabetes-stem-cells-insulin/

= In what could be a major breakthrough for diabetes treatment, scientists have discovered a way to drastically alter human embryonic stem cells, transforming them into cells that produce and release insulin.

Continuous Glucose Sensors http://www.childrenwithdiabetes.com/continuous.htm

se 1177 http://www.1177.se/

wp glykemiskt_index https://sv.wikipedia.org/wiki/Glykemiskt_index

glycemic_index_and_glycemic_load_for_100_foods http://www.health.harvard.edu/diseases-and-conditions/glycemic_index_and_glycemic_load_for_100_foods

The complete list of the glycemic index and glycemic load for more than 1,000 foods can be found in the article "International tables of glycemic index and glycemic load values: 2008" by Fiona S. Atkinson, Kaye Foster-Powell, and Jennie C. Brand-Miller in the December 2008 issue of Diabetes Care, Vol. 31, number 12, pages 2281-2283.

a Glycemic index egg https://search.yahoo.com/search;_ylt=A0oGdVdRzXVO2nMAVXil87UF?fr=sfp&fr2=&iscqry=&p=Glycemic+index+egg

glycemic-index-of-eggs http://www.livestrong.com/article/422218-glycemic-index-of-eggs/

= Eggs and egg whites have a glycemic index ranking of zero. Since eggs do not have carbohydrates or any sugars, they do not have the potential to raise your blood glucose levels. Eggs are mainly protein but also contain dietary fat -- mainly healthful unsaturated fat. Egg whites are entirely protein and very low in calories. Since the glycemic index consists of mainly carbohydrate-based foods, eggs are usually not listed on the glycemic index.

glycemic-index-of-eggs http://www.livestrong.com/article/422218-glycemic-index-of-eggs/ Eggs and egg whites have a glycemic index ranking of zero. Since eggs do not have carbohydrates or any sugars, they do not have the potential to raise your blood glucose levels. Eggs are mainly protein but also contain dietary fat -- mainly healthful unsaturated fat. Egg whites are entirely protein and very low in calories. Since the glycemic index consists of mainly carbohydrate-based foods, eggs are usually not listed on the glycemic index.

Eggs and egg whites have a glycemic index ranking of zero. http://www.livestrong.com/article/422218-glycemic-index-of-eggs/ Since eggs do not have carbohydrates or any sugars, they do not have the potential to raise your blood glucose levels. Eggs are mainly protein but also contain dietary fat -- mainly healthful unsaturated fat. Egg whites are entirely protein and very low in calories. Since the glycemic index consists of mainly carbohydrate-based foods, eggs are usually not listed on the glycemic index.

Ukunta iyo hadduu ukun weydiisto in sowjar bay, cuni lahaayeene glycemic tusmaynta sicirka qofka isticmaala adeega garsoorayaasha ee eber. http://www.livestrong.com/article/422218-glycemic-index-of-eggs/ maadaama ukun ma aha hase ahaatee carbohydrates ama ma uu ameerika korkyeelina dhiig qaadan karin ama istacmaalin karin gulukoos , heerarka garashada. Ukunta yihiin Brotiin loo oo ka kooban shardiyaal cunta yareeynta buuran -- xoogleh unsaturated healthful shilis. Hadduu ukun weydiisto sowjar bay, cuni lahaayeene aawadood yihiin Brotiin loo aad u hooseeya ee calories. Maadaama glycemic tusmaynta sicirka qofka isticmaala adeega ka kooban tahay waxaana dhibaatadiisa intiisa badan oo ku dhisan cuntooyinka ukun, caadi ahaan aan ku taxan liiska glycemic tusmaynta sicirka qofka isticmaala adeega.

Ägg och äggvitor har ett glycemic index som rangordnar noll. http://www.livestrong.com/article/422218-glycemic-index-of-eggs/ eftersom äggen inte kolhydrater eller socker, de inte har möjlighet att öka dina blodglucosenivåer. Äggen är främst protein men innehåller även fettförbränningen - främst healthful omättat fett. Äggvitorna helt protein och mycket lågt i kalorier. Eftersom det glycemic indexet består av huvudsakligen kolhydrater-baserade matar, ägg är vanligen inte anges på det glycemic indexet.

Ägg och äggvitor har ett glykemiskt index (GI) som är noll. http://www.livestrong.com/article/422218-glycemic-index-of-eggs/ Eftersom ägg inte innehåller kolhydrater och socker ökar de inte blodsockernivån. Ägg är mest protein men innehåller även fett som ökar fettförbränningen - främst hälsosamt omättat fett. Äggvitor består bara av protein och ger väldigt lite kalorier. Eftersom tabeller över GI mest listar mat som innehåller kolhydrater nämns ägg oftast inte i dessa.

Ägg och äggvitor har ett glykemiskt index (GI) som är noll. http://www.livestrong.com/article/422218-glycemic-index-of-eggs/ Eftersom ägg inte innehåller socker och andra kolhydrater ökar de inte blodsockernivån. Ägg är mest protein men innehåller även fett som ökar fettförbränningen - främst hälsosamt omättat fett. Äggvitor består bara av protein och ger väldigt lite kalorier. Eftersom tabeller över GI mest listar mat som innehåller kolhydrater nämns ägg oftast inte i dessa tabeller.

Ny metod försöker bromsa diabetes typ 1 http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=406&grupp=12718&artikel=6631074 Forskare i Linköping har provat en helt ny metod för att försöka bromsa diabetes typ 1 från att förvärras. Resultaten är lovande, men mer forskning återstår. Vid diabetes typ 1 förstör kroppens immunförsvar cellerna som producerar insulin. Forskare vill försöka lära immunförsvaret att insulinskaparna inte utgör en fara. Sex patienter med diabetes typ 1 fick ett läkemedel injicerat direkt i lymfkörtlarna, vilka fungerar som immunförsvarets baser. – Patienterna hade ju fått diabetes redan men det ser ut som att vi lyckas stoppa sjukdomsprocessen. De har lyckats behålla sina egen förmåga att skapa insulin, säger Johnny Ludvigsson, professor vid Linköpings universitet. Resultaten är inte bara intressanta för diabetesforskare, metoden att injicera direkt i lymfkörtlarna skulle kunna användas på andra autoimmuna sjukdomar. Men det behövs mycket mer forskning på den här metoden. Patienterna var i 20-årsåldern och då är det vanligt att förstörelsen av insulinskaparna är seg. Dessutom måste det undersökas med en grupp patienter som får placebo injicerat i lymfkörtlarna. Referens: J. Ludvigsson et al. "Intralymphatic Injection of Autoantigen in Type 1 Diabetes." New England Journal of Medicine. DOI: 10.1056/NEJMc1616343

De vanligaste sorterna är typ 1-diabetes, där autoimmuna processer angriper bukspottkörteln så att den inte producerar tillräckligt av hormonet insulin [2], och typ 2-diabetes, där cellerna ute i kroppen får en nedsatt känslighet för insulin så att det tillgängliga insulinet inte kan tas upp [3].

Typ-1 diabetes kallades tidigare barn- och ungdomsdiabetes, insulinkrävande diabetes eller juvenil diabetes. Man kan också se beteckningarna 1-diabetes eller T1.[15]

Typ 2-diabetes beror på att insulinreceptorerna på kroppens celler av okänd anledning slutar reagera på insulin som gör att mängden insulin som krävs för att tillgodogöra sig glukos ur blodet stiger varför blodsockret blir högt. Tillståndet behandlas genom livsstilsförändringar, läkemedel i tablettform som minskar insulinresistensen och/eller insulininjektioner.[3]

Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom där immunförsvaret angriper de insulinproducerande betacellerna i bukspottskörteln. Detta gör att den egna insulinproduktionen först minskar för att sedan helt upphöra, vilket måste behandlas med injektioner av insulin.[8][9]

abbott-freestyle-libre-transforming-glucose-monitoring-through-utter-simplicity-fingersticks https://diatribe.org/abbott-freestyle-libre-transforming-glucose-monitoring-through-utter-simplicity-fingersticks

0201901111 diabetes leila freestyle libre

Styrs känslorna av sockret? https://www.diabetes.fi/sv/diabetesforbundet_i_finland/tidningar_och_material/artikelarkiv/uppfoljning_av_varden/styrs_kanslorna_av_sockret.1403.news

"diabeteshäxa"

Here’s Why Doctors Have Stopped Prescribing Metformin http://healthnewstips.today/diabetes/index19888ob1wl3.html?voluumdata=deprecated&eda=deprecated&cep=81fkeMgjxvyHKMHNRvVjgIX8msYoB-w8TfFtXQnd4semsbU3nXaSujaUNnv8FkaL8lU194FzU-Cg6xwphFIgJpqlbXGVJ7KYveLojjdiFurecu1ufE8FclamLlJpoU-NSxEVLZcv1_-y19V3pVtOCRrve1Yv7Nf0-5nql-7iDpZG1L4iflQR11r5nWxaxCQ4bVZPCWfmY_-QkWeIfF3lAxuFTaN6KvXXAR3EPwoS51alUnoUvNePwOFOgIX3tBRwm0ImByxfgyXSbovtycT3U-IjwJygEM5Ce9vhCNbDBe-EtG6gnQHV7uc1jWs3ETZk-k19CFFpzc-g8ghF0oydbKni6e0lauMc8dfL3IE9fQjLVTI0So3WR-8XEzKUgdAVkvSXHs4z3QqlajLsiAZfx_F4BEcxpz_dTmOvw5pwRcr1_dar7aWwpd7QZ2Zq-YbVn7CNKBYsvI_XL7-Ey4RYyk9rksahuT8D2mow6gLk-DecKaoKGeUcljJ2XC7HOxYpUBgIlbDqWYQUkmllDOtih9fAWZ0kAmsn9j51tVdKt51BiTogj9Ib4bfg4DJDYzrKSkCrggLq2DMtO_MTRkZOD8oCpKpeB0nTFt6lK3yV70ZUwGRDlbqrD5nrc3Qzmzt0_sThe2VbwelozPT9DUnsuWWCi3uMqBG6Ao5MFTzbR40vqTk9OjfrRc3Ztb4PxILD9GS1eBLT7AlxUF9Cz9_Igq89GJxmYNjVe7oI6x7TQQbElx_Ecbow54WNDzFi8an4duQOci1zTsdeII6vQTFILkS3MLF0d_psIDdL8wuu-wg&utm_content=Why%20Doctors%20Will%20No%20Longer%20Prescribe%20Metformin%20(Watch)&utm_term=00e7992a7c349ddbc8bb1de49cc73ae7e1&Doc_title=The%20Amazing%20Diabetes%20Discovery&utm_site=Frank151&utm_pub=Random%20Elements%20(Random%20Elements%20Media%20LLC)&newad=2&utm_adid=00becab9d88f6009ab8b957e1f7be18ee2&utm_doc_id=00e5f5fa19d94d3360f3c45301ed2c516f&utm_new=00e7992a7c349ddbc8bb1de49cc73ae7e1_Frank151&utm_cam=Tier1Dskt

... https://veddabloodsugarprotocol.com/?p=n&aff_id=79244&subid=dI05H0MKA37UCAIA1D92JV2Q

wp Metformin https://sv.wikipedia.org/wiki/Metformin

wpe Metformin https://en.wikipedia.org/wiki/Metformin

kokosnötsolja ?

... http://coconutoil.com/diabetes/

Kokosolja - uselt för hälsan - Icakuriren http://www.hemtrevligt.se/icakuriren/artiklar/test-rad/20150806/... Det finns artiklar på nätet som påstår att kokosolja minskar risken för alzheimer och diabetes, när det i själva verket är precis tvärtom.

... kokos-hur-nyttig-ar-noten-egentligen? https://www.mabra.com/kokos-hur-nyttig-ar-noten-egentligen/

a Är kokosfett farligt för hälsan https://search.yahoo.com/search;_ylt=A0oGdVdRzXVO2nMAVXil87UF?fr=sfp&fr2=&iscqry=&p=%C3%84r+kokosfett+farligt+f%C3%B6r+h%C3%A4lsan

Fastnat för kokosolje-trenden? Professorn: Sluta genast! https://www.expressen.se/halsoliv/halsa/fastnat-for-kokosolje-trenden-professorn-sluta-genast/

Att amma länge kan minska risken för typ 2-diabetes http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6863341

lnx diabetes.php http://www.cogninova.com/lnx/diabetes.php?u=gr=40;bl=5,6;gr/12 bl/2,5

Kan ny diabetesindelning ge bättre vård? http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1046787?programid=412 Förslaget att dela in diabetes i fem typer i stället för två som idag har fått stort genomslag. Men tiden är inte riktigt mogen, menar många.

... Professor Leif Groop har forskat om diabetes i över 40 år och föreslår nu en indelning i fem typer istället för två. Han och hans forskargrupp vid Lunds universitet har fått stort genomslag för sitt förslag att dela in diabetes i fler typer än idag. Forskargruppen menar att den sjukdom som idag benämns typ 2-diabetes är en "höstack" som egentligen består av en rad olika undertyper, som inte kan behandlas likadant. Förslaget till ny indelning baseras på detaljerade data från det så kallade Andis-registret, som omfattar drygt 15 000 personer i framförallt Skåne som diagnosticerats med diabetes under de senaste tio åren. Men andra forskare och även diabetesläkare anser att mer forskning och ytterligare studier behövs innan klassificeringen av diabetes kan ändras. Övriga medverkande: David Nathanson, överläkare och ordförande i Svensk förening för diabetologi, Claes-Göran Östenson, professor i endokrinologi vid Karolinska Institutet, Anders Ekholm, ordförande i Storstockholms Diabetesförening. / Mats Carlsson-Lénart vet@sverigesradio.se

are-eggs-good-or-bad-for-diabetes https://www.thediabetescouncil.com/are-eggs-good-or-bad-for-diabetes/

... One jumbo egg contains, on average, 90 calories, with about 56 calories from fat—10% of which is saturated fat. Eggs also contain cholesterol (266mg)—but no carbohydrate and no sugar!

... Eggs are a great source of high quality and complete protein, almost 8 grams, containing all the essential and non-essential amino acid building blocks of protein. Eggs also have both omega-3 and omega-6 essential fatty acids, Vitamin A, D and some B vitamins. That same jumbo egg also contains minerals such as calcium, iron, selenium, sodium and phosphorus.

Studie: Personer som får diabetes tidigt lever kortare liv 2:17 min Publicerat 2018-08-10 Den som drabbas av typ 1-diabetes i tidig ålder lever kortare liv och det är värre för kvinnor än män, det visar en ny studie från Göteborgs Universitet https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7017042

... Kvinnor som utvecklar sjukdomen i tidig ålder – i genomsnitt 18 år tidigare än en person utan diabetes – och för män handlar det om drygt 14

freesyle libre https://freestylediabetes.co.uk

= sajten i Storbritannien. Sådana sajter finns i fler länder

freestyle libre (korrektur)

LibreLink - Diabetes app | Freestyle Libre https://www.freestyle.abbott/ie/en/libre/index.html

Vanadium & Diabetes, Benefit or Harm? https://www.diabetesnet.com/vanadium-diabetes

moringa diabetes - Yahoo Search https://search.yahoo.com/search;_ylt=A0oGdVdRzXVO2nMAVXil87UF?fr=sfp&fr2=&iscqry=&p=moringa+diabetes

Tre misstänkta mordförsök på äldreboende - (överdoser insulin) https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7218445

US Big Pharma allowed to continue hiding ‘intimidating’ price info from customers in TV ads https://www.rt.com/usa/463700-judge-blocks-drug-prices-advertising/

‘Astronomical’ US drug prices see people drive to Canada for life-saving insulin https://www.rt.com/usa/463812-big-pharma-insulin-canada/

drug companies’ influence in Congress – they spent $4.1 billion on lobbying over the last 20 years, according to OpenSecrets.org, more than any other industry – means they tend to get what they want.

diabetes - Så beräknades det tidigare, istället för att dela med 5. - Ändra inte 12 och 2,5 ! http://cogninova.com/lnx/diabetes.php?u=gr=40;bl=5,6;gr/12%20bl/2,5

diabetes insulin-beräkning http://cogninova.com/lnx/diabetes.php?u=gr=40;bl=5,6;gr/12%20bl/2,5

diabetes insulin-beräkning http://cogninova.com/lnx/diabetes.php?u=gr=40;bl=5,6;gr/12%20bl/2,5

Barndiabetes - del 1 https://m.youtube.com/watch?v=6WRrqgsDY58

Barndiabetes - del 2 https://m.youtube.com/watch?v=dhXEyJuN8bY

Insulin Regular Dosage Guide with Precautions - Drugs.com https://www.drugs.com/dosage/insulin-regular.html

... Usual Adult Dose for Diabetes Type 1 Note: Regular human insulin is available in 2 concentrations: 100 units of insulin per mL (U-100) and 500 units of insulin per mL (U-500). -Total daily insulin requirements are generally between 0.5 to 1 unit/kg/day

... Intravenous Administration: U-100 insulin only; -Closely monitor blood glucose and serum potassium during IV administration -Humulin(R): Dilute to a concentration of 0.1 to 1 unit/mL in an infusion system using polyvinyl chloride infusion bags; this insulin is stable in normal saline -Novolin(R): Dilute to a concentration of 0.05 to 1 unit/mL in an infusion system using polypropylene infusion bags; this insulin is stable in normal saline, 5% dextrose, or 10% dextrose with 40 mmol/L potassium chloride

... To avoid any mix-up with the availability of 2 different regular human insulin concentrations (U-100 and U-500), insulin doses should always be ordered in units not in volume.

60 kg • 0,5 enheter/kg/dygn = 30 enheter/dygn

30 enheter/dygn / (100 enheter/mL) = 0,3 mL/dygn

60 kg • 0,5 enheter/kg/dygn = 30 enheter/dygn ; 30 enheter/dygn / (100 enheter/mL) = 0,3 mL/dygn

diabetes (compute) http://cogninova.com/lnx/diabetes.php?u=gr=40;bl=5,6;gr/12%20bl/2.5&t=1522545870

matematik uppställning algoritm av Goran Eriksson https://apps.apple.com/se/app/matematik-uppst%C3%A4llning-algoritm/id1242001224 Skickat från min iPhone

diabetes beställ hjälpmedels-C 044-19 46 30 må-fr kl 8-16 (Hjälpmedelscentralen) (Barnmedicinen Malmö: 040-332487 må-to 8-16, fr 8-14) Freestyle Libre

ENTERAL ../links/wrap.php?u=enteral.htm

DiabetesDocs av kim boedker https://apps.apple.com/se/app/diabetesdocs/id984470034

Kan finnas blandform av orsaker till diabetes typ 2 - Vetenskapsradion https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=7353064

How Bananas Affect Diabetes and Blood Sugar Levels https://www.healthline.com/nutrition/bananas-diabetes#section2

Researchers claim diabetes breakthrough after curing mice using stem cells https://www.rt.com/news/481725-diabetes-mice-cure-treatment-health/

Fick felaktigt höjd insulindos – riskerade få dödlig insulinchock https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/fick-felaktigt-hojd-insulindos-riskerade-att-fa-dodlig-insulinchock

Shocking new Russian data reveals diabetics are TEN TIMES more likely to catch Covid-19, with sharply increased mortality rates https://www.rt.com/russia/504397-diabetes-сoronavirus-lethal-effect/
[2020-10-24 11:26 94.191.153.101 94.191.153.101.mobile.tre.se]

Shocking new Russian data reveals diabetics are TEN TIMES more likely to catch Covid-19, with sharply increased mortality rates https://www.rt.com/russia/504397-diabetes-сoronavirus-lethal-effect/
[2020-10-24 11:27 94.191.153.101 94.191.153.101.mobile.tre.se]

Forskare utreder diabetikers mående under pandemin. (Vetenskapsradion Nyheter) Har pekats ut som riskfaktor. 6 000 personer i studie vid Örebros universitet. https://sverigesradio.se/artikel/7611114

Koppling mellan hunden och ägarens diabetes. Forskning. Ägare till hundar med diabetes löper högre risk att drabbas än ägare till hundar utan sjukdomen. https://sverigesradio.se/artikel/7622092

Sillen på ditt julbord minskar risken för diabetes. En ny studie vid Umeå universitet visar att fet fisk minskar risken för vissa typer av diabetes för vissa riskgrupper. https://sverigesradio.se/artikel/7634274

Sillen på ditt julbord minskar risken för diabetes. En ny studie vid Umeå universitet visar att fet fisk minskar risken för vissa typer av diabetes för vissa riskgrupper. https://sverigesradio.se/artikel/7634274

Finland först med att testa diabetesvaccin. Ett femtiotal vuxna ska ta vaccinet. Finland och Sverige ligger i topp vad gäller antal personer som drabbas av diabetes typ 1. https://sverigesradio.se/artikel/finland-forst-med-att-testa-diabetesvaccin

Finland först med att testa diabetesvaccin. Ett femtiotal vuxna ska ta vaccinet. Finland och Sverige ligger i topp vad gäller antal personer som drabbas av diabetes typ 1. https://sverigesradio.se/artikel/finland-forst-med-att-testa-diabetesvaccin

Diabetesmedicin hjälper mot fetma "Den första patienten jag hade halverade sin kroppsvikt och blev av med sin diabetes och sin fetma", säger Peter Arner, överläkare och professor i medicin vid Karolinska Institutet. https://sverigesradio.se/artikel/ny-studie-diabetesmedicin-hjalper-mot-fetma

Best supplements for diabetes: Cinnamon, vitamin d or magnesium lowers blood sugar | Express.co.uk https://www.express.co.uk/life-style/health/1502890/best-supplements-diabetes-cinnamon-vitamin-d-magnesium-lower-blood-sugar

#a UPPDATERA ..... 1701551846
http://www.cogninova.com