. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z DOMARE ../links/wrap.php?u=domare.htm
Ny ledning kan garantera domstolars oberoende http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5667209 Måndag 07 oktober 2013 kl 13:05, Ekot Domstolarnas oberoende bör stärkas. För att garantera det bör Domstolsverket återfå en styrelse och Justitiekanslerns (JK) tillsyn över domstolarna bör avskaffas. Det anser Mats Melin, ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen. Ungern varnande exempel http://sverigesradio.se/sida/play.aspx?ljud=4718824

Mats Melin, ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen, anser att domstolarnas oberoende måste stärkas. Foto: Maja Suslin/TT Domstolarnas oberoende bör stärkas. För att garantera det bör Domstolsverket återfå en styrelse och Justitiekanslerns (JK) tillsyn över domstolarna bör avskaffas. Det anser Mats Melin, ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen. Ungern varnande exempel Domstolar LE (1:45) Domstolarnas oberoende bör stärkas. Därför bör domstolsverket åter få en styrelse och JK:s tillsyn över domstolarna avskaffas. Det anser Mats Melin, ordförande i Högsta domstolen. Reporter: Karin Wettre (Ekot) Måndag 07 oktober 2013 kl 13:04 (Ekot) I en artikel på DN Debatt idag skriver justitierådet Mats Melin tillsammans med Marianne Lundenius, ordförande i Högsta Domstolen, att domstolsverkets ledning borde förändras. - Det är angeläget att stärka domstolarnas oberoende i förhållande till andra statsmakter och alldeles i synnerhet i förhållande till de styrande makten, till regeringen, säger Mats Melin. I stället för att som i dag ledas av en generaldirektör, borde verket ledas av en styrelse med bland annat domare, där domarna även borde bilda en majoritet, enligt artikeln. Dessutom vänder sig artikelförfattarna mot att Justitiekanslern, JK, som idag har makt att väcka åtal mot domare, också är regeringens ombudsman. Det är betänkligt att JK har sådana befogenheter i förhållande till självständiga domstolar, enligt Mats Melin. --Vi bör bygga samhällsinstitutioner som håller även när det är oväder och ofärdstider och alla inte är överens. Vi ser en utveckling i Ungern där domstolarna handfast styrs och grundlagarna skrivs om för att minska domstolarnas oberoende. Ska vi säkerställa att sådant inte händer i vårt land måste domstolarnas oberoende som en tredje statssmakt ökas ytterligare. Enligt Justitiedepartementet finns idag ingen utredning som utreder Justitiekanslerns framtida roll. Karin Wettre karin.wettre@sverigesradio.se Är det rimligt att det blir en förändring av systemet? --Ja vi hoppas att vårt inlägg ska leda till en utredning, både om Justitiekanslernas roll och om hur den centrala domstolsadministrationen bör ledas. Det är inte gjort i en handvändning med det är dags att börja.

Hej Karin_Wettre! Jag är bekymrad över Din artikel Ny ledning kan garantera domstolars oberoende vars rubrik för det första står utan citationstecken och där dessutom en person (Mats Melin) får framföra sina åsikter totalt oemotsagd. Jag ser Egypten som ett ett exempel som talar emot hans förslag. I Egypen har ett domarväsende hindrat den demokratiskt valda Mursi-regeringen från arbeta. Domarna är inte demokratiskt valda. Man kan också undra om det finns något samband mellan det Mats Melin föreslår och talet om en "Europeisk Åklagare" som föreslås verka i Sverige. Man skulle kunna kalla det Mats Melin gör för ett försök till statskupp - bestående i ett avskaffande av principen "ALL makt utgår från folket". Domarkåren består nog dessutom till allra största delen av folkpartister - som därmed vill blanda sig i politiken och vill att Sverige ska ha en likadan politik som USA som till exempel stöder en liten naziststat i Mellanöstern och själv begår mycket annat som vi känner till.

#a UPPDATERA ..... 1674874955
http://www.cogninova.com