. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z ENERGI ../links/wrap.php?u=energi.htm
Ny kärnkraft - Värm Helsingfors med små reaktorer 24 mars kl 12.09 - Vetenskapsradion På djupet https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1467458?programid=412

Ny metod för fjärrvärme testas i Malmö - Vetenskapsradion Nyheter https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=7416037

Just nu satsas det väldigt mycket pengar på olika typer av havsbaserad energi som vågkraft och tidvattenskraft. https://sverigesradio.se/artikel/7567533

— Kan inte Sverige säga nej till el-slukande serverhallar som dessutom är utlandsägda? Sverige behöver själv använda befintligt överskott i den svenska el-produktionen till el-bilar, koldioxidfri stålproduktion m.m. Jag tänker t.ex. på amerikanska Amazon - som planerar bygga serverhallar i Sverige. - - - Anders Ygeman: Ska gå dubbelt så snabbt att bygga

Anders Ygeman: Ska gå dubbelt så snabbt att bygga ut elnäten. https://sverigesradio.se/artikel/7569230

... Det finns inget modernt i att sälja ut naturresurser till utländska intressen så att landets egna innevånare blir lidande. Det kallas för att vara en BANAN-REPUBLIK.

Regeringen vill slopa det kommunala vetot när det gäller utbyggnaden av vindkraft. Men förslaget möts av hård kritik hos bland annat Moderaterna i Gävle. – Regeringen har lyssant på en vindkraftslobby som går utländska ärenden, säger kommunalrådet William Elofsson (M) i ett pressmeddelande. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringen-vill-slopa-det-kommunala-vindkraftsvetot

Karin Nilsdotter • Vindkraftverk väsnas. De kan nog gå dem som bor i närheten på nerverna. "Swish" låter de väl med ungefär en sekunds mellanrum. En droppande kran lär ha använts son tortyrmetod, så det här blir väl något liknande. Ska svenska folket verkligen behöva torteras av ljudet från vindkraftverk för att få el också till det amerikanska företaget Amazons el-slukande server-hallar?

Man ska nog inte bortse från att vindsnurror kan innebära en olägenhet för boende i närheten i och med att vindsnurrornas ljud kan upplevas som enerverande. Hur och om djurlivet påveras vet jag inte. Men varför ska vi sälja ström till utländska företags serverhallar så att vi sedan måste bygga vindkraftverk för att täcka upp för strömmen som vi behöver själva?

Birgit Stenberg Man ska nog inte bortse från att vindsnurror kan innebära en olägenhet för boende i närheten i och med att vindsnurrornas ljud kan upplevas som enerverande. Hur och om djurlivet påveras vet jag inte. Men varför ska vi sälja ström till utländska företags serverhallar så att vi sedan måste bygga vindkraftverk för att täcka upp för strömmen som vi behöver själva?

Vindkraften - konflikterna som måste lösas. I Borgvattnet i Jämtland håller byar på att ringas in av vindkraftparker. Men på Näsudden har invånarna vant sig vid vindkraften och fått ett ekonomiskt utbyte av den. Hur förhindras konflikterna? https://sverigesradio.se/avsnitt/1591318

Satte kommatecken fel – måste betala 80 000. Sveriges Lantbruksuniversitet köpte för få certifikat för egenproducerad el. https://sverigesradio.se/artikel/7595273

Elbilsboomen har bara börjat – “pengarna flödar in” 21 november kl 11.39 - Ekonomiekot Extra https://sverigesradio.se/avsnitt/1603799

... kinesiskt elbilsmärke med utbytbara batterier

Vattenkraft ska inte längre klassas som hållbar - enligt EU-förslag. Svenska energiföretag är kritiska. Kommer bli svårare att locka riskkapital. https://sverigesradio.se/artikel/7611343

Framtidens elnät – nya aktörer håller takten i elnätet. https://www.nyteknik.se/premium/framtidens-elnat-nya-aktorer-haller-takten-i-elnatet-7007856

Bitcoin är ett växande miljöproblem: FÖRBRUKAR JÄTTEMYCKET ELEKTRICITET! ❗️ "Drar lika mycket el som Finland." (Vetenskapsradion Nyheter) https://sverigesradio.se/artikel/7643731

Oro över svensk elförsörjning: ”Behov av omfattande åtgärder." https://www.di.se/nyheter/tungviktarens-oro-over-svensk-elforsorjning-behov-av-omfattande-atgarder/

Vi inför ny strategi för vindkraftsutbyggnad, skriver Naturvårdsverket och Energimyndigheten. https://www.svd.se/vi-infor-ny-strategi-for-vindkraftsutbyggnad

Vi inför ny strategi för vindkraftsutbyggnad, skriver Naturvårdsverket och Energimyndigheten. https://www.svd.se/vi-infor-ny-strategi-for-vindkraftsutbyggnad

Vi inför ny strategi för vindkraftsutbyggnad, skriver Naturvårdsverket och Energimyndigheten. https://www.svd.se/vi-infor-ny-strategi-for-vindkraftsutbyggnad

Elförbrukningen slog rekord. Krävs till uppvärmning. Nytt rekord väntas på fredag då el behövs för att värma husen i kylan. https://sverigesradio.se/artikel/elforbrukningen-slog-rekord

Elförbrukningen slog rekord. Krävs till uppvärmning. Nytt rekord väntas på fredag då el behövs för att värma husen i kylan. https://sverigesradio.se/artikel/elforbrukningen-slog-rekord

Kan inte Sverige slänga ut de el-slukande amerikanska serverhallarna från Sverige? - - - Skogsbolaget Holmen tvingas stänga ned produktion i två av sina pappersbruk efter att elpriset på nytt skjutit i höjden. Börskoncernens vd Henrik Sjölund anser att de extremhöga elpriserna är ett bevis på att elmarknaden inte fungerar och nu hotar hela den svenska elintensiva industrin. https://www.di.se/nyheter/extrema-elpriser-tvingar-borsjatten-stanga-produktion-allvarligt-oroad/

Elbristen: Hopp om att testköra Sydvästlänken snart. Sex års försening. Sydvästlänken ska öka kapaciteten att överföra el till Skåne och ge lägre elpriser. https://sverigesradio.se/artikel/elbristen-hopp-om-att-testkora-sydvastlanken-snart

Sverige tvingas importera el från Tyskland och Polen. Mycket kyla och lite vind. ”Elbehovet kommer öka ganska ordentligt de kommande åren”, säger presschefen. https://sverigesradio.se/artikel/sverige-importerar-el-fran-tyskland-och-polen

Varför inte sparka ut de elslukande amerikanska serverhallarna istället? - - - Kraftig utbyggnad av vindkraft väntas i hela landet. (Vetenskapsradion Nyheter) Vanligt med konflikter. Mängden el som kommer från vindkraft kan behöva fyrdubblas jämfört med idag, om vi ska nå klimatmålen. https://sverigesradio.se/artikel/kraftig-utbyggnad-av-vindkraft-vantas-i-hela-landet

All storskalig utvinning av kritiska natur- resurser och energi bör ske i statlig regi, annars kan det ske export av produkter som det just råder brist på inom landet.

All storskalig utvinning av kritiska natur- resurser och energi bör ske i statlig regi, annars kan det ske export av produkter som det just råder brist på inom landet.

Bra bland annat om EL-BRISTEN: Public Service 14 februari 2021 kl 10.00 https://sverigesradio.se/avsnitt/1652685

Bra bland annat om EL-BRISTEN: Public Service 14 februari 2021 kl 10.00 https://sverigesradio.se/avsnitt/1652685

Vill utveckla en minireaktor - Vetenskapsradion Nyheter Kärnkraftsforskningen kan få uppsving. Två företag och Kungliga Tekniska högskolan skickar idag in en ansökan till Energimyndigheten. https://sverigesradio.se/artikel/karnkraftsforskningen-kan-fa-uppsving-vill-utveckla-en-minireaktor

Forskare har fått bidrag till ny forskningsreaktor - Vetenskapsradion https://sverigesradio.se/artikel/7489249
[2021-02-15 12:43 94.191.152.245 94.191.152.245.mobile.tre.se]

När den intervjuade försöker flytta bort fokus från det intervjuaren vill sätta fingret på är det bara rättvist att kontra med att spetsa till frågeställningen. - - - Ekots lördagsintervju med Anders Ygeman (S) 20 februari 2021 kl 12.55 https://sverigesradio.se/avsnitt/1657305

... Det var jättebra att hon var tjatig när det gällde att pressa Ygeman på hur han kunde "få ekvationen att gå ihop" att försvara att man avvecklar kärnkraften i söder samtidigt som det tar decennier att bli klar med elledningarna för transport av el från norr till söder. Hon borde ha fortsatt med ännu fler frågor om detta med ännu mer fokus på just motsättningen mellan de två tidsperspektiv som det här är fråga om och inte kan kompensera varandra - så hade hon satt dit Ygeman för ovanlighetens skull. Politikerna är för övrigt generellt dåliga på att upptäcka och åtgärda problem som sakta är under uppsegling - innan de blivit akuta.

När den intervjuade försöker flytta bort fokus från det intervjuaren vill sätta fingret på är det bara rättvist att kontra med att spetsa till frågeställningen. - - - Ekots lördagsintervju med Anders Ygeman (S) 20 februari 2021 kl 12.55 https://sverigesradio.se/avsnitt/1657305

Ekots lördagsintervju med Anders Ygeman (S) 20 februari 2021 kl 12.55 https://sverigesradio.se/avsnitt/1657305

Ekots lördagsintervju med Anders Ygeman (S) 20 februari 2021 kl 12.55 https://sverigesradio.se/avsnitt/1657305

Köldchocken över i Texas – åklagare startar utredning om elförsörjningen. USA. Elkunder med rörligt elpris har fått extremt höga räkningar, efter de senaste dagarnas elbrist. https://sverigesradio.se/artikel/koldchocken-over-i-texas-aklagare-startar-utredning-om-elforsorjningen
[2021-02-21 20:00 94.191.153.206 94.191.153.206.mobile.tre.se]

Köldchocken över i Texas – åklagare startar utredning om elförsörjningen. USA. Elkunder med rörligt elpris har fått extremt höga räkningar, efter de senaste dagarnas elbrist. https://sverigesradio.se/artikel/koldchocken-over-i-texas-aklagare-startar-utredning-om-elforsorjningen
[2021-02-22 02:32 94.191.153.51 94.191.153.51.mobile.tre.se]

Livstiden för flera kärnreaktorer kan behöva förlängas, enligt Energimyndigheten. Detta för att möta elbehovet de närmsta 30 åren - och ny kärnkraft kan bli lönsam https://sverigesradio.se/artikel/mer-el-behovs-i-flera-framtidsscenarion

Stort intresse för vätgas hos fordonstillverkare. Längre räckvidd, vattenånga som utsläpp och snabbare tankning kan leda till fler vätgasfordon. https://sverigesradio.se/artikel/vatgas-i-tanken-kan-bli-allt-vanligare

Luleå-universitetet storsatsar på vätgasforskning. Satsar 60 miljoner. Förändringarna inom stålindustrin i Sverige ligger bakom satsningen – flera nya fabriker planeras. https://sverigesradio.se/artikel/lulea-universitetet-storsatsar-pa-vatgasforskning

Volvo och Scania tror olika mycket på vätgas. Lastbilar. Volvo satsar mer på vätgasen – Scanias vd tror att batterifordon kommer dominera. https://sverigesradio.se/artikel/volvo-och-scania-tror-olika-mycket-pa-vatgas

Volvo och Scania tror olika mycket på vätgas. Lastbilar. Volvo satsar mer på vätgasen – Scanias vd tror att batterifordon kommer dominera. https://sverigesradio.se/artikel/volvo-och-scania-tror-olika-mycket-pa-vatgas

Volvo och Scania tror olika mycket på vätgas. Lastbilar. Volvo satsar mer på vätgasen – Scanias vd tror att batterifordon kommer dominera. https://sverigesradio.se/artikel/volvo-och-scania-tror-olika-mycket-pa-vatgas

China fires up 'artificial sun' at 120 MILLION DEGREES Celsius in quest for nuclear fusion. https://www.rt.com/business/525325-china-nuclear-fusion-success/

China fires up 'artificial sun' at 120 MILLION DEGREES Celsius in quest for nuclear fusion. https://www.rt.com/business/525325-china-nuclear-fusion-success/

Vätgas – framtidens smarta energibärare (R) 20 min - 2011-07-19 kl 12.09 I Sverige har vi hittills inte satsat så mycket på att ge vätgas den riktigt stora rollen i framtidens energisystem. Kanske håller det på att ändras nu? https://sverigesradio.se/avsnitt/vatgas-framtidens-smarta-energibarare-r

Vätgas – framtidens smarta energibärare (R) 20 min - 2011-07-19 kl 12.09 I Sverige har vi hittills inte satsat så mycket på att ge vätgas den riktigt stora rollen i framtidens energisystem. Kanske håller det på att ändras nu? https://sverigesradio.se/avsnitt/vatgas-framtidens-smarta-energibarare-r

Vätgas – framtidens smarta energibärare (R) 20 min - 2011-07-19 kl 12.09 I Sverige har vi hittills inte satsat så mycket på att ge vätgas den riktigt stora rollen i framtidens energisystem. Kanske håller det på att ändras nu? https://sverigesradio.se/avsnitt/vatgas-framtidens-smarta-energibarare-r

Så satsar Japan på vätgas inför OS (R) 20 min - 2021-07-20 kl 12.09 Japan går i bräschen för utvecklingen av vätgassamhället med världens största produktionsanläggning för grön vätgas. Något som visas upp under de olympiska spelen. https://sverigesradio.se/avsnitt/sa-satsar-japan-pa-vatgas-infor-os-r

Janne Wallenius kärnkraftverk – science fiction blir verklighet (R) 1979 havererade reaktor två i kärnkraftverket i amerikanska Harrisburg. Det fick Janne Wallenius att som tolvåring bestämma sig för att försöka utveckla framtidens miljövänliga kärnkraft. https://sverigesradio.se/avsnitt/1741540

* Janne Wallenius bestämde sig som tolvåring att försöka utveckla framtidens miljövänliga kärnkraft. Det handlar om små modulära kärnkraftverk, som är blykylda för att kunna använda starkt radioaktivt bränsle från upparbetning. Genom förbränning av de starkt radioaktiva ingredienserna kan lagringstiden efteråt minskas mycket drastiskt. En uppfinning av extra angreppståligt stål kommer väl till pass för att kunna använda bly för kylning. https://sverigesradio.se/avsnitt/1741540

Bitcoin's power consumption for 2021 has already [in 2021-09] surpassed the whole of 2020. https://www.rt.com/business/534886-bitcoin-power-consumption-growing/

Priserna tros stiga när elnäten kopplas samman 1:57 min - Ekot Elpriserna i Sverige. ”De kontinentala priserna smittar av sig på södra Sverige”. https://sverigesradio.se/artikel/priserna-tros-stiga-nar-elnaten-kopplas-samman

Priserna tros stiga när elnäten kopplas samman 1:57 min - Ekot Elpriserna i Sverige. ”De kontinentala priserna smittar av sig på södra Sverige”. https://sverigesradio.se/artikel/priserna-tros-stiga-nar-elnaten-kopplas-samman

Priserna tros stiga när elnäten kopplas samman 1:57 min - Ekot Elpriserna i Sverige. ”De kontinentala priserna smittar av sig på södra Sverige”. https://sverigesradio.se/artikel/priserna-tros-stiga-nar-elnaten-kopplas-samman

Gas price keeps climbing in Europe as Brussels delays Russian supplies via Nord Stream 2 https://www.rt.com/business/536214-gas-price-europe-record/

Gas price keeps climbing in Europe as Brussels delays Russian supplies via Nord Stream 2 https://www.rt.com/business/536214-gas-price-europe-record/

Kiev fuming as Russia begins pumping natural gas to Hungary bypassing Ukraine. https://www.rt.com/business/536309-russia-gas-hungary-ukraine/

Estland vill stödja hushåll – kan betala halva elräkningen. (1:56 min) Elpriserna. I Estland planerar regeringen att stödja hushåll som inte har råd att betala sina elräkningar. https://sverigesradio.se/artikel/estland-vill-stodja-hushall-betala-halva-elrakningen

Med en del tankeväckande information om samhällsservicen sedan Sovjetunionens fall och diskriminering av icke corona-vaccinerade: Estland vill stödja hushåll – kan betala halva elräkningen. (1:56 min) Elpriserna. I Estland planerar regeringen att stödja hushåll som inte har råd att betala sina elräkningar. https://sverigesradio.se/artikel/estland-vill-stodja-hushall-betala-halva-elrakningen

‘Nobody will freeze’: Russia will supply Europe with as much gas as it needs, says country’s energy committee. https://www.rt.com/business/537451-russia-gas-supply-europe/

Nord Stream 2 pipeline won’t face further sanctions now construction is complete, as US backtracks on policy, Politico reports. https://www.rt.com/russia/537487-nordstream2-further-sanctions-report/

Nord Stream 2 pipeline won’t face further sanctions now construction is complete, as US backtracks on policy, Politico reports. https://www.rt.com/russia/537487-nordstream2-further-sanctions-report/

‘Nobody will freeze’: Russia will supply Europe with as much gas as it needs, says country’s energy committee. https://www.rt.com/business/537451-russia-gas-supply-europe/

Jag tror att ett VÄTGAS- SAMHÄLLE måste bli till som ett komplement för att hushålla med elektr.

Jag tror att ett VÄTGAS- SAMHÄLLE måste bli till som ett komplement för att hushålla med elektr.

Så räknar du på andra språk. (30 min - "Språket" tis 12 okt 2021 kl 18.05) Det kan vara svårt att förstå hur man räknar på danska och franska. För hur mycket är egentligen firs eller quatre-vingts? Veckans avsnitt handlar om siffornas språk. https://sverigesradio.se/avsnitt/sa-raknar-du-pa-andra-sprak

Så räknar du på andra språk. (30 min - "Språket" tis 12 okt 2021 kl 18.05) Det kan vara svårt att förstå hur man räknar på danska och franska. För hur mycket är egentligen firs eller quatre-vingts? Veckans avsnitt handlar om siffornas språk. https://sverigesradio.se/avsnitt/sa-raknar-du-pa-andra-sprak

European businesses run risk of shutting down due to rising gas prices, EC president warns. https://www.rt.com/business/537953-eu-gas-prices-shutdown-enterprises/

Batteriboomens baksida – den vilda jakten på kobolt. (56 min - lör 23 okt 2021 kl 09.03) Det blå guldet. En raket på råvarubörsen som blivit en källa till konflikter i Kongo, i svenska fjällen och på djuphavsbotten. Vi reser till Northvolts batterifabrik, besöker kontroversiella gruvprojekt i Tärnaby – och berättar om jättebläckfisken som nu hotas av magiska stenar. https://sverigesradio.se/avsnitt/batteriboomens-baksida-den-vilda-jakten-pa-kobolt

Batteriboomens baksida – den vilda jakten på kobolt. (56 min - lör 23 okt 2021 kl 09.03) Det blå guldet. En raket på råvarubörsen som blivit en källa till konflikter i Kongo, i svenska fjällen och på djuphavsbotten. Vi reser till Northvolts batterifabrik, besöker kontroversiella gruvprojekt i Tärnaby – och berättar om jättebläckfisken som nu hotas av magiska stenar. https://sverigesradio.se/avsnitt/batteriboomens-baksida-den-vilda-jakten-pa-kobolt

Batteriboomens baksida – den vilda jakten på kobolt. (56 min - lör 23 okt 2021 kl 09.03) Det blå guldet. En raket på råvarubörsen som blivit en källa till konflikter i Kongo, i svenska fjällen och på djuphavsbotten. Vi reser till Northvolts batterifabrik, besöker kontroversiella gruvprojekt i Tärnaby – och berättar om jättebläckfisken som nu hotas av magiska stenar. https://sverigesradio.se/avsnitt/batteriboomens-baksida-den-vilda-jakten-pa-kobolt

Poland asks Russia for new discount deal with cheaper gas to slash its energy bills amid shortages & price rises across Europe https://www.rt.com/russia/538806-gas-discount-deal-request/
[2021-10-30 01:56 94.191.136.25 94.191.136.25.mobile.tre.se]

Poland asks Russia for new discount deal with cheaper gas to slash its energy bills amid shortages & price rises across Europe https://www.rt.com/russia/538806-gas-discount-deal-request/
[2021-10-30 08:24 94.191.136.93 94.191.136.93.mobile.tre.se]

Bill Gates said that completely abandoning nuclear power makes it harder to guarantee stable energy supply. https://www.rt.com/news/538821-germany-bill-gates-nuclear/

Kommunala elproducenter tjänar på höga elpriser. (1:31 min - Ekot) Rekordår. Skellefteå Kraft väntas öka vinsten med 1,2 miljarder kronor jämfört med förra året. https://sverigesradio.se/artikel/kommunala-elproducenter-tjanar-pa-hoga-elpriser

Poland asks Russia for new discount deal with cheaper gas to slash its energy bills amid shortages & price rises across Europe https://www.rt.com/russia/538806-gas-discount-deal-request/
[2021-11-01 20:05 94.191.136.181 94.191.136.181.mobile.tre.se]

Crypto-mining förbrukar för mycket elektricitet. ekot P1 2021-01-05 02:00 https://static-cdn.sr.se/laddahem/podradio/ET2W/P4/Nyheter_fran_Ekot/2021/11/Nyheter_fran_Ekot_20211105_020 0.mp3

❗️ Myndigheters oro: Bitcoin- utvinning ett hot mot klimatet. (1:58 min - Ekot) Bör förbjudas av EU. Hindrar klimatmålen, skriver generaldirektörerna för Finansinspektionen och Naturvårdsverket, Erik Thedéen och Björn Risinger, på DN Debatt idag. https://sverigesradio.se/artikel/myndigheters-oro-bitcoin-utvinning-ett-hot-mot-klimatet
[2021-11-05 08:27 94.191.136.5 94.191.136.5.mobile.tre.se]

Crypto-mining förbrukar för mycket elektricitet. ekot P1 2021-01-05 02:00 https://static-cdn.sr.se/laddahem/podradio/ET2W/P4/Nyheter_fran_Ekot/2021/11/Nyheter_fran_Ekot_20211105_020 0.mp3

Framtagning av nya bitcoin BÖR FÖRBJUDAS eftersom det kräver så mycket elektricitet att det utgör en stor fara för klimatet. - - - Ekot 5 november 2021 kl. 09.00 https://sverigesradio.se/avsnitt/1818238

Kritik mot slutförvarsbeskedet: ”Näst sämsta beslutet i modern historia” https://sverigesradio.se/artikel/kritik-mot-slutforvarsbeskedet-nast-samsta-beslutet-i-modern-historia

Kritik mot slutförvarsbeskedet: ”Näst sämsta beslutet i modern historia” https://sverigesradio.se/artikel/kritik-mot-slutforvarsbeskedet-nast-samsta-beslutet-i-modern-historia

”Stoppa utbyggnaden av elkablar till Europa” [det vill säga till andra europeiska länder än Sverige, alltså till den så kallade kontinenten] - DN.SE https://www.dn.se/debatt/stoppa-utbyggnaden-av-elkablar-till-europa/

Kylskåp och frysbox borde kanske monteras i YTTER-väggar - rent av i utrymmen som ãr skapade som inbuktningar av husens ytterväggar. - - - — De har flyttat ut sin frys i en oeldad bod och sparar el. Så sänker vi elpriserna mitt i klimatomställningen: https://sverigesradio.se/avsnitt/sa-sanker-vi-elpriserna-mitt-i-omstallningen
[2022-02-04 04:17 2.71.191.18 2.71.191.18.mobile.tre.se]

#a UPPDATERA ..... 1674939600
http://www.cogninova.com