. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z ESPERANTO ../links/wrap.php?u=esperanto.htm
Jag tror att de extra tecknen som esperanto har 
i sitt alfabet (utöver vad som finns i engelskan) 
är det allt överskuggande hindret för esperantos 
vidare spridning.
 
Därför föreslår jag följande transformation:
 
C^->TJ, G^->DG, H^->HH, J^->ZJ, S^->SH, U^->W, (ev. C->TS )
 
Följande är förresten de korrekta ASCII-värdena för tecknen:
 
C^ 196 136, c^ 196 137, G^ 196 156, g^ 196 157,
 
H^ 196 164, h^ 196 165, J^ 196 180, j^ 196 181,
 
S^ 197 156, s^ 197 157, U^ 197 172, U^ 197 173.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Esperanto

uttal http://sv.lernu.net/lernado/gramatiko/konciza/elparolo.php

#a UPPDATERA ..... 1680223079
http://www.cogninova.com