. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z ETYMOLOGI ../links/wrap.php?u=etymologi.htm
com etymonline http://etymonline.com/

WIKI ../links/wrap.php?u=wiki.htm

wp fan https://sv.wikipedia.org/wiki/Fan

Fan skickas i ett av alternativen direkt iväg till Satan. Dessa två ord är inte särskilt lika varandra. Fan som person borde därför ha en egen sida där bland annat etymologin kunde tas upp. Etymologi hör inte hemma bara i Wiktionary. - Har "Fan" möjligen något att göra med "Pan" ("Phan") och "vaner" (natur-andar) och med engelskans "fan" (fläkt) som är kopplat till "vind" efter vad man kan läsa på webben. Närbesläktat är också "fantom" ("phantom") och t.o.m. orden "sken" ("fenomen","phenomen"), "vän" och "Herre" leds man till! - Observera att ordet "Fan", som vissa personer uttalar "fa-en", inte finns i Bibeln!

wp Faunus https://sv.wikipedia.org/wiki/Faunus

... Faunus, som egentligen betyder den välvillige, hulde guden, var en fornitalisk skogs- och fruktbarhetsgud som i den romerska mytologin identifierades med den grekiske skogsguden Pan. Enligt folktron var han en god ande för skog och mark, vilken befordrade jordens fruktbarhet samt skänkte fruktsamhet åt djur och människor, men med tiden blev han alltmer en skogsgud. Skogens ljud sågs som hans röst. Han var son till Picus och avbildades som en satyr som till hälften var get och till hälften människa. Vid sidan av Faunus omtalas den kvinnliga gudomen Fauna ...

#a UPPDATERA ..... 1675526858
http://www.cogninova.com