. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z FAKTA ../links/wrap.php?u=fakta.htm
Var f-n kommer mantrat "Det är inte en åsikt. Det är fakta." ifrån? En åsikt kan ju för h-e vara fakta, alltså överens-stämma med det verkliga förhållandet. Min misstanke är att den formulering som jag refererar till ingår i någon sorts indoktrinering som går ut på att få folk att tro att allt som inte bevisats i någon vetenskaplig undersökning måste vara falskt, och att allt som kan ettiketteras som en åsikt därför bekvämt kan avfärdas med hjälp av nämnda formulering utan att det behövs tas till några argument.

#a UPPDATERA ..... 1623985612
http://www.cogninova.com