. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z FILOSOFI ../links/wrap.php?u=filosofi.htm
Hubotar, äkta människor och viljans frihet http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=793&artikel=4954482#srcomments

Medvetandets existens är indicium på fria viljans existens.

Att vi har ett (åkta) medvetande antyder att vi har en fri vilja.

För om vi inte har en fri vilja behövs inget (äkta) medvetande.
(Äkta) medvetandet skulle då inte ha något överlevnadsvärde
och skulle därför rationaliserats bort av naturliga urvalet
- såvida inte (äkta) medvetandet ingår i universums grund-
förutsättningar, så att dess existens inte behöver motiveras.

En invändning mot fria viljan existens är experiment som tyder på
att vi fattar beslut innan vi är medvetna om vilket beslut vi
fatttat. Den invändningen kringgår jag genom att framkasta tanken
att snabba beslut kanske fattas automatiskt (omedvetet) medan
medvetandet är inblandat i långsiktiga och mer överlagda beslut.
Den fria viljan kanske mest används till att programmera hur det
automatiska beslutsfattandet ska agera.

Kanske den fria viljan fungerar i en sorts analogi med en nervcell
där medvetandeintryck motsvarar signalsubstanser vars upplevande
utövar påtryckningar på jaget i ena eller andra riktningen men
inte styr mekaniskt utan mer som i en "slir-koppling" och liksom
fungerar som rådgivare åt en kung som ändå fattar det slutliga
beslutet.

g.eriksson, 2012-02-12 19:18


Kan människor känna (äkta) plåga, Hesslov?

Med (äkta) plåga menar jag den plåga som är motiveringen till
 lagstifningen mot djurmisshandel.

Menar Hesslov att smärta är en illusion, att den som plågas
egentligen inte känner att det gör ont? Menar Hesslov samtidigt
att det skulle kunna tillverkas robotar som kan ha känslor - och
inte bara bara ge intryck av att ha känslor (som till exempel
smärta). LOL

- Hesslov menar alltså att det (i en framtid) skulle kunna
tillverkas maskiner som har äkta medvetande (upplever och inte
bara registrerar) SAMTIDIGT som Hesslov påstår att samma egenskap
hos människor (medvetande) inte är äkta utan inbillning!!!

Inbillar sig Hesslov bara när han känner smärta? Hur känns en
INBILLAD smärta? Och vilken del av kroppen är det som blir
inbillad? Själen? Jag föreslår att Hesslov testar på sig själv med
en nål i fingret.

Tillvaron är alltför märklig för att vi ska kunna utesluta att
medvetande är ett grundelement. Vi ska inte ens lita allt för
mycket på dagens naturvetenskap beträffande vad som händer när vi
dör.

- När DU dör min vän så försvinner hela universum (och alla
naturlagar) med dig, ur ditt perspektiv.

Eller har jag fel?

Finns det något etiskt problem med tortyr, om smärta är en
inbillning? 
Och är mänsklig strävan utan värde?

g.eriksson,2012-02-12 21:30
Jag vill föreslå att man gör ett filosofiskt rum där man diskuterar demagogiskt ordval: "plockar poäng på, spelar i händerna, riskerar att, gjorde en insats, ökänd, anser att, tror att, vill att, gjorde det därför att, jaktmarker för, är propaganda, försöker utnyttja att, köpte sig röster, slår fast, riskerar att, är ett misslyckande, hårdnackat, smutskastas, omvärlden anser, vinner terräng, är en konspirationsteori, ser konsprationer, ..."

Tvivel som livshållning http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=793&artikel=5250896#srcomments

Fenomenologi http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=793&artikel=5393026#srcomments

= Vetenskapen kan ej förklara personers subjektiva perspektiv på världen. För övrigt: Det vetenskapliga kravet på objektiv iakttagelse är ett för strängt krav att ställa för att erkänna existensen av personlig upplevelse. Att den personliga upplevelsen (medvetandet) existerar är något som jag inte kan se en darwinistisk anledning till. Enligt min mening hade vi haft lika stor konkurrensmässig överlevnadsförmåga om vi varit zombier. Medvetandet finns alltså fastän det inte behövs. Hur kan någonting som inte innebär någon biologisk fördel ha uppstått i en biologisk organism? Frågan är kanske fel ställd. Medvetandet kanske inte alls har uppstått utan funnits med i grundförutsättningarna. Medvetandet (det subjektiva perspektivet) är kanske mer fundamentalt än materien! Och/eller kanske medvetandet finns för att vi ska kunna ha en verkligt fri vilja - som inte är strängt styrd utan bara påverkad av sinnenas "lobbyverksamhet"! Den fria viljan kanske bara sysslar med långt-i-förväg-programmering, inte med beslut som måste tas snabbt, så de experiment som Libet gjorde är inte något fullständigt motargument mot existensen av fri vilja. Medvetandets existens blir istället ett argument för existensen av fri vilja, och medvetandets existens kan enligt Descartes inte betvivlas. Cogito ergo sum.

= Historien förfalskas genom skådespeleri: Bruno var filosof. I slutet av ljudfilen till radioprogrammet "Världshistorien : Giordano Bruno" säger en person som utger sig för att vara nutida katolsk präst att Bruno brändes till bål för att Bruno ansågs vara (eller var) homosexuell!!! Detta framstår som nutidspolitik bedriven med hjälp av lögner. Att Bruno skulle varit homosexuell har jag inte funnit något historiskt stöd för. Det bör i själva ljudfilen göras klarare att det hela är ett skådespeleri ej överensstämmande med verkligheten. Man får intrycket att det hela är en dokumentär intervju. Programmet bör därför lyftas bort. Är det fler historiska sanningar som folk ska fås att tro på men som är lögn? Den pedagogiska lärdomen av programmet är att man bör vara skeptisk även tll samtida majoritetsuppfattningar om sådant som historiska sanningar och homosexualitet. http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=4458 Burn, baby burn! http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/152197?programid=4458 ljudfilen http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/4404258.mp3 wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Giordano_Bruno Varför får teater (=propaganda) och utrikespolitik (särskilt mellanöstern) ej kommenteras ? Filosofiska rummet kanske skulle diskutera DEN EGENTLIGA filosofin bakom SR-censuren.

Trolleri och självbedrägeri - med trollkarlen Tom Stone och kognitionsforskaren Petter Johansson http://www.lucs.lu.se/choice-blindness-group/ Att trollkonstnären gömmer ett kort i rockärmen eller i bakfickan, det har vi väl länge misstänkt. Men att forskare lurar oss när de gör enkäter, det är vi kanske inte beredda på. Ändå händer det, också här i trygga Sverige! The Choice Blindness Lab http://www.lucs.lu.se/choice-blindness-group/

= http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/247504?programid=793

filosofiska rummet http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=793

Kunskap och kognition http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=793&grupp=11237&artikel=4402122

Fenomenologi http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/155902?programid=793

Historien förfalskas genom skådespeleri: Bruno var filosof. I slutet av ljudfilen till radioprogrammet "Världshistorien : Giordano Bruno" säger en person som utger sig för att vara nutida katolsk präst att Bruno brändes till bål för att Bruno ansågs vara (eller var) homosexuell!!! Detta framstår som nutidspolitik bedriven med hjälp av lögner. Att Bruno skulle varit homosexuell har jag inte funnit något historiskt stöd för. Det bör i själva ljudfilen göras klarare att det hela är ett skådespeleri ej överensstämmande med verkligheten. Man får intrycket att det hela är en dokumentär intervju. Programmet bör därför lyftas bort. Är det fler historiska sanningar som folk ska fås att tro på men som är lögn? Den pedagogiska lärdomen av programmet är att man bör vara skeptisk även tll samtida majoritetsuppfattningar om sådant som historiska sanningar och homosexualitet.

Vetenskapen kan ej förklara personers subjektiva perspektiv på världen. För övrigt: Det vetenskapliga kravet på objektiv iakttagelse är ett för strängt krav att ställa för att erkänna existensen av personlig upplevelse. Att den personliga upplevelsen (medvetandet) existerar är något som jag inte kan se en darwinistisk anledning till. Enligt min mening hade vi haft lika stor konkurrensmässig överlevnadsförmåga om vi varit zombier. Medvetandet finns alltså fastän det inte behövs. Hur kan någonting som inte innebär någon biologiskt fördel ha uppstått i en biologisk organism? Frågan är kanske del ställd. Medvetandet kanske inte alls har uppstått utan funnits med i grundförutsättningarna. Medvetandet (det subjektiva perspektivet) är kanske mer fundamentalt än materien! Och/eller kanske medvetandet finns för att vi ska kunna ha en verkligt fri vilja - som inte är strängt styrd utan bara påverkad av sinnenas "lobbyverksamhet"! Den fria viljan kanske bara sysslar med långt-i-förväg-programmering, inte med beslut som måste tas snabbt, så de experiment som Libet gjorde är inte något fullständigt motargument mot existensen av fri vilja. Medvetandets existens blir istället ett argument för existensen av fri vilja, och medvetandets existens kan enligt Descartes inte betvivlas. Cogito ergo sum. g.eriksson, 2013-02-17 20:10

första-, andra- och tredjepersonperspektiv Mycket intressant och klargörande avsnitt. Framförallt är uppdelningen mellan de olika perspektiven användbara tankekategorier. En sak som slog mig är att fenomenologisk kunskap är lika sårbar inför solipsism (eller sanningsrelativism/postmodernism) som kunskap om naturfenomen. Enligt solipsism är förstapersonperspektivet det enda möjliga, det innebär att ingen kunskap utöver den egna erfarenheten är möjlig (andra kan ju lika gärna vara zombier). Ännu en anledning att förkasta sanningsrelativism. MH, 2013-02-17 21:28

SV:Vetenskapen kan ej förklara personers subjektiva perspekt g. eriksson, kolla in John Dylan Haynes som fortsatt Libets försök och visar att medvetandet ( jaget) inte är agent. Mats Bergenhov, 2013-02-18 08:57

SVSV:Vetenskapen kan ej förklara personers subjektiva persp. Om medvetandet (det jag som upplever) enligt Mats Bergenhov inte påverkar något, hur kommer det sig då att det finns där? Dess förekomst kan ju då inte bero på att det ger någon darwinistisk överlevnadsfördel. Det kan i så fall inte ens viljemässigt tala om för omgivningen att det finns, vilket det ju kan. Enda återstående möjligheten är då att det finns där utan anledning, det vill säga ingår som en ursprunglig byggsten i tillvaron - som Leibniz ansåg. g.eriksson, 2013-02-19 07:07

Existentiellt http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=793&grupp=11240

Universum och verkligheten http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=793&grupp=11240&artikel=5393012

Tinget i sig http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=793&grupp=11240&artikel=4402122

"Jag tänker, alltså finns jag" http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=793&grupp=11240&artikel=4374536

Platons grottliknelse http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=793&grupp=11240&artikel=4335831

Om fenomenologi http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=793&grupp=11240&artikel=3702358

Vad har psykoanalysen att säga idag? http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=793&grupp=11240&artikel=4050026

Människan i tiden http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/483276?programid=793

Vishet http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/562579?programid=793 Vishet är förmåga att fatta bra beslut.

wp Platon https://sv.wikipedia.org/wiki/Platon

Tankesmedjan eller elfenbenstornet: Tänker vi bäst tillsammans eller ensamma? http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/632871?programid=793 Filosofen Cathrine Felix, kognitionsvetaren Philip Pärnamets och filosofiläraren Peter Dalling diskuterar bästa sättet att tänka: ensam eller i grupp.

Heidegger och nazismen http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/595121?programid=793 Filosoferna Hans Ruin och Anna-Karin Selberg och musikvetaren och kritikern Erik Wallrup diskuterar den nazism och antisemitism som bekräftas i Heideggers anteckningsböcker från 1930-1950 talet.

När jag dör, dör hela universum med mig! ... eller ?

Logiken om påståenden är inte samma sak som logiken om verkligheten. Om det är så att en viss bil inte är röd så är det så att bilen inte är röd. Men att inte påstå att en viss bil är röd är inte samma sak som att påstå att bilen inte är röd.

Att be elaka personer om ursäkt är kontraproduktivt.

Scientism http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/721959?programid=793 Scientism innebär att naturvetenskapens gränser kan och bör utvidgas så att sådant som tidigare inte uppfattats som naturvetenskap - som humaniora - kan ”bli” eller transformeras till naturvetenskap.

Kasta ut flummaren Ulf Danielsson från "Filosofiska rummet"! Han är inte bara färgblind ...

... och banaliserar resonomangen.

filosofiskarummet@sverigesradio.se

Filosofiska rummet bör sluta bjuda in den färg- m.m. -blinde Ulf Danielsson som degraderar program efter program med sin flummighet. Som exempel kan jag nämna hans mantra (som inte blir sant bara för att det upprepas) om att "matematiken är en UPPFINNING". Visst är matematiken sett enbart som som ett VERKTYG en "uppfinning" ifall man begränsar dess innebörd till att vara någonting ANVÄNDBART och ingenting mer. Men om man istället ser matematiken som ett FORSKNINGSOMRÅDE, och det är rimligen den aspekten som är den icke-triviala och det som det intressanta handlar om, så handlar det om UPPTÄCKTER av EVIGT MÖJLIGA STRUKTURER. Hur man ska välja att i skrift REPRESENTERA dessa strukturer och strukturella samband mellan dessa är naturligtvis inte entydigt bestämt, och därför alltså "uppfinningar", men matematikens objekt är inte de olika skrivsätten utan de samband som beskrivs och kan beskrivas med de olika skrivsätten. Inte heller FRIHETEN ATT VÄLJA AXIOM gör matematiken till att vara enbart en uppfinning. Att någonting är en uppfinning, alltså något användbart, gör inte att de inte skulle vara en upptäckt. Tvärtom är alla uppfinningar också upptäckter; en UPPFINNING är UPPTÄCKTEN AV EN MÖJLIGHET.

Matematiken är I DESS HELHET inte en uppfinning - utan den är mer än någonring användbart. Visst är matematiken sett enbart som som ett VERKTYG en "uppfinning" ifall man begränsar dess innebörd till att vara någonting ANVÄNDBART och ingenting mer. Men om man istället ser matematiken som ett FORSKNINGSOMRÅDE, och det är rimligen den aspekten som är den icke-triviala och det som den intressanta diskussionen handlar om, så handlar det om UPPTÄCKTER av EVIGT MÖJLIGA STRUKTURER. Hur man ska välja att i skrift REPRESENTERA dessa strukturer och strukturella samband mellan dessa är naturligtvis inte entydigt bestämt, och därför alltså "uppfinningar", men matematikens objekt är inte de olika skrivsätten utan de samband som beskrivs och kan beskrivas med de olika skrivsätten. Inte heller FRIHETEN ATT VÄLJA AXIOM gör matematiken till att vara enbart en uppfinning. Att någonting är en uppfinning, alltså något användbart, gör inte att det inte skulle vara en upptäckt. Tvärtom är alla uppfinningar också upptäckter; en UPPFINNING är UPPTÄCKTEN AV EN MÖJLIGHET.

Marilynne Robinsons romaner och teologi http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/731316?programid=793 Författaren Marilynne Robinson blev nyligen hedersdoktor vid Lunds universitet. I sina romaner fångar hon upp filosofiska och teologiska frågor och ger dem liv.

Hur kan det vara fel att vara en besserwisser? http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/743572?programid=3143

Vad är det viktiga - att vara lycklig eller intelligent? http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/769494?programid=3143

Sätts jag i en annans kropp än min egen, känner jag mig som ett jag eller ett du då? PO Enquist svarar på publikens frågor om livet http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/407095?programid=3143

Måste man skaka hand? http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/741130?programid=3143 Allvarligt talats första program i sommar idag med författaren Lena Andersson som programvärd.

Tänk negativt! (är den nya trenden) SPANARNA http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/772223?programid=516 Calle Norlén: Jag vill måla hela världen, lilla mamma. Maja Aase: Tänk negativt! Jonathan Lindström: Bara det blir förändring så! fredag 2 september 2016 kl 15.04

Den djupa klyftan - Kontinental och analytisk filosofi http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/780695?programid=793 Hans Ruin och Torbjörn Tännsjö startade en diskussion i tidskriften Modern filosofi om vilket sätt som är mest lämpligt att filosofera på. I Filosofiska rummet fortsätter samtalet.

Robotlivet. Risker och möjligheter med artificiell intelligens http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/786786?programid=793 Karim Jebari, Dorna Behdadi och Stefan Fölster resonerar om vad den nya och allt smartare tekniken innebär för vår tillvaro.

= Självkörande bilar och obemannade drönare. Det är två exempel på nya saker som håller på att utvecklas till att bli alltmer skickliga på att utföra sina uppgifter utan att den mänskliga faktorn lägger näsan i blöt. Men vem är ansvarig om de själva klantar till det - om den självkörande bilen krockar eller den obemannade drönaren bombar civila? Den nya tekniken skapar nya förutsättningar för vår tillvaro, och väcker inte bara etiska frågor. Filosoferna Dorna Behdadi och Karim Jebari, samt nationalekonomen Stefan Fölster, aktuell med boken Robotrevolutionen, diskuterar den framtid som redan är här med programledare Lars Mogensen.

Hur fungerar den gåtfulla kvantmekaniken? http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/779142?programid=793 I kvantmekanikens värld beter sig partiklarna ibland på så oväntade sätt att det tycks överskrida naturen som vi känner den. Så hur går det ihop?

Svenska värderingar. Extrema normer i Landet Lagom http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/784051?programid=793 Alice Teodorescu, Lasse Dencik och Gustaf Arrhenius diskuterar vad värderingar är, i vilken mån det finns svenska sådana och hur de i så fall bör hävdas.

Det undflyende minnet http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/790737?programid=793 Trots att vi ständigt befinner oss i våra minnen är "minne" ett begrepp som ständigt byter skepnad när vi försöker fånga dess innebörd.

Det våras för nej-sägarna - KARLAVAGNEN http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/807555?programid=3117 Det har varit ett väldigt fokus på positivt tänkande och att "säga ja" länge. Men nu vädrar nej-sägarna morgonluft! Är det kanske mest sunt att säga nej, att vara lite motvals? Det dryftar vi i kväll.

Tänk negativt! http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6532792

= Var inte så negativ -tänk positivt! Så låter det oftast. Men en mottrend har sakta men säkert börjat ta form, och nu ordnar studieförbundet Sensus i Göteborg en kurs i negativt tänkande, som snabbt blev fulltecknad. Ida Hallgren psykolog och doktorand i praktisk filosofi vid Göteborgs Universitet leder kursen.

Tänk negativt - bli en lycklig pessimist! http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6271931

= Är pessimister lyckligare än optimister? Ja i alla fall om man får tro Mattias Lundgren och Jan Bylund som just nu turnerar runt med sin humorföreställning Den lyckliga pessimisten - varför negativt tänkande är positivt. Man ska tänka lyckligt pessimistiskt, säger Jan Bylund.

Plakatfilosofi. Mats Bergenhov, determinismen och hela universum som flygande tennisbollar Mats Bergenhov står ofta vid Konsthallen i Malmö med plakat där det t ex kan stå ”En annan värld är inte möjlig”. Därom tvistar han med lärde, i form av filosoferna Cathrine Felix och Björn Petersson. http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/826252?programid=793 ... Peter Strawsons artikel Freedom and Resentment http://www.ucl.ac.uk/~uctytho/dfwstrawson1.htm

Jesper Rönndahl - Vinter 2017 (jan) http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/826249?programid=2071 PROGRAMLEDARE, KOMIKER. Komikern Jesper Rönndahl pratar om sanningen, och hur vi förhåller oss till den. Som ståuppare måste han alltid förhålla sig till sanningen om det ska funka.

Behövs filosofin? Filosoferna Sharon Rider och Nora Hämäläinen diskuterar filosofins betydelse i dagens akademi och vardagsliv med biologen Dan Larhammar. http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/839883?programid=793

Determinismfrågan är å ena sidan underbart fascinerande, å andra sidan farligt nära de där hopplösa frågorna som i varje fall jag inte kan få grepp om: varför går tiden framåt, varför gör smärta *ont* och liknande. Min poäng var att förekomsten av hjärnor, som jag ser det, skulle ha bäring på den filosofiska frågan. Om framtiden överhuvudtaget inte kan påverkas, frågar jag mig varför det första djuret som hade ett embryo till tankeförmåga kunde dra några fördelar av den. Därför att djuret därigenom kunde realisera en av flera möjliga framtider, skulle jag svara. Djur utvecklar inte förmåga att ta in information som de inte kan dra nytta av, och förmåga att se in i en perfekt determinerad framtid tycks mig vara helt värdelös: Antag en planet befolkad av grisar. Ibland slog det ned meteorer som dödade grisen som träffades. Dessa meteorer höll en sådan hastighet att grisen omöjligen skulle kunna undvika träffen, ens om man kunde se meteorerna komma på många mils avstånd. I den världen skulle överlevnadsvärdet av att kunna spana efter inkommande meteorer vara obefintligt. Skulle inte värdet av en resonerande hjärna vara i samma läge i en determinerad värld? Att bara säga att de fick hjärnor för att de inte kunde få annat, låter ganska tomt. Varför just hjärnor, och inte kranier fyllda med sågspån? Om inte determinism gör att vi kan förvänta oss vissa observationer, medan andra är uteslutna, så låter det som en likgiltig fråga. (Jfr ”Rummet innehåller osynliga väsen utan massa, omöjliga att identifiera eller interagera med. Motbevisa mig!”) / Peter S-W https://nonicoclolasos.wordpress.com/2007/12/06/lars-bergstrom-om-fri-vilja/ /

... En rent mekanisk hjärna kan uppstå genom naturligt urval, men inte medvetande. /mig

Sharon Rider http://uppsala.academia.edu/SharonRider

... http://www.academia.edu/21286102/Avoiding_the_subject_A_critical_inquiry_into_contemporary_theories_of_subjectivity

... https://www.researchgate.net/publication/235954369_Avoiding_the_Subject_A_Critical_Inquiry_into_Contemporary_Theories_of_Subjectivity

SAUL SMILANKSY: FREE WILL, FUNDAMENTAL DUALISM, AND THE CENTRALITY OF ILLUSION http://www.ucl.ac.uk/~uctytho/dfwVariousSmilansky.htm

Behövs filosofin? Filosoferna Sharon Rider och Nora Hämäläinen diskuterar filosofins betydelse i dagens akademi och vardagsliv med biologen Dan Larhammar. http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/839883?programid=793

Marcus Birro – om enterknappen och medialt självskadebeteende http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/889851?programid=4772

Descartes och den gamla världens död http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/884291?programid=4462

I Newtons fotspår http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/175227?programid=4462

Den siste magikern (Newton) http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/148938?programid=4462

Mysteriet http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/151902?programid=4462 paradoxer hos evolutionsbiologen och debattören Richard Dawkins. Frågan är: Kan du bevisa att du inte är en maskin?

Framtiden http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/154883?programid=4462

Kritik http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/157857?programid=4462 om transhumanism och teknikoptimism ...

Logik och mystik http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/163617?programid=4462

Astrofysikens revolutioner runt hörnet http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/881352?programid=412

sanning http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/887430?programid=793

Normativ identitet http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/897377?programid=793 Vi omfattar vissa normer och värderingar, och dessa får oss att sträva efter att handla på ett visst sätt. Per Bauhn kallar det för normativ identitet. Ingmar Persson ifrågasätter begreppet. Ladda ner(44 min, MP3) Ingmar Persson och Per Bauhn Ingmar Persson och Per Bauhn Foto: Lars Mogensen En grundläggande tes i moralfilosofi är den som brukar kallas för Humes lag: Man kan inte gå från ett ”är” till ett ”bör”. Att något är på ett visst sätt säger ingenting om huruvida det är bra eller dåligt att det är så. Att människor föds med olika förutsättningar och begåvningar innebär till exempel inte att de också bör behandlas olika. Ändå finns det i människors självbild något som tycks strida mot Humes lag: ”Jag är förälder, därför bör jag ta hand om mitt barn.” Filosofen Per Bauhn kallar det för normativ identitet, och har just skrivit en bok om hur viktigt det är att besitta en sådan, för att ge våra liv mening. Här argumenterar han för sitt begrepp med en inte lika övertygad filosofkollega, Ingmar Persson.

Descartes och den gamla världens död (Ett avsnitt från "Människan och maskinen") http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/884291?programid=4462

Den farliga hermetismen http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/884292?programid=4462

Den siste magikern: Newton http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/148938?programid=4462

The Corpus Hermeticum http://www.sacred-texts.com/chr/herm/index.htm

wp hermetism https://sv.wikipedia.org/wiki/Hermetism

The Corpus Hermeticum: Initiation into Hermetics, the Hermetica of Hermes Trismegistus https://www.walmart.com/ip/The-Corpus-Hermeticum-Initiation-into-Hermetics-the-Hermetica-of-Hermes-Trismegistus/21972507?wmlspartner=wmtlabs&adid=22222222222043779655&wmlspartner=wmtlabs&wl0=e&wl1=o&wl2=c&wl3=10364441084&wl4=kwd-1103089089149&wl12=21972507_0&wl14=corpus%20hermeticum&veh=sem The Corpus Hermeticum https://www.walmart.com/ip/The-Corpus-Hermeticum/53487476?wmlspartner=wlpa&selectedSellerId=0&adid=22222222222083799125&wmlspartner=wmtlabs&wl0=e&wl1=o&wl2=c&wl3=83494166197255&wl4=kwd-4587093792812044&wl12=53487476_0&wl14=corpus%20hermeticum&veh=sem

wp mersenneprimtal https://sv.wikipedia.org/wiki/Mersenneprimtal

Sommar & Vinter i P1 56 min Jonna Bornemark Kl 13:00 FILOSOF. – Mitt program kommer handla om relationen mellan liv och förnuft, innehålla en kritik mot mätbarhetssamhället och diskutera vad vi kan lära av djur, graviditeter och medeltida mystiker. http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/927238?programid=2071

... Jonna Bornemark: Docent och lektor i filosofi vid Södertörns högskola som undersöker förnuftet och existensen. Skriver just nu på en bok som med hjälp av några renässansfilosofer kritiserar mätbarhetssamhället. Deltar bland annat i ett forskningsprojekt om etik och samspel mellan häst och människa. Har skrivit boken Kroppslighetens mystik om den kvinnliga 1200-talsmystikern Mechthild von Magdeburg och hennes mycket sinnliga relation till Gud. Medverkar regelbundet i radioprogrammet Filosofiska rummet.

tre sorters diskussioner: (1) agitatoriskt politisk (2) ärligt vetenskaplig (3) diskussionsförtjust

Aristoteles Fysik http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/948006?programid=793

Kunskapsresistens http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/945794?programid=793 Falska nyheter och säljande retorik: Vilken status har kunskap och sanning i dagens medielandskap? Filosofen Åsa Wikforss diskuterar med hjärnforskaren Andreas Olsson och medieexperten Anders Mildner.

Nonsensforskning http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/954064?programid=793

= Har universiteten reducerats till betygsproducerande fabriker? Mats Alvesson hävdar att mycket av dagens samhällsforskning är meningslös. Här samtalar han med Ebba Lisberg Jensen och Tapio Salonen.

Sage(philosophy) https://en.wikipedia.org/wiki/Sage_(philosophy)

wpe sanskrit https://en.wikipedia.org/wiki/Sanskrit

wpe vedas https://en.wikipedia.org/wiki/Vedas

wpe hindi https://en.wikipedia.org/wiki/Hindi

Devanagari https://en.wikipedia.org/wiki/Devanagari

wpe hangul https://en.wikipedia.org/wiki/Hangul

Tänkandets natur (Filosofiska rummet) http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1009152?programid=793

The nature of democracy with Peter L. P. Simpson https://www.rt.com/shows/on-contact/422264-professor-democracy-political-liberalism/

Blixten styr allt - om Herakleitos gåtfulla fragment https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1092354?programid=793

com heraclitusfragments http://www.heraclitusfragments.com/

... http://www.heraclitusfragments.com/files/e.html

Though the logos is common, the many live as if they had a wisdom of their own.

= Fastän sanningen är en och densamma lever de flesta som om de hade sin egen sanning.

What opposes unites, and the finest attunement stems from things bearing in opposite directions, and all things come about by strife.

= Allt uppstår ur motsatser.

If happiness consisted in the pleasures of the body, we should call oxen happy whenever they come across bitter vetch to eat.

= Lycka är inte samma sak som njutning.

Graspings: things whole and not whole, what is drawn together and what is drawn asunder, the harmonious and the discordant. The one is made up of all things, and all things issue from the one

= Helheten består av allt möjligt, och allt möjligt består av ett enda.

On those who enter the same rivers, ever different waters flow.

= När man igen stiger ner i samma flod handlar det alltid om annat vatten.

= Ingen stiger ner i samma flod två gånger.

If you do not expect the unexpected, you will not find it; for it is hard to be sought out and difficult.

= För att finna det oväntade är det bäst att förvänta sig det.

There awaits men when they die such things as they look not for nor dream of.

= Efter döden väntar sådant som varken förväntats eller önskats.

The most esteemed of them knows -- holds fast to -- fancies. Justice shall overtake the artificers of lies and the false witnesses.

= De mest högtburna håller på med fantasier. Rättvisan skall ta hand om hittepåare och de som ljuger om sanningen.

For even the best of them choose one thing above all others, immortal glory among mortals, while most of them are glutted like beasts.

= För även de bästa bland dem väljer en sak över allt annat: odödlig ära bland dödliga - fastän de flesta av dem är lismande odjur.

This world, which is the same for all, no one of gods or men has made. But it always was, is, and will be: an ever-living Fire, with measures of it kindling, and measures going out.

= Världen, som är samma för alla, är av ingen gud eller människa skapad. Men den har alltid varit och kommer att vara, en alltid levande eld, med mått som uppstår och mått som försvinner.

Men that love wisdom must be inquirers into very many things indeed.

= Människor som älskar visdom måste verkligen utforska mycket.

Wisdom is one thing. It is to know the thought by which all things are steered through all things.

= Visdom handlar om att veta tanken genom vilken alla saker styrs med hjälp av alla saker.

Homer deserves to be taken out of the games and beaten with a stick, and Archilochus too.

= Homeros förtjänar att uteslutas ur tävlingarna och bli slagen med en käpp, och Archilochus ockå.

The people must fight for its law as for its walls.

= Folket måste slåss för sin lag som för sina murar.

Traveling on every path, you will not find the boundaries of soul by going -- so deep is its measure

= Själens mått står inte att finna; så djupa är de.

Heraclitus said that thinking is a sacred disease and that sight is deceptive.

= Heraclitus sa att tänkande är en helig sjukdom, och att vad vi ser är en villa.

Let us not conjecture randomly about the most important things.

= Låt oss inte dra slutsatser på måfå om det allra viktigaste.

For it is death to souls to become water, and death to water to become earth. But water comes from earth; and from water, soul.

= Själens död är det själlösa livet och dess död är den icke-levande materien, men ändock är det därur själen stammar.

Time is a child at play, moving pieces in a board game; the kingly power is a child's.

= Tiden är ett barn som spelar, flyttar pjäser på ett bräde; den konungsliga makten är ett barns.

Wantonness needs putting out, even more than a house on fire.

= Ha-galenskap måste utsläckas, till och med mer än branden i ett hus.

The way up and the way down is one and the same.

= Vägen upp och vägen ner är en och densamma.

The path of writing is crooked and straight.

= Vägen till skrivande är krokig och rak.

The sea is the purest and the impurest water. Fish can drink it, and it is good for them; to men it is undrinkable and destructive.

= Havsvatten är samtidigt både rent vatten och orent vatten - för en fisk respektive människa.

Mortals are immortals and immortals are mortals, the one living the others' death and dying the others' life.

= ???

The thunderbolt that steers all things.

= Blixten som styr alla saker = Blixten styr allt.

Human opinions are children's toys.

= Människors uppfattningar skall inte tas för givna som fakta.

We should not act and speak like 'children of our parents': i.e., in the way that has been handed down to us.

= Vi bör frigöra oss från det sätt att uttrycka sig som våra föräldrar lämnat över till oss.

Those who are asleep are fellow-workers in what goes on in the world.

= Den som sover är medansvarig till hur det går till i världen.

Those who are asleep are fellow-workers in what goes on in the world.

The death of fire is the birth of air, and the death of air is the birth of water.

= Rlden ger upphov till gas, och gas ger upphov till vatten.

We must know that war is common to all and strife is justice, and that all things come into being through strife necessarily.

= Krig är vanligt för alla och strävan är rättvisa, och alla ting blir till genom nödvändig strävan.

The most handsome of apes is ugly in comparison with a human.

= Den vackraste apan är ful i jämförelse med en människa.

[But the greater part of things divine, according to Heraclitus,] escape recognition due to lack of confidence.

= Ju mer gudomligt någonting är desto mindre erkännande får det, beroende på brist på bevis.

The fool is fluttered at every word.

= Dåren imponeras av vad än som sägs.

And it is the same thing in us that is quick and dead, awake and asleep, young and old; the former are shifted and become the latter, and the latter in turn are shifted and become the former.

= Själen förblir densamma i samma individ, oberoende av individens tillstånd.

The waking have one common world, but the sleeping turn aside each into a world of his own.

= De vakna har en gemensam värld, men de sovande har var sin.

All things are an interchange for Fire, and Fire for all things, just like goods for gold and gold for goods.

= Alla ting svarar mot eld, liksom varor svarar mot guld.

[For, according to Heraclitus, it is not possible to step twice into the same river, nor is it possible to touch a mortal substance twice in so far as its state is concerned. But, thanks to the swiftness and speed of change,] it scatters things and brings them together again, [(or, rather, it brings together and lets go neither again nor later, but simultaneously)] it forms and dissolves, and it approaches and departs.

= ...

Dogs bark at every one they do not recognize.

= ? Vissa personer förnekar allt de inte redan vet.

FILOSOFI2 ../links/wrap.php?u=filosofi2.htm

Tänkandets natur https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1009152?programid=793

wp Hermetism https://sv.wikipedia.org/wiki/Hermetism

Aristoteles Fysik https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1168352?programid=793

Ondska är att vilja åstadkomma andras obehag, såsom smärta och sorg.

Ondska är sådant som skadar den egna gruppen.

What Is Reality? [Official Film] https://m.youtube.com/watch?v=w0ztlIAYTCU

... Om planeringen ändras stämmer inte längre de tidigare beräkningarna.

... Mellan samtidiga händelser på olika platser kan ingen informaton skickas,

Kan min hund känna skam? Om att förstå djur 3 mars kl 17.00 - Filosofiska rummet https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1242944?programid=793

Minnet och jag 24 mars 2019 kl 17.00 - Filosofiska rummet https://sverigesradio.se/avsnitt/1253795

Alexander Dugin 7 april 2019 kl 17.00 - Filosofiska rummet https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1261287?programid=793 "Putins hjärna"

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen: René Descartes - vikten av att tänka 17 april kl 21.03 - Bildningsbyrån: UR https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1272672?programid=3839

... Bildningsbyrån - tänka mot strömmen: René Descartes - vikten av att tänka - UR Play https://urplay.se/program/210367-bildningsbyran-tanka-mot-strommen-rene-descartes-vikten-av-att-tanka

Epikurismen, njutningen och döden 19 maj kl 17.00 - Filosofiska rummet https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1287127?programid=793

... "Jag är cartesian. Det finns finns något mystiskt med vårt perspektiv på tillvaron."

Posthumanism 9 juni kl 17.00 - Filosofiska rummet https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1298661?programid=793

... en själ ... ett själv ... ett jag ... ett subjekt ... en personlig synvinkel

... Skall själen förnekas på grund av politiska orsaker? ... feminism ... abortfrågan

... dåligt program

... Varför finns medvetandet om vi inte har en fri vilja? Det borde i så fall tillbakabildats genom brist på naturligt urval.

Bildningsbyrån - tänka mot strömmen: René Descartes - vikten av att tänka 19 juni kl 21.03 - Bildningsbyrån: UR https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1316809?programid=3839

... mycket bra! http://urplay.se/produkter/210367

... ladda ner http://pod.ur.se/media/210000-210999/210367-11.mp3?filename=bildningsbyran-tanka-mot-strommen-rene-descartes-vikten-av-att-tanka

Tidens gåta 23 juni 2019 kl 17.00 - Filosofiska rummet https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1305898?programid=793
[2019-06-22 21:52 37.208.0.18 webserver4.wekudata.com]

Givande innehåll, med ett lyckosamt val av en annan alltigenom kunnig uppsättning programdeltagare än en bestående av dem som annars normalt brukar hålla sig framme när det gäller deltagande. https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1305898?programid=793https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1305898?programid=793

Givande innehåll, med ett lyckosamt val av en annan alltigenom kunnig uppsättning programdeltagare än en bestående av dem som annars normalt brukar hålla sig framme när det gäller deltagande. https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1305898?programid=793

Fysikern Schrödinger väckte biologins ödesfrågor (R) 24 juni 2019 kl 12.09 - Vetandets värld https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1310990?programid=412

wpe Syllogism https://en.m.wikipedia.org/wiki/Syllogism

Leibniz ... Går det att vara optimist i dag? 13 januari kl 17.00 - Filosofiska rummet https://sverigesradio.se/avsnitt/1212974

MEDVETANDET ../links/wrap.php?u=medvetandet.htm

Tänk om det grundläggande i Världen inte är partiklar utan själar. Leibniz kanske hade rätt i detta som i så mycket annat. Att partiklar finns är ett stort mysterium (oförklarat fenomen) bredvid att själars existens är ett mysterium. Själar finns om verkliga medvetanden finns, eftersom medvetande kräver att det är någpn som är medveten, men detta resonomang kräver inte att de är odödliga. Emellertid har synpunkten framförts att det är svårt att förstå hur de skulle kunna försvinna när man inte förstår hur de skulle kunna uppstå.

Den farliga hermetismen 28 april 2017 kl 06.02 - Människan och maskinen https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/884292?programid=4462

Utifrån medvetenheten om sitt tänkande (på att man bör granska allt beträffande dets möjlighet att kunna betvivlas) stod det klart för Descartes (Cartesius) att han inte kunde betvivla existensen av den tänkande (han själv) utan att också betvivla existensen av tänkandet, och eftersom han inte kunde betvivla existensen av tänkandet kunde han inte heller betvivla existensen av den tänkande.

Språkets uppkomst 24 november kl 17.00 - Filosofiska rummet https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1392762?programid=793

... På spaning efter språkets ursprung - Sverker Johansson - Bok (9789127148659) https://www.bokus.com/bok/9789127148659/pa-spaning-efter-sprakets-ursprung/

När jag dör är det i viss menining hela universum som försvinner.

Schopenhauer, musiken och meningen 1 december kl 17.00 - Filosofiska rummet https://sverigesradio.se/avsnitt/1400119

Det naturligas återkomst? 22 september kl 17.00 - Filosofiska rummet https://sverigesradio.se/avsnitt/1358477

Hur felaktig en åsikt än är så går det tydligen inte att hindra folk från att argumentera för den. Här har man samlat en handfull personer för att diskutera ett begrepp som tydligen ingen av dem greppar. Begreppet 'naturligt' används för att påminna om att avvikelser därifrån kan innebära inkorporerandet av okända risker. En bra tumregel är därför att så långt möjligt undvika att avvika från det naturliga när man hamnar i olika valsituationer. - - - Det naturligas återkomst? 22 september kl 17.00 - Filosofiska rummet https://sverigesradio.se/avsnitt/1358477

... Hur felaktig en åsikt än är så går det tydligen inte att hindra folk från att upprepa den i det oändliga.

Kropotkin, evolutionen och samhällsbygget 19 januari kl 17.00 - Filosofiska rummet https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1428348?programid=793

Hur bli man sams med tanken att ”det är så här livet är”? 1 januari kl 14.30 - Allvarligt talat https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1417245?programid=3143

... manualen till Dan https://sverigesradio.se/diverse/appdata/isidor/files/3143/c24f4169-f21a-42f7-9963-a0616e666006.pdf

Våra verkliga värderingar? Om implicita fördomar 8 mars kl 17.00 - Filosofiska rummet https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1456336?programid=793

Att tänka med tragedierna 15 mars kl 17.00 - Filosofiska rummet https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1475571?programid=793

Här på FB finns det en och annan jeppe som uppenbarligen tror att bara för att någon har en åsikt om hur något förhåller sig så betyder det att den åsikten måste vara felaktig. De definierar åsikter som någonting som står i motsatsförhållande till fakta. Som begrepp överensstämmer visserligen "åsikter" och "fakta" inte med varandra, men enskilda åsikter och fakta kan mycket väl överens- stämma med varandra. Det måste vara fel på abstraktionsförmågan hos de som jag nämnt.

Att någon påstår någonting medför INTE att det påstådda nödvändigtvis måste vara med sanningen överensstämmande lika lite som det medför att det påstådda nädvändigtvis måste vara icke överensstämmande med sanningen.

Islam och den antika filosofin 26 juli kl 17 https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1541064?programid=3109

Om innebörden av orden ÅSIKT och FAKTA verkar det just nu läras ut förvrängda uppfattningar i samband med propaganda-kampanjer som säger sig ha som mål att lära elever att känna igen något som benämns "fake news". I varje fall har jag här på FB vid några tillfällen råkat ut för ett smärre antal personer som när de använder ordet ÅSIKT om något menar att det är likvärdigt med att de påstår att detta något INTE ÄR FAKTA. Men en ÅSIKT kan jmycket väl ÖVERENSSTÄMMA MED FAKTA. Men enligt dem är något som påstås ANTINGEN EN ÅSIKT ELLER FAKTA. Om man diskuterar med dem avfärdar de andras påståenden med "Det där är en åsikt, inte fakta." istället för med "Det där är DIN åsikt.". På detta sätt gör de klart för mig att de anser att någonting inte samtidigt kan vara ÅSIKT och FAKTA. Sådan är alltså deras felaktiga uppfattnimg. Det är fritt fram att PÅSTÅ att någonting är FAKTA (alltså sant), men allt som PÅSTÅS VARA FAKTA lär inte VARA FAKTA. Huruvida något ÄR FAKTA är många gånger inte hundra procent säkert i de fall det PRESENTERAS SOM FAKTA. De personer som jag skriver om här ger mer eller mindre intryck av att anse att i det fall då de inte VET ATT NÅGOT ÄR FAKTA så är DETTA NÅGOT automatiskt felaktiskt. Innan planeter upptäckts runt andra stjärnor så var det alltså för dem FAKTA att andra stjärnor inte har några planeter - vilket ju är samma sak som att det är felaktigt att andra stjärnor har planeter, vilket med deras logik följer av att ingen då ännu bevisat att andra stjärnor har planeter, något som då kunde förekomma som en åsikt och alltså enligt dem måste vara felaktigt. Det är vanskligt att som FAKTA rubricera att det inte finns nägra svarta svanar. Det lär förresten finnas sådana i Australien, men det spelar ingen roll här eftersom det här handlar om hur man bör TALA OM FAKTA och inte om ifall det VERKLIGEN ÄR FAKTA att svarta svanar finns.

Om innebörden av orden ÅSIKT och FAKTA verkar det just nu läras ut förvrängda uppfattningar i samband med propaganda-kampanjer som säger sig ha som mål att lära elever att känna igen något som benämns "fake news". I varje fall har jag här på FB vid några tillfällen råkat ut för ett smärre antal personer som när de använder ordet ÅSIKT om något menar att det är likvärdigt med att de påstår att detta något INTE ÄR FAKTA. Men en ÅSIKT kan mycket väl ÖVERENSSTÄMMA MED FAKTA. Men enligt dem är något som påstås ANTINGEN EN ÅSIKT ELLER FAKTA. Om man diskuterar med dem avfärdar de andras påståenden med "Det där är en åsikt, inte fakta." istället för med "Det där är DIN åsikt.". På detta sätt gör de klart för mig att de anser att någonting inte samtidigt kan vara ÅSIKT och FAKTA. Sådan är alltså deras felaktiga uppfattnimg. Det är fritt fram att PÅSTÅ att någonting är FAKTA (alltså sant), men allt som PÅSTÅS VARA FAKTA lär inte VARA FAKTA. Huruvida något ÄR FAKTA är många gånger inte hundra procent säkert ens i de fall det PRESENTERAS SOM FAKTA. De personer som jag skriver om här ger mer eller mindre intryck av att anse att i det fall då de inte VET ATT NÅGOT ÄR FAKTA så är DETTA NÅGOT automatiskt felaktiskt. Innan planeter upptäckts runt andra stjärnor så skulle sådana som de alltså anse det vara FAKTA att andra stjärnor inte har några planeter - för det är ju samma sak som att anse att det är felaktigt att andra stjärnor har planeter, vilket med deras logik skulle ha följt av att ingen då ännu bevisat att andra stjärnor har planeter - något som då bara kunde förekomma som en åsikt och alltså enligt dem måste vara felaktigt. Det är vanskligt att som FAKTA rubricera att det inte finns nägra svarta svanar. Det lär förresten finnas sådana i Australien, men det spelar ingen roll här eftersom det här handlar om hur man bör TALA OM FAKTA och inte om ifall det ÄR FAKTA att svarta svanar finns.

Om innebörden av orden ÅSIKT och FAKTA verkar det just nu läras ut förvrängda uppfattningar i samband med propaganda-kampanjer som säger sig ha som mål att lära elever att känna igen något som benämns "fake news". I varje fall har jag här på FB vid några tillfällen råkat ut för ett smärre antal personer som när de använder ordet ÅSIKT om något menar att det är likvärdigt med att de påstår att detta något INTE ÄR FAKTA. Men en ÅSIKT kan mycket väl ÖVERENSSTÄMMA MED FAKTA. Men enligt dem är något som påstås ANTINGEN EN ÅSIKT ELLER FAKTA. Om man diskuterar med dem avfärdar de andras påståenden med "Det där är en åsikt, inte fakta." istället för med "Det där är DIN åsikt.". På detta sätt gör de klart för mig att de anser att någonting inte samtidigt kan vara ÅSIKT och FAKTA. Sådan är alltså deras felaktiga uppfattnimg. Det är fritt fram att PÅSTÅ att någonting är FAKTA (alltså sant), men allt som PÅSTÅS VARA FAKTA lär inte VARA FAKTA. Huruvida något ÄR FAKTA är många gånger inte hundra procent säkert ens i de fall det PRESENTERAS SOM FAKTA. De personer som jag skriver om här ger mer eller mindre intryck av att anse att i det fall då de inte VET ATT NÅGOT ÄR FAKTA så är DETTA NÅGOT automatiskt felaktigt. Obevisade påståenden är alltså enligt dem felaktiga och det motsatta påståendet måste följaktligen vara sant. Påstådda historiska händelser som vi numera inte har bevis för måste vi alltså enligt dem kunna svära på inte har ägt rum. Innan planeter upptäckts runt andra stjärnor så skulle sådana som de alltså anse det vara FAKTA att andra stjärnor inte har några planeter - för det är ju samma sak som att anse att det är felaktigt att andra stjärnor har planeter, vilket med deras logik skulle ha följt av att ingen då ännu bevisat att andra stjärnor har planeter - något som då bara kunde förekomma som en åsikt och alltså enligt dem måste vara felaktigt. Det är vanskligt att som FAKTA rubricera att det inte finns nägra svarta svanar. Det lär förresten finnas sådana i Australien, men det spelar ingen roll här eftersom det här handlar om hur man bör TALA OM FAKTA och inte om ifall det ÄR FAKTA att svarta svanar finns.

Bevis handlar om att visa att något är fakta. ... Det som sedan bevisas är sant redan innan det bevisats, för annars skulle det inte ha kunnat bevisats. ... Att något är sant och fakta är samma sak. ... Fakta är sådant som faktiskt är fallet, alltså stämmer med verkligheten, oavsett om det bevisats eller inte. ... Bevisa är att visa att något stämmer med verkligheten.

Sokrates – fredlig filosof eller farlig samhällsomstörtare? 1 oktober 2020 kl 07.00 - P3 Historia | Sveriges Radio https://sverigesradio.se/avsnitt/1592042

Matematiken, och därmed fysiken, är så enkel eftersom allt som inte är enkelt måste ha en anledning och det är ont om anledningar i botten på allting. / jag

- - -

När lådan med Schrödingers katt öppnas är det vid iakttagarens upplevelse som det avgörs om katten är död eller levande. Det är kanske motsvarande sak som händer när en ljusstråle eller annat når ianttagaren inom Relativitetsteorin. Det tar i så fall bort det paradoxala i att samtida avlägsna iakttagelser för den ene iakttagaren kan vara framtida händelser för den andre iakttagaren därmed förutbestämda för den förstnämnde. Naturen av de avlägsna händelserna, samtida eller framtida, bestäms kanske inte förrän informationen av dem når iakttagarna, som - för att förenkla det hela - kan befinna sig på samma plats men röra sig med olika hastighet. Och av att det går att matematiskt beskriva ett avlägset föremåls rörelse följer ju inte att det inte i framtiden händer något som gör att fötemålets rörelse kommer att avvika från den uppgjorda planen.

När lådan med Schrödingers katt öppnas är det vid iakttagarens upplevelse som det avgörs om katten är död eller levande. Det är kanske motsvarande sak som händer när en ljusstråle eller annat når ianttagaren inom Relativitetsteorin. Det tar i så fall bort det paradoxala i att den framtida iakttagelsen av en händelse som nu är samtida för den ene iakttagaren kan nu vara en för den andre iakttagaren nu framtida händelse och därmed nu förutbestämd ur den senares synvinkel. Att jag kan använda ordet "nu" för båda iakttagarna beror på att jag väljer att de nu befinner sig på samma plats, men de rör sig med olika hastighet. Naturen av de avlägsna händelserna, samtida eller framtida, bestäms kanske inte förrän informationen av dem når iakttagarna.. Och av att det går att matematiskt beskriva planen för ett avlägset föremåls rörelse följer ju inte att det inte i framtiden kan hända något som gör att fötemålets rörelse kommer att avvika från den uppgjorda planen.
[2020-11-20 07:10 94.191.136.232 94.191.136.232.mobile.tre.se]

När lådan med Schrödingers katt öppnas är det vid iakttagarens upplevelse som det avgörs om katten är död eller levande. Det är kanske motsvarande sak som händer när en ljusstråle eller annat når ianttagaren inom Relativitetsteorin. Det tar i så fall bort det paradoxala i att samtida avlägsna iakttagelser för den ene iakttagaren kan vara framtida händelser för den andre iakttagaren därmed förutbestämda för den förstnämnde. Naturen av de avlägsna händelserna, samtida eller framtida, bestäms kanske inte förrän informationen av dem når iakttagarna, som - för att förenkla det hela - kan befinna sig på samma plats men röra sig med olika hastighet. Och av att det går att matematiskt beskriva ett avlägset föremåls rörelse följer ju inte att det inte i framtiden händer något som gör att fötemålets rörelse kommer att avvika från den uppgjorda planen.

Anledningen till att världen kan beskrivas med hjälp av förhållandevis enkel matematik är dess sparsamhet när det gäller orsaker. Om den hade varit mer komplicerad skulle fler grundläggande orsaker ha behövts, och fler grundläggande orsaker kan inte tillkomma. Det är min bedömning av hur det är. ... Men du Max Tegmark är ute och cyklar när du påstår att världen ÄR matematik.
[2020-12-28 02:13 2.67.61.227 2.67.61.227.mobile.tre.se]

Do we live in a computer simulation? New documentary A Glitch in the Matrix asks the question, but fails to give a serious answer. https://www.rt.com/op-ed/514905-computer-simulation-glitch-matrix/

Transhumanismen – en möjlighet att optimera människan eller ett hot mot det mänskliga? 29 november 2020 kl 17.00 - Filosofiska rummet. https://sverigesradio.se/avsnitt/1606310

Transhumanismen – en möjlighet att optimera människan eller ett hot mot det mänskliga? 29 november 2020 kl 17.00 - Filosofiska rummet. https://sverigesradio.se/avsnitt/1606310

Blaise Pascal - 1600-talsfilosofen vars aforismer förför och förbryllar. 42 min - P1 2021-07-18 kl 17.00 I Filosofiska rummets sommarserie "Nio tänkare att ha koll på" har man plockat fram 1600-tals filosofen Blaise Pascal - matematiker och fysiker som också formulerade sig kärnfullt om grundvalarna för människans existens. https://sverigesradio.se/avsnitt/blaise-pascal-1600-talsfilosofen-vars-aforismer-forfor-och-forbryllar

Blaise Pascal - 1600-talsfilosofen vars aforismer förför och förbryllar. 42 min - P1 2021-07-18 kl 17.00 I Filosofiska rummets sommarserie "Nio tänkare att ha koll på" har man plockat fram 1600-tals filosofen Blaise Pascal - matematiker och fysiker som också formulerade sig kärnfullt om grundvalarna för människans existens. https://sverigesradio.se/avsnitt/blaise-pascal-1600-talsfilosofen-vars-aforismer-forfor-och-forbryllar

Blaise Pascal - 1600-talsfilosofen vars aforismer förför och förbryllar. 42 min - P1 2021-07-18 kl 17.00 I Filosofiska rummets sommarserie "Nio tänkare att ha koll på" har man plockat fram 1600-tals filosofen Blaise Pascal - matematiker och fysiker som också formulerade sig kärnfullt om grundvalarna för människans existens. https://sverigesradio.se/avsnitt/blaise-pascal-1600-talsfilosofen-vars-aforismer-forfor-och-forbryllar

David Hume - filosofernas favorit som lyfte känslornas betydelse 15 augusti 2021 - Filosofiska rummet https://sverigesradio.se/avsnitt/david-hume-filosofernas-favorit-som-lyfte-kanslornas-betydelse

Jean-Paul Sartre och Simone de Beauvoir - existentialismens fixstjärnor 22 augusti 2021 - Filosofiska rummet https://sverigesradio.se/avsnitt/jean-paul-sartre-och-simone-de-beauvoir-existentialismens-fixstjarnor

Etiken behöver sina egna axiom.

"Man kan aldrig härleda ett bör från ett är." / Hume?

"Man kan aldrig härleda ett bör från ett är." / Hume?

LOGIK ../links/wrap.php?u=logik.htm

Även namngivingar kan bara felaktiga.

... "A är poesi."

... felaktig klassificering

HUMORN analyserad - - - Humor och det mellanmänskliga - Filosofiska rummet - 29 augusti 2021 https://sverigesradio.se/avsnitt/humor-och-det-mellanmanskliga

HUMORN analyserad - - - Humor och det mellanmänskliga - Filosofiska rummet - 29 augusti 2021 https://sverigesradio.se/avsnitt/humor-och-det-mellanmanskliga

Wittgenstein, orden och världen. (44 min - sön 10 okt 2021 kl 17.00) Ludwig Wittgenstein är en av den västerländska filosofins stora 1900-talsikoner. Vad kan han säga oss idag, vad går att uttrycka i ord och vad är omöjligt att tala om? https://sverigesradio.se/avsnitt/wittgenstein-orden-och-varlden

* Han problematiserade synen på språket, pekade på att språket tolkas i förhållade till ett sammanhang, en erfarenhetsbakgrund. (Är detta så revolutionerande?) - - - Wittgenstein, orden och världen. (Filosofiska rummet 2021-10-10) "Ludwig Wittgenstein är en av den västerländska filosofins stora 1900-talsikoner. Vad kan han säga oss idag, vad går att uttrycka i ord och vad är omöjligt att tala om?" https://sverigesradio.se/avsnitt/wittgenstein-orden-och-varlden

* Han problematiserade synen på språket, pekade på att språket tolkas i förhållade till ett sammanhang, en erfarenhetsbakgrund. (Är detta så revolutionerande?) - - - Wittgenstein, orden och världen. (Filosofiska rummet 2021-10-10) "Ludwig Wittgenstein är en av den västerländska filosofins stora 1900-talsikoner. Vad kan han säga oss idag, vad går att uttrycka i ord och vad är omöjligt att tala om?" https://sverigesradio.se/avsnitt/wittgenstein-orden-och-varlden

Naturens Dialektik - av Engels https://www.marxists.org/svenska/marx/1883/20-d027.htm

Naturens Dialektik - av Engels https://www.marxists.org/svenska/marx/1883/20-d027.htm

Friedrich Nietzsche – filosofen som aldrig slutar vara aktuell (Filosofiska rummet 14 november 2021) https://sverigesradio.se/avsnitt/friedrich-nietzsche-filosofen-som-aldrig-slutar-vara-aktuell

Naturens Dialektik - av Engels https://www.marxists.org/svenska/marx/1883/20-d027.htm

Friedrich Nietzsche – filosofen som aldrig slutar vara aktuell (Filosofiska rummet 14 november 2021) https://sverigesradio.se/avsnitt/friedrich-nietzsche-filosofen-som-aldrig-slutar-vara-aktuell

Jonna Bornemark – om filosofi, graviditet och språk. https://sverigesradio.se/avsnitt/jonna-bornemark
[2022-03-26 00:26 2.69.132.131 2.69.132.131.mobile.tre.se]

#a UPPDATERA ..... 1675242319
http://www.cogninova.com