. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z GENETIK ../links/wrap.php?u=genetik.htm
Extremt effektiv genteknisk kniv http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/562448?programid=412 I Umeå har forskning pågått som kan leda fram till ett Nobelpris. Det handlar om en extremt effektiv genteknisk kniv som är gjord av molekyler. Gästprofessorn i bakteriologi Emmanuelle Charpentier gjorde..

Knivskarp teknik förändrar gener http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=412&artikel=6086022 I Umeå har under några år forskning pågått som kan leda fram till ett Nobelpris. Det handlar om en extremt effektiv genteknisk kniv som är gjord av molekyler. Gästprofessorn i bakteriologi, Emmanuelle Charpentier, gjorde upptäckten när hon studerade halsflussbakterier.

= REFERENSER: Artikel i Science 2012: A Programmable Dual-RNA–Guided DNA Endonuclease in Adaptive Bacterial Immunity. DOI:10.1126/science.1225829 Sammanfattning av läget 2014 av Charpentier och Doudna: The new frontier of genome engineering with CRISPR-Cas9, Science 28 November 2014, DOI:10.1126/science.1258096 DANISCO-studie: R. Barrangou, P. Horvath, CRISPR: New horizons in phage resistance and strain identification. Annu. Rev. Food Sci. Technol. 3, 143-162 (2012). 10.1146/annurev-food-022811 )

Molekylär kniv förändrar gener http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/501174?programid=412 I Umeå upptäckte bakteriologiprofessorn Emmanuelle Charpentier mekanismerna i bakteriernas försvarssystem. Det ledde fram till en extremt effektiv och billig molekylär genteknisk kniv. På bara några år...

= CRISPR Cas9-tekniken

Hon bytte balett mot banbrytande bakterier http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/496917?programid=4640 Emmanuelle Charpentier har under sin tid vid Umeå universitet gjort en upptäckt som av vissa anses kunna leda till ett Nobelpris. Det handlar om hur bakterier försvarar sig, och hur gener kan förändras...

Källor till program om e-DNA http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=412&artikel=6233951

Spår av DNA avslöjar abborren (R) http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/743387?programid=412 Nu börjar biologer att utforska möjligheterna att hålla koll på naturen genom att använda samma metoder som kriminaltekniker. Det handlar om att hitta små spår av DNA från djur, svampar och växter.

Så skapar vi utomjordiskt liv (R) http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/747740?programid=412 Genom kemisk syntes kan man sätta ihop alternativ till vanligt dna. På så sätt kan byggstenar skapas till konstgjort liv, som är olikt allt levande på jorden.

Jakten på liv i rymden (R) http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/747694?programid=412 Jakten på okänt liv i rymden har blivit allt mer aktuellt när vi hittat spår av vatten på Mars och fler planeter utanför solsystemet. Men vad ska vi leta efter när vi söker efter det okända livet?

Fåglarnas flyttväg finns i generna (R) http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1046878?programid=412

... Vart fåglar flyttar bestäms av deras gener. Men hur går det till? Hur kan ett så avancerat beteende finnas lagrat i kroppens kemi? Om en lövsångare flyttar till Ghana eller till Uganda över vintern beror på arvet från föräldrarna. Och nu verkar forskare ha hittat ett område i fåglarnas arvsmassa där flyttbeteendet tycks ligga kodat. Men exakt hur det här går till är fortfarande oklart. Nästa steg är att sätta ljusmätare, så kallade loggrar, på fåglarna för att följa deras långa resa i detalj och reda ut exakt vilka gener som kan leda fåglarna på rätt väg. I programmet hörs biologerna Max Lundberg, Staffan Bensch och Susanne Åkesson, alla verksamma vid Lunds universitet. Reportaget sändes första gången hösten 2017.

#a UPPDATERA ..... 1574102385
http://www.cogninova.com