. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z GENIER ../links/wrap.php?u=genier.htm
om Tom Lehrer (med smak på låtar) i Snedtänkt med Kalle Lind i kanal P1 - - - När jag gick på högstadiet hände det att vår engslsklärarinna spelade låtar som omnämns i detta radioprogram, t.ex. den om kärnvapenkapprustning. https://sverigesradio.se/avsnitt/1510928

Bobby Fischer – i Wikipedia https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Bobby_Fischer

Nikola Tesla – i Wikipedia https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla

James Clerk Maxwell – i Wikipedia https://sv.m.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwell

Gottfried Wilhelm von Leibniz – i Wikipedia https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Wilhelm_von_Leibniz

Emmy Noether – i Wikipedia https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Emmy_Noether

Leonhard Euler – i Wikipedia https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Leonhard_Euler

René Descartes – i Wikipedia https://sv.m.wikipedia.org/wiki/René_Descartes

#a UPPDATERA ..... 1674874825
http://www.cogninova.com