. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z GIFTER ../links/wrap.php?u=gifter.htm
Giftiga växter - Naturhistoriska riksmuseet https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/vaxter/frovaxterfanerogamer/giftigavaxter.5756.html

hemlock ... Conium maculatum https://en.m.wikipedia.org/wiki/Conium_maculatum

... wpe Coniine https://en.m.wikipedia.org/wiki/Coniine

... wp Odört https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Odört

... dödade Sokrates

Parents of French babies born with deformities angry after official probe yields no answers https://www.rt.com/news/464101-france-deformities-report-pesticides/

EU approval of glyphosate weed killer was based on ‘plagiarized’ Monsanto studies, report finds https://www.rt.com/news/448895-monsanto-glyphosate-france-ruling/

EU:s godkännande av ett ogräs-utrotnings-medel innehållande glyfosat (som skadar bin och andra pollinerande insekter) bygger bara på texter som tillverkaren ensam står bakom. https://www.rt.com/news/448895-monsanto-glyphosate-france-ruling/

wpe Papaya https://en.m.wikipedia.org/wiki/Papaya

... MAT ../links/wrap.php?u=mat.htm

US judge slashes Monsanto cancer victim’s payout by $55 million — RT Business News https://www.rt.com/business/464273-monsanto-victims-payout-reduced/

... Bayer must pay another $80mn in Monsanto Roundup cancer trial https://www.rt.com/news/454940-bayer-monsanto-cancer-payout/

... glypho-SATAN

wp Glyfosat https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Glyfosat

wpe Glyphosate https://en.m.wikipedia.org/wiki/Glyphosate

Glyfosat har visats påverka honungsbins inlärningsförmåga och minne, vilket kan få negativ effekt på bisamhällens överlevnadsförmåga.

wp Roundup https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Roundup

Roundup är ett glyfosatbaserat totalbekämpningsmedel med låg akut giftighet som tillverkas av kemiföretaget Monsanto. Det används ofta i jordbruket för att bekämpa kvickrot. År 2007 såldes 681,9 ton aktiv substans glyfosat i Sverige enligt Kemikalieinspektionen.

#a UPPDATERA ..... 1563396239
http://www.cogninova.com