. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z HORN ../links/wrap.php?u=horn.htm
HISTORIA ../links/wrap.php?u=historia.htm

Arvid Horn – i Wikipedia https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Arvid_Horn

Redan under den så kallade "Frihetstiden" gick svenska lagstiftare främmande makters ärenden. Då kallades partierna "Hattarna" (vilka stödde Englad) och "Mössorna" (vilka stödde Ryssland. Frankrike betalade svenska lagstiftare för att Sverige skulle gå i krig mot Ryssland (vilket dock den svenske [minister-] presidenten Arvid Horn stoppade under sina ämbetsperioder).

#a UPPDATERA ..... 1674876232
http://www.cogninova.com