. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z IDEER ../links/wrap.php?u=ideer.htm
Livbåtar bör ha hjul på sidan för att kunna hissas ner rullande och utan att slå i lutande moderskepp.

= http://svtplay.se/v/2676523/rapport/telefonintervju_med_jan_mosander?cb,a1366518,1,f,173798/pb,a1366516,1,f,173798/pl,v,,2676523/sb,k103266,2,f,173798

INFÖR MILJÖHANDIKAPP/TRANSPORTHANDIKAPP VID JÄMFÖRELSE AV ANBUD I SAMBAND MED OFFENTLIGA UPPHANDLINGAR Ökande godstransporter hot mot klimatet http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4845955

Varma somrar orsakar kalla vintrar vintrar http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=406&grupp=12718&artikel=4910465

Om S o V är seriösa måste de bryta högerns massiva mediedominans genom att köpa, driva o starta "tidningar"! Och varför inte starta en gratistidning på webben till att börja med? Den skulle kunna vara en sammanställning av olika reklamfria privata webbsajter eller blogga och läsarna skulle kunna få bestämma i hur hög grad de individuellt vill se de olika ingående skribenternas olika sidor. Läsare skulle på så sätt till exempel kunna välja att bara se rubriken på eller inte alls sportsidor. Varje skribent skulle alltså kunna erbjuda flera sidor med var sin inriktning.

Bokföringsprogram med talsyntes - som läser upp kontonumrens betydelse!

Begränsningslag för reklam: 2 stycken A4 i brevlådan per hushåll, vecka och utsändar-företag

Gissa högra radhalvorna.

En nedbantad version av Nya Testamentet där alla referenser till Gamla Testamentet strukits och som enbart består av Johannes Döparens och Jesu etiska förkunnelse och hot om helvetet.

Master Mind, titrerkurvor, matte-fysik-bok

Om USA skulle börja utföra terrordåd, på vilket sätt hade vi märkt skillnaden?

matematik-uppställningar till php

plånbok med låsläge

"Jag är inte gravid" - T-shirt

telefon som inte signalerar vid badväder

apparat som signalerar när vattenvärmarens temperatur sjunkit under en viss nivå

"Ickereligiösa Klubben" - T-shirt

programmerbar virtuell (3d?) robot

javascript multiplikationstabellträning

spara koldioxid för att stoppa nästa istid

apparat som kontinuerligt sparar P1 ett dygn bakåt

fixa det sista i matematik-uppställnings-programmet 99+1?

multiplikationstabellen-memory

websida med "dagens idé" - och reklam-intäkter

prislapparna i butik i augmented reality

com idea

barnbok om handcryp

radio som bara kan ta in p1

nordpol = pojkända sydpol = flickända grundämne = atomslag

programmerbara tärning--kast-serie-simuleringar

prislappar som augmented reality

id-armband för sundspendlare

anonym personsökar-app

riksdagsmännen - lista på webben

gör klart multiplikations-tabell-tränings-dataprogrammet

matte-träningsproram med illustrationer

mobil-app som går ut på internet och agerar utifrån texten på en webbsida

mobil-app som med jämna mellanrum skriver sin position på en webbsida

avdragstak

app som stänger av inkommande samtal och sms när det samtidigt är soligt och varmt badväder

saltvatten-bassäng för nybörjar-simträning

papperslappar med mina telefonnummer på baksidan

robot-poliser i farliga stadsdelar

ett datorprogram som spara ner varje dygns alla p1-program-sändningar, ev. mellan vissa klockslag

namnjämförelse med javascript

= speciella tecken för namnstart och nammslut

hashing-kommentarer till webbsidor

Gör det olagligt att köpa sig tystnad med hjälp av ersättningar, eller ogiltigförklara sådana avtal, d.v.s. gör det omöjligt att lagföra brott mot tystnaden. Undantag ska givetvis vara lagliga tystnadskrav som har med affärshemligheter och nationella intressen att göra och som ju inte är parade med en en särskild ersättning för själva tystnaden.

The law should be changed so that young people could be sentenced to life in prison.

Inför en lag om att en person som är gift med en som också är gift med någron eller några andra har rätt att med omedelbar verkan upplösa sitt äktenskap och därmed omedelbart också om vederbörande så önskar därefter kunna gifta sig med annan person.

PROJEKT ../links/wrap.php?u=projekt.htm

Myndighet som hjälper konsumenter (och företag) att säga upp avtal.

Mörk materia behövs inte tiden går långsammare närmare galaxers centrum på grund av stora gravitationsfält som beror på anhopningen av massa.

Att universums utvidgning skulle ändra hastighet skulle innebära att det finns ett referenssystem med särställning, vilket ju inte får finnas.

Om en positron är en elektron som rör sig bakåt i tiden borde den "falla uppåt", det vill säga motsatt gravitationsfältets riktning.

Inför misstankebefriad visiterbarhet som en [tidsbegränsad] påföljd!

IDÉ: När en person intervjuas i TV och den personen inte svarar på frågan och istãllet pratar om eller svarar på något helt annat borde det i TV-rutan komma upp en stor text dār det står "SVARAR INTE PÅ FRÅGAN". Den som intervjuar bör då också tänka på att ställa sådana frågor som krãver ett distinkt svar som till exempel ja eller nej, och inte svepande frågor som till exempel sådana som börjar med "Vad tãnker du när du hör att...".

... Det kan vara av värde för tittarna att få veta att också Sveriges Radio tycker att svaret på en viss fråga är irrelevant; därför vore det bra att få detta utskrivet. ... Även utan detta drar naturligtvis intelligenta tittare slutsatser av att en intervjuad undviker att svara på en viss fråga. ... Men många tittare har för liten tilltro till sina egna slutsatser, och för dem vore det till hjälp att få sina onda aningar besannade så att de upphör vara "nyttiga idioter" åt makten.

... Det är lätt för tittaren att glömma intervjufrågans lydelse när det intervjuade börjar svaret med någonting annat än att svara på intervjufrågan, och tittaren kan sedan inte avgöra om intervjufrågan besvarades eller inte, och detta utnyttjas flitigt av intervjuade personer. ... Det vore därför bra om intervjufrågan visades i text på TV-skärmen samtidigt som den intervjuade "besvarar" den.

Det kan vara av värde för tittarna att få veta att också Sveriges Radio tycker att svaret på en viss fråga inte är det efterfrågade, och därför vore det bra att få detta utskrivet. ... Även utan detta drar naturligtvis intelligenta tittare slutsatser av att en intervjuad undviker att svara på en viss fråga. ... Men många tittare har för liten tilltro till sina egna slutsatser, och för dem vore det till hjälp att få sina aningar besannade så att de upphör att vara "nyttiga idioter".

Det kan vara av värde för tittarna att få veta att också Sveriges Radio tycker att svaret på en viss fråga inte är det efterfrågade, och därför vore det bra att få detta utskrivet. ... Även utan detta drar naturligtvis intelligenta tittare slutsatser av att en intervjuad undviker att svara på en viss fråga. ... Men många tittare har för liten tilltro till sina egna slutsatser, och för dem vore det till hjälp att få sina aningar besannade så att de upphör att vara "nyttiga idioter".

#a UPPDATERA ..... 1675945271
http://www.cogninova.com