. . http://www.cogninova.com
../links/intelligens.htm ../links/wrap.php?u=intelligens.htm&t=1511400737 #z

Intelligens http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/363725?programid=793

Alan Turing ville bygga en hjärna http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/382152?programid=412

Han vill kartlägga hjärnans alla nervceller http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/376000?programid=412

För smart för sitt eget bästa – om högbegåvade barn http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/705549?programid=1272

#a
http://www.cogninova.com