. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z INTERVJUER ../links/wrap.php?u=intervjuer.htm
Man får intrycket att vissa INTERVJUADE vill signalera sin höga position i hierarkin genom att konsekvent inte svara rakt på en enda av intervjufrågorna. De signalerar att de har en så hög position så att ett ett rakt svar på en fråga skulle ligga under deras värdighet.

Man får intrycket att vissa INTERVJUADE vill signalera sin höga position i hierarkin genom att konsekvent inte svara rakt på en enda av intervjufrågorna. De signalerar att de har en så hög position så att ge ett ett rakt svar på en fråga skulle ligga under deras värdighet.

Man får intrycket att vissa INTERVJUADE vill signalera sin höga position i hierarkin genom att konsekvent inte svara rakt på en enda av intervjufrågorna. De signalerar att de har en så hög position så att ge ett rakt svar på en fråga skulle ligga under deras värdighet.

Man får intrycket att vissa INTERVJUADE vill signalera sin höga position i hierarkin genom att konsekvent inte svara rakt på en enda av intervjufrågorna. De signalerar att de har en så hög position så att ge ett ett rakt svar på en fråga skulle ligga under deras värdighet.

#a UPPDATERA ..... 1675489197
http://www.cogninova.com