. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z INTRIGER ../links/wrap.php?u=intriger.htm
Kanske måste en person ibland bjuda på en hållhake för att släppas upp till en hög position, så att de som placerar honom där ska kunna känna sig trygga med att vederbörande inte avviker från förväntningarna på honom.

Kanske måste en person ibland bjuda på en hållhake för att släppas upp till en hög position, så att de som placerar honom där ska kunna känna sig trygga med att vederbörande inte avviker från förväntningarna på honom.

#a UPPDATERA ..... 1674879725
http://www.cogninova.com