. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z JAVA ../links/wrap.php?u=java.htm
http://java.com/sv/download/help/java_update.xml#howto

java nedladdning http://www.java.com/sv/

Download Java for Windows Recommended Version 7 Update 51 (filesize: 899 KB) http://java.com/en/download/windows_xpi.jsp

JEXECreator http://lib.giveawayoftheday.com/JEXECreator_99261/ Create a native Windows EXE to launch your Java application! The native launcher finds a suitable Java? Runtime Environment and starts your Java application using the found JRE. JEXECreator features: Java Runtime Environment auto detection, Errors handling, Fully localizable messages of the executable, Class path solutions, Any icon of your choice for your executable, Execute Java applications with any current directory and more!

a java2 download

= http://search.yahoo.com/search;_ylt=A0oGdVdRzXVO2nMAVXil87UF?fr=sfp&fr2=&iscqry=&p=java2+downloadhttp://search.yahoo.com/search;_ylt=A0oGdVdRzXVO2nMAVXil87UF?fr=sfp&fr2=&iscqry=&p=java2+download

Java 2 Platform, Standard Edition (J2SE) 1.4.2 http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/index-jsp-138567.html As part of Sun Microsystems' commitment to continued support for Java technology, the Java 2 SDK 1.4.2_10 update is now available to the Java community.

= arkiv http://www.oracle.com/technetwork/java/archive-139210.html

JDK 1.4.2 Documentation http://www.oracle.com/technetwork/java/javasebusiness/downloads/java-archive-downloads-142docs-2045554.html

http://javadownload.com/Java_2_Download.htm

wpe Java_Platform,_Standard_Edition http://en.wikipedia.org/wiki/Java_Platform,_Standard_Edition

http://javadownload.com/Download_Java_Software.htm

http://javadownload.com/Download_Java_1.4.2.htm

Oracle Java Archive http://www.oracle.com/technetwork/java/archive-139210.html

Java SE 1.4 Downloads http://www.oracle.com/technetwork/java/javasebusiness/downloads/java-archive-downloads-javase14-419411.html

Java SE Development Kit Documentation 1.4.2 http://www.oracle.com/technetwork/java/javasebusiness/downloads/java-archive-downloads-javase14-419411.html#7502-j2sdk-1.4.2-doc-oth-JPR

Java SE Development Kit 1.4.2 http://www.oracle.com/technetwork/java/javasebusiness/downloads/java-archive-downloads-javase14-419411.html#7501-j2sdk-1.4.2-oth-JPR

Windows 64-bit 30.08 MB http://download.oracle.com/otn/java/j2sdk/1.4.2/j2sdk-1_4_2-windows-ia64.exe ... Windows Installation 331.37 KB http://download.oracle.com/otn/java/j2sdk/1.4.2/j2sdk-1_4_2-windows-i586-iftw.exe Windows Offline Installation 42.75 MB http://download.oracle.com/otn/java/j2sdk/1.4.2/j2sdk-1_4_2-windows-i586.exe

= http://www.oracle.com/technetwork/java/javasebusiness/downloads/java-archive-downloads-javase14-419411.html#7501-j2sdk-1.4.2-oth-JPR

anvisande URL http://www.oracle.com/technetwork/java/archive-139210.html

Linux 64-bit RPM in self-extracting file 31.50 MB http://download.oracle.com/otn/java/j2sdk/1.4.2/j2sdk-1_4_2-linux-ia64-rpm.bin Linux 64-bit self-extracting file 32.48 MB http://download.oracle.com/otn/java/j2sdk/1.4.2/j2sdk-1_4_2-linux-ia64.bin Linux RPM in self-extracting file 32.74 MB http://download.oracle.com/otn/java/j2sdk/1.4.2/j2sdk-1_4_2-linux-i586-rpm.bin Linux self-extracting file 34.10 MB http://download.oracle.com/otn/java/j2sdk/1.4.2/j2sdk-1_4_2-linux-i586.bin

Apple: http://www.apple.com/support/downloads/javaupdate142update1.html

J2SE 1.4.2 Documentation 32.80 MB j2sdk-1_4_2-doc.zip

= http://download.oracle.com/otn/java/j2sdk/1.4.2/j2sdk-1_4_2-doc.zip

C:/Users/Acer/Downloads/java2

How do I install Java ? http://java.com/en/download/help/download_options.xml

java-uppdatering http://java.com/en/download/java_update.jsp

= verify http://java.com/en/download/installed.jsp

Download Java for Windows https://java.com/en/download/windows_xpi.jsp

= Starta om webbläsaren före verifiering!

java hemsida https://java.com/en/

BlackBerry_JDE (freeware) http://lib.giveawayoftheday.com/BlackBerry_JDE_44066/

runtime http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre7-downloads-1880261.html

= Java SE Runtime Environment 7u79 for Windows x64 29.78 MB jre-7u79-windows-x64.exe

= license http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/terms/license/index.html

oracle.com/technetwork/java/javase/overview http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/overview/index.html

= download http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index-jsp-138363.html

= installation notes http://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/install/install_overview.html

= windows http://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/install/install_overview.html#A1096936

= requirements http://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/install/windows_system_requirements.html#BABHGIJF

= 64-bitars http://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/install/windows_system_requirements.html#A1097784

... The disk requirement for development tools for 64-bit platforms is 181 MB. The disk space requirements for source code and the public JRE are the same as those for Windows 32-bit operating systems, except for the JavaFX SDK (68 MB) and the JavaFX runtime (32 MB).

Java SE Downloads http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

JRE http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html

8u66 Update Release Notes http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/8u66-relnotes-2692847.html

Windows x64 54.38 MB jre-8u66-windows-x64.exe http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u66-b18/jre-8u66-windows-x64.exe

Windows x64 186.65 MB jdk-8u66-windows-x64.exe

chksum https://www.oracle.com/webfolder/s/digest/8u66checksum.html

installation http://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/install/windows_jdk_install.html#CHDEBCCJ

next steps http://docs.oracle.com/javase/8/docs/

verifiera java-version http://java.com/sv/download/installed8.jsp

Om du vill avaktivera insamlingen och överföringen av telemetrin när du först hämtar och installerar Java ber vi dig hämta den fullständiga versionen av offline-installationsprogrammet http://java.com/sv/download/manual.jsp och kontrollera att du inte är ansluten till internet när du installerar den.

Windows Offline (64-bitars) http://javadl.sun.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=116030

= instruktioner http://java.com/sv/download/help/windows_offline_download.xml

( Windows Offline (32-bitars) ) http://javadl.sun.com/webapps/download/AutoDL?BundleId=116028

Installera Java i Internet Explorer http://windows.microsoft.com/sv-se/internet-explorer/install-java#ie=ie-11

Verifiera java-version http://java.com/sv/download/installed8.jsp

com http://www.java.com

Launching Web Start applications https://blogs.oracle.com/java-platform-group/entry/launching_web_start_applications

Chrome stöder inte längre NPAPI (teknik som krävs för Java-appletar) http://www.java.com/sv/download/faq/chrome.xml

java installed http://java.com/sv/download/installed8.jsp

Java Plug-in 11.91.2.14 Använder JRE-version 1.8.0_91-b14 Java HotSpot(TM) Client VM Användarens hemkatalog = C:/Users/Acer ---------------------------------------------------- c: rensa konsolfönster, f: slutför objekt i slutförandekö, g: skräpinsamling, h: visa det här hjälpmeddelandet, l: dumpa klassladdarlista, m: skriv ut minnesförbrukning, o: triggerloggning, q: dölj konsol, r: ladda policykonfiguration igen, s: dumpa system- och distributionsegenskaper, t: dumpa trådlista, v: dumpa trådstack, x: rensa klassladdarcache, 0-5: ange spårningsnivån till [n] ----------------------------------------------------

https://java.com/sv/download/installed8.jsp

https://www.java.com/sv/download/help/

- - - - -

presentationen https://docs.google.com/presentation/d/1yKYjALK4vcdiN52kuKJMAVK47OKVFbf0ayDHGDkfRcY/edit#slide=id.p

https://play.google.com/apps/testing/com.cogninova.todolistge

bitbucket.org/dashboard/overview https://bitbucket.org/dashboard/overview

https://www.jetbrains.com/help/idea/2016.3/run-tool-window.html?utm_content=2016.3&utm_medium=help_link&utm_source=from_product&utm_campaign=IC

uppgifterna https://docs.google.com/document/d/1lVImUMiskiWo2gfhuPzcoaM9oIlEGUlgOifSzOchsuM/edit?usp=sharing

sortera array http://stackoverflow.com/questions/8938235/java-sort-an-array

Arrays.sort(array);

verifiera https://java.com/sv/download/installed8.jsp

Javakonsol:

Du har den rekommenderade Java-versionen installerad (Version 8 Update 121).

installed8 https://java.com/sv/download/installed8.jsp

? konsol https://search.oracle.com/search/search?search.timezone=-60&search_startnum=&search_endnum=&num=10&search_dupid=&exttimeout=false&actProfId=0&q=konsol&group=Java.com&sw=t&search_p_main_operator=any&search_p_atname=url&adn=Url&search_p_op=contains&search_p_val=sv

Hur aktiverar jag och visar Java-konsolen? https://www.java.com/sv/download/help/javaconsole.xml Lär dig aktivera Java-konsolen för Windows. ...

Hur aktiverar och visar jag Java-konsolen för Linux eller Solaris? https://www.java.com/sv/download/help/enable_console_linux.xml Lär dig hur du aktiverar Java-konsolen för operativsystemen Linux och Solaris. ...

Var finns Java-kontrollpanelen i Mac? https://www.java.com/sv/download/help/mac_controlpanel.xml Information om Java-kontrollpanelen för Mac ...

Hur aktiverar jag och visar Java-konsolen? Denna artikel gäller för: Plattformar: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows XP, Macintosh OS X, Windows Vista

Java-konsolen innehåller information om Java-versionen, användarens hemkatalog och eventuella felmeddelanden vid körning av en applet eller applikation. Du kan aktivera Java-konsolen för Windows-plattformen via kontrollpanelen för Java eller Java-ikonen i Windows systemfält.

Öppna kontrollpanelen för Java:

* Windows: https://www.java.com/sv/download/help/win_controlpanel.xml

* Mac OS X: https://www.java.com/sv/download/help/mac_controlpanel.xml

ladda ner https://java.com/sv/

Startmenyn sök: Konfigurera Java

Aktivera Java-konsolen i kontrollpanelen för Java:

1: I kontrollpanelen för Java klickar du på fliken Avancerat.

2: Expandera alternativet Java-konsol.

3: Välj Visa konsol och klicka på OK.

Aktivering av Java-konsolen via Java-ikonen i Windows systemfält:

Obs! De här instruktionerna gäller om du har valt att placera Java-ikonen i systemfältet med kontrollpanelen för Java (fliken Avancerat)

1: Leta rätt på Java-ikonen i systemfältet

2: Högerklicka på Java-ikonen

3: Välj Öppna konsol.

Javaprogrammering för Android Innehåll: Grundläggande Java-programmering med SDK för olika androidenheter. Producera: Säljbara appar för olika androidenheter. Mål: Studenten ska självständigt kunna skapa fungerande tillämpningar för i första hand androidbaserade enheter utifrån givna kravspecifikationer. Därför existerar detta moment: Ska ge breda kunskaper i och förståelse för Java-programmering Betygskriterier Inlämningsuppgiften finns beskriven på https://docs.google.com/document/d/1UeYPZQoPBi48QylkjRK7EJzxyrCN3ZVH_5qSxmnlCjA/edit?usp=sharing Godkänt: Tre första inlämningsuppgifterna inskickade och godkända samt en uppladdad på Google Play Store (alternativt som beta). Väl godkänt: Alla fyra inlämningsuppgifterna, godkänd av Erik, uppladdad på Google Play Store (alternativt som beta). OBS!!!! Lektion tisdagar och onsdagar! Nyhetsforum

Introduktion till Android och Java Android introduktion (dag 1) PDF med kortkommandon till Android Studio (sida 2 för Mac): https://resources.jetbrains.com/storage/products/idea/docs/IntelliJIDEA_ReferenceCard.pdf Startsida för utvecklardokumentation och resurser till Android: https://developer.android.com/index.html Google Play Developer Console (för publicering av Android app:ar): https://play.google.com/apps/publish/ Introduktion och User Guide till Android Studio: https://developer.android.com/studio/intro/index.html Signering av produktion (release) app:ar för Android: https://developer.android.com/studio/publish/app-signing.html#release-mode Checklist för publicering av Android app:ar på Google Play Store: https://developer.android.com/distribute/tools/launch-checklist.html

Java introduktion (dag 2) Nedladdningslänk för Java SE: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html Idag så ska ni på egen hand göra ett antal mindre Java-övningar för att bekanta er med språket. Jag kommer ha en kort introduktion till grunderna och hur ni hittar resten av den information ni behöver. Övningarna finns att läsa här; https://docs.google.com/document/d/1lVImUMiskiWo2gfhuPzcoaM9oIlEGUlgOifSzOchsuM/edit?usp=sharing En bra ingångspunkt för att komma igång med Java finns här; http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/index.html API dokumentationen till Java (OBS; inte Android!) finns på http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/ För att arbeta med vanlig Java-kod (d.v.s., inte Android) så rekommenderas IntelliJ IDEA Community Edition som finns att ladda ner på https://www.jetbrains.com/idea/download/ Vänta med att installera detta tills vi kommer igång, men ladda gärna ner det innan.

Android programmering och UI På tisdag kommer vi fokusera på att bygga Android applikationer. Jag skulle rekommendera er att gå igenom följande två övningar som en förberedelse; https://developer.android.com/training/basics/firstapp/building-ui.html https://developer.android.com/training/constraint-layout/index.html Det är också bra om ni läser igenom introduktionen till Application Resources på https://developer.android.com/guide/topics/resources/overview.html samt Application Manifest på https://developer.android.com/guide/topics/manifest/manifest-intro.html

custom- components https://developer.android.com/guide/topics/ui/custom-components.html

övningarna https://docs.google.com/document/d/1lVImUMiskiWo2gfhuPzcoaM9oIlEGUlgOifSzOchsuM/edit

IntelliJIDEA_ReferenceCard.pdf https://resources.jetbrains.com/storage/products/idea/docs/IntelliJIDEA_ReferenceCard.pdf

Javaprogrammering för Android Innehåll: Grundläggande Java-programmering med SDK för olika androidenheter. Alla inspelade föreläsningar: https://drive.google.com/open?id=0B-Eu88528E9HMmdGemlZZE5maG8 Producera: Säljbara appar för olika androidenheter. Mål: Studenten ska självständigt kunna skapa fungerande tillämpningar för i första hand androidbaserade enheter utifrån givna kravspecifikationer. Därför existerar detta moment: Ska ge breda kunskaper i och förståelse för Java-programmering Betygskriterier Inlämningsuppgiften finns beskriven på https://docs.google.com/document/d/1UeYPZQoPBi48QylkjRK7EJzxyrCN3ZVH_5qSxmnlCjA/edit?usp=sharing Godkänt: Tre första inlämningsuppgifterna inskickade och godkända samt en uppladdad på Google Play Store (alternativt som beta). Väl godkänt: Alla fyra inlämningsuppgifterna, godkänd av Erik, uppladdad på Google Play Store (alternativt som beta).

KUNSKAP ../links/wrap.php?u=kunskap.htm

codingbat.com/java

CODINGBAT ../links/wrap.php?u=codingbat.htm

JAVASQL ../links/wrap.php?u=javasql.htm

com udemy https://www.udemy.com

GIT ../links/wrap.php?u=git.htm

PIA6JAVA ../links/wrap.php?u=pia6java.htm

64-bitarsversionen av Firefox stöder inte NPAPI-insticksprogram, inklusive Java. https://java.com/sv/download/help/firefox_java.xml https://java.com/sv/download/help/firefox_java.xml

Launching Web Start applications https://blogs.oracle.com/java-platform-group/entry/launching_web_start_applications

Mozilla har en ESR-version (Extended Support Release) av Firefox : Mozilla Firefox Extended Support Release https://www.mozilla.org/en-US/firefox/organizations/

= 32-bitars ESR-utgåva av Firefox 52

micro edition http://www.oracle.com/technetwork/java/embedded/javame/index.html

Verifiera Java-version https://java.com/sv/download/installed8.jsp

Hur tar jag reda på vilken version av Java som är installerad utan att köra en applet i Windows eller på en Mac? https://java.com/sv/download/help/version_manual.xml

help https://www.java.com/sv/download/help/

manual http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html

jdk9 http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk9-downloads-3848520.html

jdk8 + netbeans http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk-netbeans-jsp-142931.html

... netbeans agreement javascript:showAgreement();

jdk8 http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html

Java SE 8u161 includes important bug fixes. Oracle strongly recommends that all Java SE 8 users upgrade to this release. Java SE 8u162 is a patch-set update, including all of 8u161 plus additional bug fixes.

http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u161-b12/2f38c3b165be4555a1fa6e98c45e0808/jdk-8u161-windows-x64.exe

http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u161-b12-demos/2f38c3b165be4555a1fa6e98c45e0808/jdk-8u161-windows-x64-demos.zip

docs https://docs.oracle.com/javase/8/docs/

on Windows 7 you click the Start button, riht-click on Computter, select Properties, and then click "Advanced system settings." Click Environent Variables..., and under the list of system variables click New..., Enter the variable name "JAVA_HOME" without the quotes, and enter the directory where you installed the JDK as the value. Click OK to close all the windows and save the setting.

C:/Program Files/Java/jre.8.0_161

cmd

java -version

echo %JAVA_HOME%

Android Studio downloads page http://d.android.com/sdk

Android Studio 3.0.2 foor Windows (683 MB)

Terms and Conditions This is the Android Software Development Kit License Agreement 1. Introduction 1.1 The Android Software Development Kit (referred to in the License Agreement as the "SDK" and specifically including the Android system files, packaged APIs, and Google APIs add-ons) is licensed to you subject to the terms of the License Agreement. The License Agreement forms a legally binding contract between you and Google in relation to your use of the SDK. 1.2 "Android" means the Android software stack for devices, as made available under the Android Open Source Project, which is located at the following URL: http://source.android.com/, as updated from time to time.

SDK Folder: C:/Users/Acer/AppData/Local/Android/Sdk

Android Studio Installation Location (must have at least 500MB of free space) C:/Program Files/Android/Android Studio

install folder: C:/JavaSDK

Build and Run Your App https://developer.android.com/studio/run/index.html?utm_source=android-studio

java och firefox https://java.com/sv/download/help/firefox_java.xml

win7 sp1 https://support.microsoft.com/sv-se/help/976932/information-about-service-pack-1-for-windows-7-and-for-windows-server

JDK Installation for Microsoft Windows https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/install/windows_jdk_install.html#CHDEBCCJ

Blank Activity is the same as Empty Activity.

... What's the difference between blank activity and basic activity in Android studio? https://stackoverflow.com/questions/37296034/whats-the-difference-between-blank-activity-and-basic-activity-in-android-studi

Download Android USB Drivers for Windows and Mac http://www.teamandroid.com/download-android-usb-drivers/

Android USB Driver for Windows http://developer.samsung.com/galaxy/others/android-usb-driver-for-windows

198a8abf-c7cf-48bc-80de-70f0b292192b.zip

Build and Run Your App https://developer.android.com/studio/run/index.html?utm_source=android-studio

Emulator Skins http://developer.samsung.com/galaxy/emulator-skin

Meet Android Studio https://developer.android.com/studio/intro/index.html?utm_source=android-studio

Creating a Fragment

... https://www.google.com/url?q=https://developer.android.com/training/basics/fragments/creating.html&sa=U&ved=0ahUKEwiOvcaG7ozZAhWTOSwKHQgICl8QFggEMAA&client=internal-uds-cse&cx=000521750095050289010:zpcpi1ea4s8&usg=AOvVaw01Lm1P4P3DdeQrD6Ae1n-W

org inkscape.org https://inkscape.org/en/ hemsidan till boken "Hello, Android" av Ed Burnette" Fourth Edition

= http://pragprog.com/book/eband4

= https://pragprog.com/book/eband4/hello-android

... source code https://pragprog.com/titles/eband4/source_code

The .tgz file is a gzip-compressed tar archive, and can be extracted with a command such as: $ tar xzf eband4-code.tgz

inkscape (free graphics editor) download https://inkscape.org/en/release/0.92.2/

... windows https://inkscape.org/en/release/0.92.2/windows/

... 64-bit https://inkscape.org/en/release/0.92.2/windows/64-bit/

grafik C:/JavaSDK/Hello Android/eband4-code/code/ticTacToev2/src/main/res/drawable-xxhdpi

36 down vote favorite 3 https://stackoverflow.com/questions/2655188/java-hsperfdata-directory Java creates hsperfdata directory usually in the /tmp directory. What purpose does this directory serve? What is the effect on the JVM if this directory is accidentally deleted?

... That directory is part of a Java performance counter. There's a JVM argument for turning it off: see this related question https://stackoverflow.com/questions/76327/how-can-i-prevent-java-from-creating-hsperfdata-files on StackOverflow.

= How can I prevent Java from creating hsperfdata files? https://stackoverflow.com/questions/76327/how-can-i-prevent-java-from-creating-hsperfdata-files 31 down vote favorite 8 I'm writing a Java application that runs on Linux (using Sun's JDK). It keeps creating /tmp/hsperfdata_username directories, which I would like to prevent. Is there any way to stop java from creating these files?

... 24 down vote accepted ... Try JVM option -XX:-UsePerfData

... more info http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/tech/vmoptions-jsp-140102.html

... The following might be helpful that is from link https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/tools/unix/java.html

... -XX:+UsePerfData ... Enables the perfdata feature. This option is enabled by default to allow JVM monitoring and performance testing. Disabling it suppresses the creation of the hsperfdata_userid directories. To disable the perfdata feature, specify -XX:-UsePerfData.

... Using either of -XX:+PerfDisableSharedMem or -XX:-UsePerfData will not allow JConsole, VisualVM and similar tools to connect to the JVM unless you activate JMX.

... Unfortunately this "more info" link is now dead (thanks Oracle!)

... The "more info" link has been fixed.

... I cannot find the docs on oracle's site. There is something here: http://www.oracle.com/technetwork/java/jvmstat-142257.html but it does not look helpful.

a hsperfdata https://search.yahoo.com/search;_ylt=A0oGdVdRzXVO2nMAVXil87UF?fr=sfp&fr2=&iscqry=&p=hsperfdata

java downloads http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html

= Java SE Runtime Environment 8 Downloads

Uppdateringar av Oracle Java SE 8-utgåvor https://www.java.com/sv/download/release_notice.jsp

... Allmänna uppdateringar för Oracle Java SE 8 för tillgängliga för personlig användning minst till och med slutet av 2020. Allmänna uppdateringar för Oracle Java SE 8 som publiceras efter januari 2019 är inte tillgängliga för företagsanvändning, kommersiell användning eller produktionsanvändning utan en kommersiell licens. Om du är konsument och använder Java för personligt bruk har du fortfarande samma åtkomst till Oracle Java SE 8-uppdateringar som du har i dag minst till och med slutet av 2020. I de flesta fall licensieras de Java-baserade applikationer du kör separat av något annat företag än Oracle (spel du spelar på datorn har till exempel troligtvis utvecklats av ett spelföretag). De applikationerna körs eventuellt på Java-plattformen och är beroende av Oracle Java SE 8-uppdateringar efter 2020. Oracle rekommenderar att du kontaktar applikationsleverantören för att få information om hur hen planerar att fortsätta tillhandahålla applikationssupport till dig. Om du är utvecklare rekommenderar Oracle att du granskar vägkarteinformationen för Java SE 8 och senare och utför de åtgärder som krävs beroende på vilken typ av applikation du utvecklar och vilken distributionsmodell du använder. ...

Alex Nordeen ? guru99.ru/install-java https://www.guru99.ru/install-java/

#a UPPDATERA ..... 1675521276
http://www.cogninova.com