. . http://www.cogninova.com
../links/jw.htm ../links/wrap.php?u=jw.htm&t=1521449681 #z

Zionist Jews control the USA http://www.youtube.com/watch?v=GiyJFG068K4&feature=related

JEWS RULE THE WORLD http://www.youtube.com/watch?v=nYWfYhG-Erg

./bilder/jw.jpg

../links/bilder/jw.jpg

Nämn en tänkbar forskningsupptäck som skulle rubba att naturligt urval inte förekommer.

#a
http://www.cogninova.com