. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z KATASTROF ../links/wrap.php?u=katastrof.htm
Hultqvist, är det rimligt att försvarsanställdas hjälpinsatser vid katastrofer enbart ska bygga på frivillighet att rucka på semester?

Hultqvist om försvarets insatser Mer från Peter Hultqvist (S), på plats vid insatsen i Ljusdal. Staten har två myndigheter med helikoptrar, försvarsmakten och sjöfartsverket, men ingen av dem har i uppdrag att delta vid brandbekämpning - varför? "När det gäller hur det här ska fördelas uppdragsmässigt i framtiden, så får man se över de bitarna i utvärderingen. Sen var det så också att man i ett riksdagsbeslut har definierat vem som har ansvar för vad, och Försvarsmakten har ansvar att försvara Sverige i händelse av väpnat angrepp. Sen har man möjlighet att hjälpa till vid förfrågan i samband med olika typer av händelser som den här. Och då ställer man upp här med femhundra soldater som deltar på olika sätt i brandsläckningsarbete över hela landet, man ställer upp med flygsamordning, med helikoptrar, fordon, flygbränsle, logistiska insatser, kokinsatser, en lång rad såna här bitar. Försvarsmaktens insats här är nödvändig för att en samlad insats mot bränderna ska fungera." Hultqvist vill inte svara på om det var fel att undanta Försvarsmakten uppgiften att hjälpa till vid såna här kriser, men hänvisar till att utvärderingar får göras i efterhand. Han säger också att man ska ha i åtanke att man gjorde kraftiga nedskärningar på försvaret samtidigt som man tog bort ansvaret för att hjälpa till vid kriser.

... Direktrapport om skogsbränderna i Sverige https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7003269

MSB redo att skicka hjälp om det behövs. Översvämningskatastrof. Belgien har bett om hjälp men Sverige har inte de resurser som efterfrågas just nu. https://sverigesradio.se/artikel/msb-redo-att-skicka-hjalp-om-det-behovs

#a UPPDATERA ..... 1674880595
http://www.cogninova.com