. . http://www.cogninova.com
../links/kinesiska.htm ../links/wrap.php?u=kinesiska.htm&t=1519464972 #z

http://www.svt.se/nyhetsklipp/nyheter/sverige/article889047.svt

= Kinesiska allt viktigare i den svenska skolan.

wp kinesiska http://sv.wikipedia.org/wiki/Kinesiska

http://www.svt.se/wd?widgetId=32050§ionId=533&articleId=889047&type=embed&contextSectionId=533&position=3

#a
http://www.cogninova.com