. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z KLANER ../links/wrap.php?u=klaner.htm
Klanfullmäktige – den dolda maktfaktorn "Mellan klan och stat" hette den första bok om klanerna i Sverige som Per Brinkemo gav ut. Han följde fyra år senare följde upp med boken "Klanen", som redaktör ihop med Johan Lundberg. https://www.svd.se/klanfullmaktige--den-dolda-maktfaktorn

Polischef: — Rättskipning inom klansystemet låg bakom en skjutning i tisdags [2020-10-14]. En man sköts med flera skott. Det var ett straff för ett brott han hade begått, och han straffades av bödlar från klanen mot vars regler han brutit. https://www.sydsvenskan.se/2020-10-16/polischef-rattskipning-inom-klaner-bakom-skjutning-i-tisdags

Det finns fler "klaner" i Sverige än de muslimska, men de kan mycket väl verka utan att dra till sig någon större uppmärksamhet, och de kan till och med vara världsomspännande så att en stark gemenskap sträcker sig långt utanför den lilla kärnfamiljen. Donationer till prispengar och stipendier från stiftelser kan vara öronmärkta till medlemmar tillhörande en väldigt stor men ändå avskild gemenskap. Alla muslimer är ju för övrigt inte medlemmar i någon klan, om man nu inte räknar religionsgemenskapen som en sådan.

#a UPPDATERA ..... 1674914511
http://www.cogninova.com