. . http://www.cogninova.com
../links/kommentar.htm ../links/wrap.php?u=kommentar.htm&t=1519119331 #z

Hur fria är de fria kommentarerna? http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2792&artikel=4946479

... ja, så skriver Pentagon - ELLER - Pentagon skriver ...

Hur ska Stefan Lundgren återupprätta förtroendet för Riksrevisionen? http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/888452?programid=3071

... Att UPPRÄTTA FÖRTROENDET ska vara en följd och inte huvudspåret. KORREKT FUNKTION ska vara huvudspåret.

#a
http://www.cogninova.com