. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z KOMMENTAR ../links/wrap.php?u=kommentar.htm
Hur fria är de fria kommentarerna? http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2792&artikel=4946479

... ja, så skriver Pentagon - ELLER - Pentagon skriver ...

Hur ska Stefan Lundgren återupprätta förtroendet för Riksrevisionen? http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/888452?programid=3071

... Att UPPRÄTTA FÖRTROENDET ska vara en följd och inte huvudspåret. KORREKT FUNKTION ska vara huvudspåret.

- - -

Var tar alla norska oljepengar vägen? Norge har inte fri skollunch i form av lagad mat. Norge har väl ingen statsskuld, utan tvärtom.

Hur i detalj fungerar.det nya avtalet om ersättning till upphovsrättsinnehavare för dikter på begravningsannonser? Blir det möjligt att komma undan kostnaden genom att använda sig av dikter från författare som varit döda i minst sjuttio år? Eller kommer en avgift att tas ut för alla dikter och sedan delaa alla dessa pengar ut till upphovsrättsinnehavare eller deras efterkommande i proportion till frekvensen av förekomst?

När det gäller den forskningsmotiverade manipuleringen av elever med hjälp av falska rapporter för att de ska rösta på Senterpartiet inför skolvalet i Norge nämns inte att i Ekot effekterna av att information från dessa falska rapporter mycket väl kan ha spritts till elevernas föräldrar som ju kommer att rösta i det riktiga valet - inför vilket prognoserna säger att Senterpartiet har gått framåt.

Hur i detalj fungerar.det nya avtalet om ersättning till upphovsrättsinnehavare för dikter på begravningsannonser? Blir det möjligt att komma undan kostnaden genom att använda sig av dikter från författare som varit döda i minst sjuttio år, dikta själv, eller använda diktare som deklarerat sig vilja stå utanför ersättningssystemet? Eller kommer en avgift att tas ut för alla dikter och sedan delaa alla dessa pengar ut till upphovsrättsinnehavare eller deras efterkommande i proportion till frekvensen av förekomst?

Hur i detalj fungerar.det nya avtalet om ersättning till upphovsrättsinnehavare för dikter på begravningsannonser? Blir det möjligt att komma undan kostnaden genom att använda sig av dikter från författare som varit döda i minst sjuttio år, dikta själv, eller använda diktare som deklarerat sig vilja stå utanför ersättningssystemet? Eller kommer en avgift att tas ut för alla dikter och sedan delaa alla dessa pengar ut till upphovsrättsinnehavare eller deras efterkommande i proportion till dikternas relativa förekomst vad gäller denna begränsade grupp.

#a UPPDATERA ..... 1674878188
http://www.cogninova.com