. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z KONSPIRATIONSTEORI ../links/wrap.php?u=konspirationsteori.htm
Konspiationsteoriers uppkomst och användning: Det borde också nämnas att spridandet av uppenbart orimliga konspirationsteorier kan användas för att få liknande men mindre omfattande konspirationsteorier som dock stämmer med verkligheten att inte tas på allvar eftersom de i allmänhetens ögon klumpas ihop med de förstnämnda, orimliga teorierna. Exempelvis var det kanske så att människors misstankar om tester av nya typer av militära flygfarkoster kunde ges mindre trovärdighet i allmänhetens ögon genom att militären spred uppenbart orimliga konspirationsteorier om flygande tefat. Ett an många syften bakom spridandet av konspirationsteorier kan alltså vara att minska folks tilltro till förekomsten av likartade men mindre omfattande konspirationer som trots allt har sin grund i verkligheten.

Själv-applicerbart: Teorin om att något visst är en konspirationsteori är i sig själv en konspirationsteori.

#a UPPDATERA ..... 1680222752
http://www.cogninova.com