. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z KOTTERI ../links/wrap.php?u=kotteri.htm
Jewish group calls on Congress to make Holocaust education mandatory in US schools https://www.rt.com/usa/463596-holocaust-education-congress-jwc/

kotteri ... Osynlig inre krets https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Osynlig_inre_krets

En osynlig inre krets (även kallat kotteri) är ett slags inre grupp i gruppen som genom samarbete i det fördolda dess medlemmar emellan försöker skaffa sig utökad makt över den stora gruppen.

I en beslutande församling kan det exempelvis vara en inofficiell delgrupp vars medlemmar hela tiden föreslår varandra, och inte några utanför delgruppen, när det gäller att utse personer till olika förtroendeuppdrag.

wp Härskarteknik https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Härskarteknik

Ett kotteri kan i en beslutande församling vara en inofficiell delgrupp vars medlemmar hela tiden föreslår bara varandra när personer ska utses till förtroendeuppdrag. https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Osynlig_inre_krets

KOTTERIER ../links/wrap.php?u=kotterier.htm

#a UPPDATERA ..... 1675116063
http://www.cogninova.com