. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z LäKEMEDEL ../links/wrap.php?u=läkemedel.htm
Läkemedelsbrist även i Tyskland – politiker kräver krafttag - Nyheter (Ekot) https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7350025

Reglerna för UPPHANDLING bör ändras så att hänsyn tas till mer än priset. Innan anbuden vägs mot varandra borde till exempel fiktiva belopp som vi kan kalla MILJÖHANDIKAPP läggas till priserna i respektive anbud. Det kan handla om belopp som avgörs utifrån hur långt produkterna måste transporteras från respektive tillverkare. Närproducerat ska gynnas av detta. En mer miljöbelastande tillverkning kan också leda till större handikapp. Det kan också ges favör till de anbud som leder till att fler skatteintäkter kommer tillbaka. Sämre kvalitet hos produkten, exempelvis utifrån tidigare erfarenheter, ska öka på handikappet. Krisberedskapssynpunkter ska vägas in, och ett offentligägt mellanlager för viktiga mediciner och kemikalier som behövs för tillverkning av dessa bör inrättas som en buffert i logistiken. - - - Läkemedelsbrist även i Tyskland – politiker kräver krafttag - Nyheter (Ekot) https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7350025

se janusinfo https://janusinfo.se/

läkemedelsupplysningen 077-146 70 10

Furanokumarin – i Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Furanokumarin

KEMI ../links/wrap.php?u=kemi.htm

Furanocoumarin - in Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Furanocoumarin

Furix - Furosemide uses, dose and side effects - zeepedia.com https://zeepedia.com/medicines/furix/

Furix - Furosemide uses, dose and side effects - zeepedia.com https://zeepedia.com/medicines/furix/

#a UPPDATERA ..... 1674909246
http://www.cogninova.com