. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z L ../links/wrap.php?u=l.htm
Liberaler lämnar – efter Ullenhags besked att han hoppar av striden om partiledarposten https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7249675

• Anställningstrygghet motiveras bland annat av att arbetsgivare inte ska kunna dumpa löner genom att arbetstagare får konkurrera fritt med varandra om vilka det är som är beredda att göra jobbet för lägst lön, och detta ses i perspektivet av att arbetsgivare ändå måste anställa tillräcklig mängd arbetskraft.

Liberalerna (L) vill antagligen att Sverige ska vara med och kriga mot Ryssland för att minska Rysslands inflytande i Mellanöstern.

"Oberoende liberal" brukar det heta om dagstidingar. Det är folk knutna till Liberalerna (L) som styr propagandan i de flesta dagstidningar. — Sedan har ju Lberalerna (L) en stark koppling till Israel och därmed till USA, och ogillar därför Rysslands ställningstaganden i Mellanöstern, och för detta är de beredda att offra Sveriges säkerhet, eftersom de är beredda att släppa in NATO i Sverige. Sveriges utrikes- och försvars-politik styrs nu i praktiken av Liberalerna (L), antagligen som en förhandlingseftergift som (S) gjort för att kunna fortsätta regera.

Sten Olof Af Gejerstam Det är väl (L), och en del "karriär-klättrare" inom andra partier, som styr Sveriges nuvarande utrikespolitik till att gynna Israel. — Israel gillar ju inte Rysslands nuvarande Mellanösternpolitik, som gynnar Syrien och indirekt Iran och Palestina, och vill därför utsätta Ryssland för påfrestningar i syfte att knäcka dess nuvarande ledarskap och byta ut det mot personer som kan fungera som marionetter åt USA, marionett åt Israel.

Interna L-krav på att överge januarisamarbetet. https://sverigesradio.se/artikel/7599611

Oenighet med Sabuni bakom Gulan Avcis avhopp. Liberalerna. Lämnade sitt uppdrag som arbetsmarknadspolitisk talesperson i protest. https://sverigesradio.se/artikel/7604617

(L)'s fosterland är ISRAEL och därför vill de att Sverige skaffar fler stridsflygplan att inte kunna säga nej till att låna ut till NATO för användning till att försvaga Ryssland till Israels fromma.

Det är en missuppfattning att tro att det utvalda folket i (L) vill att utvidgningen av det svenska försvaret ska vara till för att öka Sveriges säkerhet; nej deras syfte är att landet Sverige ska kunna vara en kraftfull medhjälpare i en framtida samlad attack mot Ryssland så att Ryssland inte längre ska innebära "käppar i hjulet" på Israels expansionsplaner och trygghetsplanering på grannländernas bekostnad.

Kom ihåg att (L) samtidigt är krigshetsare mot Ryssland — för att ett försvagat ryskt engagemang i bland annat Syrien indirekt skulle gagna Israel (men detta erkänns inte öppet).

Kom ihåg att (L) samtidigt är krigshetsare mot Ryssland — för att ett försvagat ryskt engagemang i bland annat Syrien indirekt skulle gagna Israel (men detta erkänns inte öppet).

Det är en missuppfattning att tro att det utvalda folket i (L) vill att utvidgningen av det svenska försvaret ska vara till för att öka Sveriges säkerhet; nej deras syfte är att landet Sverige ska kunna vara en kraftfull medhjälpare i en framtida samlad attack mot Ryssland så att Ryssland inte längre ska innebära "käppar i hjulet" på Israels expansionsplaner och trygghetsplanering på grannländernas bekostnad.

L-ledning vill att medborgarskap ska kunna återkallas. (2:04 min - Ekot) Politik. Sedan tidigare har även SD, KD och M kommit med liknande förslag. https://sverigesradio.se/artikel/l-ledning-vill-att-medborgarskap-ska-kunna-aterkallas

#a UPPDATERA ..... 1674936799
http://www.cogninova.com