. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z LAGSTIFTNING ../links/wrap.php?u=lagstiftning.htm
Istället för att subventionera de som köper dyra miljövänliga bilar borde det vara förbud och/eller straffavgifter för rika personer att köpa bilar som inte är miljövänliga.

Om ett spelbolag låter en spelare spela under tiden spelaren är regisrerad att vara i spelpaus så borde spelbolaget enligt lagstiftning vara skyldigt att på uppmaning från spelaren betala tillbaka det spelaren förlorat till spelbolaget under pausperioden.

#a UPPDATERA ..... 1550413524
http://www.cogninova.com