. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z LEIBNIZ ../links/wrap.php?u=leibniz.htm
Der Calculus situs und die Grundlagen der Geometrie bei Leibniz. (Book, 1978) https://www.worldcat.org/title/calculus-situs-und-die-grundlagen-der-geometrie-bei-leibniz/oclc/164574913

wp Monad https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Monad

wp leibniz ... Gottfried Wilhelm von Leibniz https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Wilhelm_von_Leibniz

VARIATIONSKALKYL ../links/wrap.php?u=variationskalkyl.htm
[2019-07-15 00:14 37.208.0.18 webserver4.wekudata.com]

Infinitesimalkalkyl – i Wikipedia [Texten beskriver bara den grundläggande nivån. Det finns även mer avancerade nivåer. till exempel variationskalkyl. Leibniz var den som först offentliggjorde metoderna. Newton försökte i det längsta att vara ensam om att känna till dem.] https://sv.wikipedia.org/wiki/Infinitesimalkalkyl

Candide – i Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Candide

För att dölja att han [Newton] använt de nya metoderna för att uppnå ett forskningsresultat härledde Newton i efterhand samma forskningsresultat med hjälp av geometriska metoder och nämnde dessa som upphovet till forskningsresultaten.

Candide – i Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Candide

För att dölja att han [Newton] använt de nya metoderna för att uppnå ett forskningsresultat härledde Newton i efterhand samma forskningsresultat med hjälp av geometriska metoder och nämnde dessa som upphovet till forskningsresultaten.

#a UPPDATERA ..... 1674932773
http://www.cogninova.com