. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z MEDIA ../links/wrap.php?u=media.htm
flashback https://www.flashback.org/

Om väldigt unga människor får RÖSTA har de inte hunnit frigöra sig från SKOLORNAS nuvarande nya INDOKTRINERING - t.ex. om vilka nyhetsmedia som är trovärdiga. Så kallade etablerade media är ju ofta bara skenbart neutrala i sin rapportering och mäter t.ex. ofta olika länders aggression med olika måttstock.

Being on Parler & Gab apparently cost New York literary agency employee her job... after one Twitter complaint. https://www.rt.com/usa/513737-literary-agency-fired-conservative-parler-gab/

#a UPPDATERA ..... 1675487909
http://www.cogninova.com