. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z MILJö ../links/wrap.php?u=miljö.htm
Landkrabbors plastpåsar hamnar inte i havet utan bränns. DetBeständiga plastföremål är en kolsänka och bidrager alltså inte till den globala uppvärmningen, vilket oljan som de tillverkats av skulle ha gjort då den annars bränts.

Små plastpåsar i hemmet motverkar resursslöseriet med matsvinn eftersom de används till att skydda mat i kylskåpet från att smittas av annan mat som exempelvis möglar.

Landkrabbors plastpåsar hamnar inte i havet utan bränns. Det är engångs-plast på båtar med passagerare som borde förbjudas, för många båtar kastar hushållsavfall i havet.

Upp till kamp mot skatten på plastpåsar!

Upp till kamp mot skatten på plastpåsar, och mot kritiken mot annan oljeanvändning än till drivmedel som bränns till växthusgaser, exempelvis till beständiga plastföremål.

KLIMAT ../links/wrap.php?u=klimat.htm

NATUR ../links/wrap.php?u=natur.htm

PFAS – kemiföretagen visste 10 februari 2020 kl 10.04 - Kaliber https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1442099?programid=1316

Viruseffekt i Europa syns från rymden https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7430869

– De största hoten är hur vi använder vår natur. Det är markanvändning som skogsbruk, förändrat jordbruk. I rödlistan utvärderas läget för nära 22 000 av Sveriges arter. Av dessa är mer än var femte art rödlistad, varav 2 249 är hotade. På fem år har antalet rödlistade växter, djur, svampar och alger ökat med 11 procent. - - - Rödlistade arter har ökat med 11 procent. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7454056

Lund utvald i nationell skräpmätning https://www.sydsvenskan.se/2020-05-02/lund-utvald-i-nationell-skrapmatning

Den 1 maj sattes ett nytt rekord för daglig koldioxidhalt i atmosfären, visar preliminära siffror från observatoriet på Mauna Loa på Hawaii. Senast atmosfären hade lika hög CO2-halt var för tre miljoner år sedan. Corona: Nytt CO2-rekord – trots minskade utsläpp | SvD https://www.svd.se/nytt-co2-rekord-hogsta-halterna-pa-tre-miljoner-ar

Naturen slår tillbaka 16 maj 2020 kl 09.03 - Konflikt https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1495872?programid=1300

Lars Wikström Om många stora skogsbränder inträffat under samma löpande år, vilket skett under det gångna året, i Australien, USA, Brasilien ..., så kan det ju tillfälligt ge en förhöjd halt av koldioxid i atmosfären, tills skogen växt upp igen - vilket kan ta flera år. Det nämnda exemplet kan vara orsaken till den aktuella världsvida värmeböljan. Kanske är man rädd att folk inte ska vara så angelägena om att minska de utsläpp av koldioxid som direkt beror på människan ifall folk får reda på siffror som sätter dessa i relation till koldioxidutsläppen som beror på skogsbränder, och det är därför som siffrorna inte nämns.

Sibiriska skogsbränder bidrar till rekordhöga koldioxidutsläpp. Sommarens bränder [2020] genererade 540 miljoner ton koldioxid, enligt EU:s övervakningsservice. https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7546260

Greenpeace condemns Japanese plans to release Fukushima reactor water into the sea, claims it could damage human DNA. https://www.rt.com/news/504383-greenpeace-japan-radioactive-water-fukushima/

‘Do we want the Earth to become like Venus?’: Putin calls for swift & practical action on the huge challenge’ of climate change. https://www.rt.com/russia/504373-putin-climate-change-concern/

Sedan skatten på plastpåsar infördes kostar nu plastkassar ungefär sex kronor medan papperskassar oftast kostar två eller två och femtio. Det har lett till att folk köper färre plastkassar och fler papperskassar. https://sverigesradio.se/artikel/7582825

Maxine Liljesvan • De radioaktiva kanonkulorna av URAN har mycket hög densitet och därför mycket hög pansar-genomträngningsförmåga. Men folk i trakten får cancer av uran-dammet. • De PEFOS-baserade släcknings-medlem som används för att öva släckning av brinnande flygplan förstör grundvattnet. • De stora mängder KOLDIOXID som de militära flygplanen spyr bidrar starkt till den globala uppvärmningen. • Världens sinande oljereserver, som annars kunde använts som råmaterial för tillverkning av nytto-kemikalier bränns upp som flygbränsle.

En KATALYSATOR ska göra att förbrukad POLYETEN-plast kan BRYTAS NER till delar som kan bli TILL NY PLAST igen. https://sverigesradio.se/artikel/7583140

Maxine Liljesvan • De radioaktiva kanonkulorna av URAN har mycket hög densitet och därför mycket hög pansar-genomträngningsförmåga. Men folk i trakten får cancer av uran-dammet. • De PEFOS-baserade släcknings-medlem som används för att öva släckning av brinnande flygplan förstör grundvattnet. • De stora mängder KOLDIOXID som de militära flygplanen spyr bidrar starkt till den globala uppvärmningen. • Världens sinande oljereserver, som annars kunde använts som råmaterial för tillverkning av nytto-kemikalier bränns upp som flygbränsle.

Militären är dessutom en stor miljöbov, bland annat med hänsyn till de stora koldioxidutsläppen från de militära flygplanen vars flygande inte gagnar mänskligheten på något sätt. Ser inte militären den globala uppvärmningen som ett hot?

PFAS ../links/wrap.php?u=pfas.htm

Kommuners julgåvor kan vara olagliga. Skaraborg. Konkurrensverket utreder kommuners försök att stötta det lokala näringslivet. https://sverigesradio.se/artikel/7612851

Bitcoin är ett växande miljöproblem: FÖRBRUKAR JÄTTEMYCKET ELEKTRICITET! ❗️ "Drar lika mycket el som Finland." (Vetenskapsradion Nyheter) https://sverigesradio.se/artikel/7643731

‘More threatening than Trumpism or Covid-19’: Scientists warn of ‘ghastly future of mass extinction’. https://www.rt.com/news/512353-environment-challenges-scientists-report/

Gruvprojekt stoppades – nu tas regeringen till domstol. Regeringen sa nej till koppargruvan. Boliden tar regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen https://sverigesradio.se/artikel/gruvprojekt-stoppades-nu-tas-regeringen-till-domstol

Gruvprojekt stoppades – nu tas regeringen till domstol. Regeringen sa nej till koppargruvan. Boliden tar regeringens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen https://sverigesradio.se/artikel/gruvprojekt-stoppades-nu-tas-regeringen-till-domstol

Biden stoppar omtvistad oljeledning - som skulle ha transporterat olja som skulle ha utvunnits ur "oljesand". Oljesandsutvinning brukar kritiseras för att vara mycket energikrävande och miljöbelastande. https://sverigesradio.se/artikel/biden-stoppar-omtvistad-oljeledning

Stor andel av biarter har inte synts till på 30 år. (Vetenskapsradion Nyheter) Biologi. En fjärdedel av alla kända arter av vilda bin i världen har inte synts till i offentliga register de senaste 30 åren. https://sverigesradio.se/artikel/7654247

Stor andel av biarter har inte synts till på 30 år. (Vetenskapsradion Nyheter) Biologi. En fjärdedel av alla kända arter av vilda bin i världen har inte synts till i offentliga register de senaste 30 åren. https://sverigesradio.se/artikel/7654247

Försvarsmakten måste åtgärda förorenad mark på Frösön. Höga halter av PFAS [från brandövnniingar]. I området kring gamla F4 flygflottiljen har det hittats höga halter av PFAS-föroreningar. https://sverigesradio.se/artikel/fihm-dags-att-ta-tag-i-fororeningarna-pa-gamla-f4

Försvarsmakten måste åtgärda förorenad mark på Frösön. Höga halter av PFAS [från brandövnniingar]. I området kring gamla F4 flygflottiljen har det hittats höga halter av PFAS-föroreningar. https://sverigesradio.se/artikel/fihm-dags-att-ta-tag-i-fororeningarna-pa-gamla-f4

Att ge biffdjur rödalger som fodertillskott kan minska deras utsläpp av växthusgasen metan med över 80 procent. https://sverigesradio.se/artikel/rodalger-minskar-biffdjurs-metanutslapp-med-over-80-procent

Produktionen av halvledare har drabbats av störningar, samtidigt som efterfrågan har ökat när bland annat fordonsindustrin återigen ökat sin produktion, sedan neddragningar under pandemin. Brist på komponenter stoppar fordonsindustrin. https://sverigesradio.se/hartikel/brist-pa-komponenter-stoppar-fordonsindustrin

Produktionen av halvledare har drabbats av störningar, samtidigt som efterfrågan har ökat när bland annat fordonsindustrin återigen ökat sin produktion, sedan neddragningar under pandemin. Brist på komponenter stoppar fordonsindustrin. https://sverigesradio.se/hartikel/brist-pa-komponenter-stoppar-fordonsindustrin

Fler elbilar exporteras från Sverige – trots kritik. https://sverigesradio.se/artikel/fler-elbilar-exporteras-fran-sverige-trots-kritik

Vetenskapsradion nyheter 4 juni 2021 kl 12.09 - Vetenskapsradion Nyheter https://sverigesradio.se/avsnitt/1720151
[2021-06-04 12:34 94.191.138.117 94.191.138.117.mobile.tre.se]

wp koldioxid https://sv.wikipedia.org/wiki/Koldioxid

Limniskt utbrott – i Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Limniskt_utbrott

Limniskt utbrott – i Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Limniskt_utbrott

Vetenskapsradion nyheter 4 juni 2021 kl 12.09 - Vetenskapsradion Nyheter https://sverigesradio.se/avsnitt/1720151
[2021-06-04 12:47 94.191.138.117 94.191.138.117.mobile.tre.se]

Frågor om risker med CCS (nedpumpning och lagring av koldioxid i marken) behandlades inte i radioprogrammet. Sök på "Limniskt utbrott" i Wikipedia, dit eventuellt en kommentar till denna text länkar. Koldioxid steg upp från bottnen av en sjö i Kamerun, i Afrika, och dödade människor så långt som 25 km från sjön. Om det skulle bli geologiskt oroligt i framtiden vid lagringsplatsen kan all lagrad koldioxid komma upp samtidigt så växterna inte hinner ta hand om den och då kan det bli en kolossal växthuseffekt som också kan bli självförstärkande. För att inte uppvärmningen vid tillverkningen av cementen ska medföra ytterligare koldioxidutsläpp planeras uppvärmningen ske elektriskt, vilket medför en enorm elkraftförbrukning så en ny tjock elkabel till Gotland måste dras. Cementen suger upp lika mycket koldioxid ur luften när den efterhand stelnar som släpptes ut i luften från den vid tillverkningen. Så miljöeffekten blir noll när det handlar om koldioxid från cementtillverkning. Man skulke istället kunna tillverka fasta material som inte behöver lagras under tryck - utav koldioxiden. - - - Tanken är att använda så kallad CCS-teknik för att fånga upp koldioxiden vid fabriken och pressa ner den i marken och lagra den i utrymmen efter norsk oljeutvinning under Nordsjön. ”Klimatneutral cement” – PR-jippo eller verklig satsning? 4 juni kl 12.09 - Vetenskapsradion Nyheter https://sverigesradio.se/avsnitt/1720151

Ett limniskt utbrott är en naturkatastrof där koldioxid (CO2) plötsligt släpps lös från djupt vatten i en sjö och kväver djur och människor. ... Limniskt utbrott – i Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Limniskt_utbrott

Frågor om risker med CCS (nedpumpning och lagring av koldioxid i marken) behandlades inte i radioprogrammet. Sök på "Limniskt utbrott" i Wikipedia, dit eventuellt en kommentar till denna text länkar. Koldioxid steg upp från bottnen av en sjö i Kamerun, i Afrika, och dödade människor så långt som 25 km från sjön. Om det skulle bli geologiskt oroligt i framtiden vid lagringsplatsen kan all lagrad koldioxid komma upp samtidigt så växterna inte hinner ta hand om den och då kan det bli en kolossal växthuseffekt som också kan bli självförstärkande. För att inte uppvärmningen vid tillverkningen av cementen ska medföra ytterligare koldioxidutsläpp planeras uppvärmningen ske elektriskt, vilket medför en enorm elkraftförbrukning så en ny tjock elkabel till Gotland måste dras. Cementen suger upp lika mycket koldioxid ur luften när den efterhand stelnar som släpptes ut i luften från den vid tillverkningen. Så miljöeffekten blir noll när det handlar om koldioxid från cementtillverkning. Man skulke istället kunna tillverka fasta material som inte behöver lagras under tryck - utav koldioxiden. - - - Tanken är att använda så kallad CCS-teknik för att fånga upp koldioxiden vid fabriken och pressa ner den i marken och lagra den i utrymmen efter norsk oljeutvinning under Nordsjön. ”Klimatneutral cement” – PR-jippo eller verklig satsning? 4 juni kl 12.09 - Vetenskapsradion Nyheter https://sverigesradio.se/avsnitt/1720151

Ett limniskt utbrott är en naturkatastrof där koldioxid (CO2) plötsligt släpps lös från djupt vatten i en sjö och kväver djur och människor. ... Limniskt utbrott – i Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Limniskt_utbrott

Svensk mark undersöks för lagring av koldioxid. Forskare vid Luleås tekniska universitet ska undersöka berggrunden på sju platser i Sverige för eventuell lagring av koldioxid. https://sverigesradio.se/artikel/svensk-mark-undersoks-for-lagring-av-koldioxid

Koldioxid steg upp från bottnen av en sjö i Kamerun, i Afrika, och dödade människor så långt som 25 km från sjön. Om det skulle bli geologiskt oroligt i framtiden vid lagringsplatsen kan all lagrad koldioxid komma upp samtidigt så växterna inte hinner ta hand om den och då kan det bli en kolossal växthuseffekt som också kan bli självförstärkande. För att inte uppvärmningen vid tillverkningen av cementen ska medföra ytterligare koldioxidutsläpp planeras uppvärmningen ske elektriskt, vilket medför en enorm elkraftförbrukning så en ny tjock elkabel till Gotland måste dras. Cementen suger upp lika mycket koldioxid ur luften när den efterhand stelnar som släpptes ut i luften från den vid tillverkningen. Så miljöeffekten blir noll när det handlar om koldioxid från cementtillverkning. Man skulke istället utav koldioxiden kunna tillverka material som kan förvaras utan att därför behöva vara utsatt för tryck.

Plastkemikalier påverkar vuxna hjärnor - Vetenskapsradion Nyheter https://sverigesradio.se/artikel/plastkemikalier-paverkar-vuxna-hjarnor

Krångligt och dyrt att reparera 24 augusti 2021 - Vetenskapsradion Klotet https://sverigesradio.se/avsnitt/1749693

Dålig luft största hälsorisken. https://sverigesradio.se/artikel/dalig-luft-storsta-halsorisken

Hård ton i remissvar om Cementas begäran om treårigt tillstånd. (1:58 min - Ekot) Kalkbrytning. Bara en instans tycker ådet finns skäl bevilja tillstånd https://sverigesradio.se/artikel/hard-ton-i-remissvar-om-cementas-begaran-om-trearigt-tillstand

Hård ton i remissvar om Cementas begäran om treårigt tillstånd. (1:58 min - Ekot) Kalkbrytning. Bara en instans tycker ådet finns skäl bevilja tillstånd https://sverigesradio.se/artikel/hard-ton-i-remissvar-om-cementas-begaran-om-trearigt-tillstand

• Redan innan en gruva för sällsynta jordartemetaller anlagts vid Vättern! - - Efter PFAS-föroreningar i vattnet: Försvarsmakten slipper skadestånd. https://sverigesradio.se/artikel/efter-fororeningar-i-vattnet-forsvarsmakten-slipper-skadestand

... Sedan har vi militärens nedsmutsning av Vätten med PFAS-kemikalier och den vid Vättern planerade gruvbrytningen av sällsynta jordartsmetaller, allt tillsammans med dricksvattentäkten i Vättern. - - - Långlivad kemikalie regnar ner i Vättern. 2:07 min - Vetenskapsradion Nyheter Svår att rena bort. Sjön fylls varje år på med upp till 170 kilo av den svårnedbrytbara kemikalien TFA via regnet. https://sverigesradio.se/artikel/langlivad-kemikalie-regnar-ner-i-vattern

* Sedan har vi militärens nedsmutsning av Vättern med PFAS och den planerade gruvbrytningen av sällsynta jordartsmetaller, allt tillsammans med dricksvattentäkten i Vättern. - - - Långlivade kemikalien TFA regnar ner i Vättern. (2:07 min - Vetenskapsradion Nyheter) Svår att rena bort. Sjön fylls varje år på med upp till 170 kilo av den svårnedbrytbara kemikalien TFA via regnet. https://sverigesradio.se/artikel/langlivad-kemikalie-regnar-ner-i-vattern

TFA = ...Tekniska förklaringar och anvisningar till mätningskungörelsen – i Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Tekniska_förklaringar_och_anvisningar_till_mätningskungörelsen

TFA = trifluorättiksyra ... Förorenande kemikalier faller med regn över Vättern – lagras i dricksvattnet - Nyheter - Örebro universitet https://www.oru.se/nyheter/fororenande-kemikalier-faller-med-regn-over-vattern--lagras-i-dricksvattnet/

TFA = trifluorättiksyra ... Förorenande kemikalier faller med regn över Vättern – lagras i dricksvattnet - Nyheter - Örebro universitet https://www.oru.se/nyheter/fororenande-kemikalier-faller-med-regn-over-vattern--lagras-i-dricksvattnet/

* Sedan har vi militärens nedsmutsning av Vättern med PFAS och den planerade gruvbrytningen av sällsynta jordartsmetaller, allt tillsammans med dricksvattentäkten i Vättern. - - - Långlivade kemikalien TFA regnar ner i Vättern. (2:07 min - Vetenskapsradion Nyheter) Svår att rena bort. Sjön fylls varje år på med upp till 170 kilo av den svårnedbrytbara kemikalien TFA via regnet. https://sverigesradio.se/artikel/langlivad-kemikalie-regnar-ner-i-vattern

• Redan innan en gruva för sällsynta jordartemetaller anlagts vid Vättern! - - Efter PFAS-föroreningar i vattnet: Försvarsmakten slipper skadestånd. https://sverigesradio.se/artikel/efter-fororeningar-i-vattnet-forsvarsmakten-slipper-skadestand

Ja, och dessutom bjuder Sverige andra länder att ta hit sina flygplan och öva. Hur är det då med att betala för koldioxid-utsläppen och att uppfylla målen för minskning av de svenska utsläppen? Och kanonkulor av giftiga metaller (som bly, uran?) förgiftar markerna och vattnet som rinner genom dem.

Ja, och dessutom bjuder Sverige andra länder att ta hit sina flygplan och öva. Hur är det då med att betala för koldioxid-utsläppen och att uppfylla målen för minskning av de svenska utsläppen? Och kanonkulor av giftiga metaller (som bly, uran?) förgiftar markerna och vattnet som rinner genom dem.

Bebyggd åkerjord är för alltid förlorad. (30 min - Meny tor 04 nov 2021 kl 10.04) Sveriges – och världens! – bästa åkerjord blir bostadshus, köpcenter och parkeringsplatser. Och vi kan aldrig få tillbaks den igen. Varför sker det? Och vad kan göras åt det? https://sverigesradio.se/avsnitt/bebyggd-akerjord-for-alltid-forlorad

Här skulle plutoniumfabriken för svenska atombomber bli Evas granne. Det svenska utbrända kärnbränslet sågs från början som en viktig resurs, som kunde användas för att skapa kärnvapen. Hur gick det till när det i stället blev ett avfall som måste begravas i 100 000 år? https://sverigesradio.se/avsnitt/har-skulle-plutoniumfabriken-for-svenska-atombomber-bli-evas-granne

#a UPPDATERA ..... 1701549837
http://www.cogninova.com