. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z MM ../links/wrap.php?u=mm.htm
Jimmy Carter for President! http://www.youtube.com/watch?v=uvtC_qzHVM4
Jimmy Carter book Peace not apartheid http://en.wikipedia.org/wiki/Palestine_Peace_Not_Apartheid
= http://www.amazon.com/Palestine-Peace-Apartheid-Jimmy-Carter/dp/0743285026

Manifestation för ett fritt Palestina http://rodamalmo.blogspot.com/2011/09/manifestation-for-ett-fritt-palestina.html
Röda Malmö http://rodamalmo.blogspot.com/

Abbas lämnar in ansökan på fredag http://svt.se/2.22584/1.2538787/abbas_lamnar_in_ansokan_pa_fredag

http://superzeke.wordpress.com/2011/09/17/usa-israel-och-palestina-f-d-president-jimmy-carter-sager-har-sanningen-om-palestinafragan/

israel killed kennedy for trying to stop the Israel Lobby in America http://www.youtube.com/watch?v=kPotKe1GPU8

Gaddafi says JFK was assassinated by Israel http://www.youtube.com/watch?v=hmNzEpbkftU

Truth About Israel - American Media Won't Tell You http://www.youtube.com/watch?v=aOQqhvplwdY

Israeli soldier - palestine girl http://www.youtube.com/watch?v=SQyIKyd2gqA

Http://minasidor.malmo.se

#a UPPDATERA ..... 1675245215
http://www.cogninova.com