. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z OMVåRDNAD ../links/wrap.php?u=omvårdnad.htm
Folk är väl numera livrädda (i bokstavlig mening) för att ta in på ett äldreboende. - - - Personal på äldreboenden sägs upp på grund av tomma platser. Personalen får ta konsekvenserna när de tomma platserna på äldreboenden för en gångs skull inte kan fyllas. https://sverigesradio.se/artikel/fler-lediga-platser-pa-aldreboenden-svart-att-fylla-de-tomma-sangarna

Besöksförbud på äldreboenden får vissa äldre att flytta hem. https://sverigesradio.se/artikel/qarin-hamtade-hem-mamma-fran-boendet-otankbart

Socialsekreterare hämtade fel barn i skolan. "Mycket ovanligt". Förväxlingen upptäcktes först efter samtal till barnets mamma. https://sverigesradio.se/artikel/socialsekreterare-hamtade-fel-barn-i-skolan

#a UPPDATERA ..... 1674875485
http://www.cogninova.com