. . http://www.cogninova.com
../links/opinion.htm ../links/wrap.php?u=opinion.htm&t=1519464791 #z

EU borde stämma Microsoft för säkerhetshålet de skapade åt NSA, vilket ledde till den globala cyberattacken (maj 2017).

Har USA betalat skadestånd till Läkare Utan Gränser för att de bombade deras sjukhus - eller får USA fritt begå krigsbrott utan gränser?

#a
http://www.cogninova.com