. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z ORGANDONATION ../links/wrap.php?u=organdonation.htm
Donatorn utses ofta före sin död och får en "annan vård" som är specialanpassad för att göra donatorns kropp preparerad inför donationen, och detta kanske medan den påtänkte donatorn fortfarande skulle kunnat få vård som skulle gett chans till och istället varit anpassad för tillfrisknande, t.ex. efter en trafikolycka.

Penningstarka personer eller "mycket viktiga personer" som till exempel sjukhuspolitiker skulle kunna beställa fram en "donator omedelbart" att utses bland lämpliga offer bland dagens skörd av trafikskadade "patienter".

Liksom inom vapenindustrin finns det mycket pengar för vissa läkare inom organ-transplantations-industrin, som därför gärna ägnar sig åt lobbyverksamhet i form av att till exempel i princip färdigskriva artiklar till media. Det har tidigare förekommit en misstänkt lång serie inslag om organdonationer på vetenskapsradions webb.

Jag rekommenderar den som inte vill bli organdonator att meddela detta till donationsregistret NU och sedan begära ett registerutdrag därifrån att ha hemma som bevis på att inte ha lämnat sitt medgivande. - Detta är också ett bra sätt att kollektivt tydliggöra att det finns en opinion av motsatt åsikt mot den som drivs på att sponsorpengar.

Mer eller mindre aktiv döds-"hjälp" verkar förekomma redan nu på vissa avdelningar på svenska sjukhus, efter vad jag hört och även grundar på episoder från sjukhus-"vård" av nära släktingar. Släktingars inställning pejlas och kan få betydelse för om patienten ska opereras och få opium. Personalen informerar inte om att opium hämmar andningsreflexen. Personalen insisterar på att patienten ska hållas neddrogad och samtidigt inte få någon annan näring i droppet än sockervatten. Om det kommer in luft i blodbanan vid byte av dropp verkar inte personalen tycka vara så viktigt. Patienter påstås smittas med lunginflammation som ger vattenansamling i lungorna, och som behandlas med läkemedel med njur- eller leverskador som bieffekter. Patienten kan inte urinera eftersom klämma satts på kateten. Sjuksköterska i "tyghuset" formulerade sig mellan fyra ögon till släkting så här: " - Om inte annat så svälter vi ihjäl dem ."

http://blog.svd.se/ledarbloggen/2012/01/11/ingen-ratt-att-ta-andras-organ/

#a UPPDATERA ..... 1675242359
http://www.cogninova.com