. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z POLITIKER ../links/wrap.php?u=politiker.htm
'Make the politicians work': Russian anti-bureaucrat ad wins 4 Cannes Lions http://rt.com/news/road-ad-cannes-lions-952/ http://www.youtube.com/watch?v=48WoNWYUy7g

Torget som försvann 23 maj 2016 kl 14.03 - P1 Dokumentär https://sverigesradio.se/avsnitt/724753

Torget som försvann 10 augusti 2014 kl 15.03 - P1 Dokumentär https://sverigesradio.se/avsnitt/412781

Studio Ett Torsdag 14 Augusti 14 augusti 2014 kl 16.00 - Studio Ett https://sverigesradio.se/avsnitt/415584

... Ett DANSKT företag köpte torget. ...

... PostNord ..., NUON ...

... nederländskt? part of Vattenfall? Maud Olofsson...

Nuon (a hypothetical elementary particle) - Wikiversity https://en.m.wikiversity.org/wiki/Nuon

wp Emma Carlsson Löfdahl https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Emma_Carlsson_Löfdahl

wpe Cecilia Wikström https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cecilia_Wikström

yt Jordbruksministern säger för mycket https://m.youtube.com/watch?v=IBrybugODSA

V vill spara genom att sänka kommunalrådens löner https://www.sydsvenskan.se/2019-11-07/v-vill-spara-genom-att-sanka-kommunalradens-loner

I mycket större omfattning än vad som är befogat väljer politiker att inte ge ett rakt svar på intervjufrågor. Frågorna är oftast sådana att det inte behövs någon särskild bakgrundsinformation före det direkta svaret. Det finns utbildningar som benämns "intervjuträning" där politiker och högre tjänstemän lär sig hur man glider undan intervjuares frågor. Ett trick är att börja med att prata så mycket om något annat att tittarna i TV glömmer vilken fråga som ställdes. Frågona skulle därför kunna textas in i TV-bilden samtidigt som den intervjuades "svar" spelas upp, eller så kunde varje fråga och tillhörande "svar" läggas ut textat bredvid varandra i TV-bilden. Kanske vissa intervjuade vill signalera sin höga rang genom att konsekvent vägra att ge raka svar på frågor. Intervjuade som intar rollen av experter inleder ofta varje svar under hela intervjun med "Nej, men ..." och förkastar därmed varje påstående som skulle kunna finnas inbyggt i formuleringarna av frågorna.

I mycket större omfattning än vad som är befogat väljer politiker att inte ge raka svar på intervjufrågor. Frågorna är ju oftast sådana att det inte skulle behövas någon särskild bakgrundsinformation som inledning till att verkligen svara på dem. Det finns utbildningar - som kallas "intervjuträning" - där politiker och höga tjänstemän lär sig hur man glider undan intervjuares frågor. Ett trick är att börja med att prata så mycket om något annat att TV-tittarna i TV vilken fråga som ställdes innan det så kallade "svaret" är avslutat. Som motmedel mot detta kunde varje fråga visas textad in i TV-bilden samtidigt som det i bakgrunden spelas upp när den intervjuade "svarar", så att TV-tittarna kan jämföra frågan med svaret, eller så kunde varje fråga och tillhörande "svar" läggas ut som text bredvid varandra i TV-bilden. Vissa intervjuade verkar vilja signalera sin höga rang genom att på alla frågorna i en intervju vägra att ge raka svar. När en person intervjuas i rollen som "expert" inleder personen ofta varje svar under hela intervjun med "Nej, men ..." och förkastar därmed varje påstående som skulle kunna finnas inbyggt i formuleringarna av frågorna.

❗️ Varför inte obligatorisk angivelse av löneanspråk bredvid respektive namn på valsedlarna?

#a UPPDATERA ..... 1675949679
http://www.cogninova.com