. . http://www.cogninova.com
../links/psykiatri.htm ../links/wrap.php?u=psykiatri.htm&t=1519495789 #z

Den fastspända flickan – del 1 http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/138656?programid=909

Den fastspända flickan – del 2 http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/142476?programid=909

EKOT GRANSKAR http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3437&grupp=18933&artikel=5553395

= Den fastspända flickan

Ola Gefvert får inte fortsätta sitt arbete http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5418107

#a
http://www.cogninova.com