. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z RAPPORTERING ../links/wrap.php?u=rapportering.htm
Korrekt nyhetsrapportering: Politiker HAR inga åsikter; De FRAMFÖR åsikter.

För att journalisterna har blivit allt fegare (räddare?) så att de inte vågar själv påtala motargument utan bara använda sig av att försöka få den de intervjuar att själv nämna motargument till sin ståndpunkt.

Korrekt nyhetsrapportering: Politiker HAR inga åsikter; De FRAMFÖR åsikter.

#a UPPDATERA ..... 1675110983
http://www.cogninova.com