. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z RELATIVISERA ../links/wrap.php?u=relativisera.htm
Relativisera mera! Relativisering är en debattmetod som starka krafter försöker svartlista. Den är nämligen ett kraftfullt vapen mot dem som vill att en viss argumentering ska få användas i vissa sammanhang men inte i andra. Intevjuare borde ges rätt att till det ämnesområde som intervjun ursprungligen skulle handla om addera analoga ämnesområden utan att riskera att få sparken. Det har ett värde i sig för lyssnarna att de analoga frågeställningarna väcks även om intervjuoffret vägrar att besvara dem. Exempel: (1) När det intervjuas om hur mycket koldioxidutsläppen kan minskas genom omställningsåtgärder bör frågan ställas hur denna minskning står i proportion till koldioxidutsläppen från skogsbränderna under samma tid.

Relativisera mera! Relativisering är en debattmetod som starka krafter försöker svartlista - eftersom den är ett kraftfullt vapen mot dem som vill att en viss argumentering ska få användas i vissa sammanhang men inte i andra. Intevjuare borde ges rätt att till det ämnesområde som intervjun ursprungligen skulle handla om addera analoga ämnesområden utan att riskera att få sparken. Det har ett värde i sig för lyssnarna att de analoga frågeställningarna väcks även om intervjuoffret vägrar att besvara dem. Exempel: (1) När det intervjuas om hur mycket koldioxidutsläppen kan minskas genom omställningsåtgärder bör frågan ställas hur denna minskning står i proportion till koldioxidutsläppen från skogsbränderna under samma tid. Kanske vore ökade inköp av brandsläckningsutrustning långt mer kostnadseffektivt än många andra åtgärder för att minska de totala koldioxidutsläppen. (2) Ett intervjuoffer som förfasar sig över Polens och Ungerns nationalism borde per automatik tillfrågas om sin inställning till Israels nationalism. Finns det bara ett land i världen som har rätt att vara nationalistiskt? (3) När det talas om att Ryssland sprider falska nyheter för att påverka det politiska systemet i olika länder borde en fråga uttalas om i vilken utsträckning USA gör samma sak. För några år sedan utbildades det här i Sverige (närmare bestämt i Landskrona) politiska aktivister som skulle vara aktiva i Ryssland, och det förfasades över att en rysk agent hade smugit sig in i gruppen. (4) När det talas om folkmord borde frågan väckas om hur pass tillämpbart detta begrepp är på kärnvapenangreppen mot civila i de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki, eller för den delen de oproptionerliga militära attackerna som motiveras utifrån palestiniers reaktioner på provokationer som nog schemalagts noga.

#a UPPDATERA ..... 1675524285
http://www.cogninova.com