. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z SAMISKA ../links/wrap.php?u=samiska.htm
jaur - sjö - Arvidsjaur

vaara - berg - Luossavaara

Svenska ortnamnsefterled https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Svenska_ortnamnsefterled

niemi - udde

joki - vattendrag

järvi - sjö eller tjärn

lax - vik

mora - sumpig granskog

pää - spets

sel - lugnt strömmande vattenparti mellan två forsar.

säter - utmarksäng, skogsäng

träsk - sjö

tun - inhägnat område

hult - skog

vad - vadställe

vare - berg

vi - helig plats

ved - skog

lösa - glänta, äng

löv - arv

ånger - fjord

ör - grusbank

öse - åmynning

arp - torp

kil - vik

minne - mynning

mo - sandig mark

rå - 'liten myr; fuktig sänka'

tofta - tomt

um - hem

lycke - inhägnad (liten) åker

alt = hult

rup = arp

wp Jokk – vattendrag i fjällen https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Jokk

wp Vaara – klippa https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Vaara

#a UPPDATERA ..... 1675490562
http://www.cogninova.com