. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z SANNOLIKHET ../links/wrap.php?u=sannolikhet.htm
Ett experiment: Två spelare får lila många mynt var. Den ene spelaren singlar slant lika många gånger som hanhar fått mynt och antecknar resultaten i en lista. Eventuellt kan tärningar användas och utfallen betecknas jämnt eller udda antal prickar. Inför varje tärningkast gör den andre spelaren något som liknar en gissning. Om "gissningen" är rätt får han ett mynt av den förste spelaren, annars tvärtom. Den som gissar för hela tiden statistik över hur många utfall av respektive slag som redan kommit upp, och när dessa antal utfall skiljer sig ska han alltid gissa på det slag som kommit upp minst. Om det är lika kan han välja fritt. Min förmodan är att de allra flesta gånger har den som gissar flest mynt när spelet är slut. Det hela borde kunna simuleras med en dator.

#a UPPDATERA ..... 1580210915
http://www.cogninova.com