. . . http://www.cogninova.com
#z SFI ../links/wrap.php?u=sfi.htm
Det är måndag.

Måndag är det.

Det är måndag idag.

Måndag är det idag.

Idag är det måndag.

Är det måndag idag?

Varför är det måndag idag?

Därför är det måndag idag.

Det regnar.

Regnar det?

Det regnar idag.

Regnar det idag?

Idag regnar det.

Regnar gör det idag.

Är det måndag?

Är det?

Det är det.

#a
http://www.cogninova.com